ns pukebergs glasbruk

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE628939-150759
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Stationen skapades: 2015-02-02 09:00 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ljungbyån - SE77000
Åtgärdsområde
Ljungbyån
Startår
2006
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6287886
SWEREF99 TM Östlig: 556863

RT 90 2,5 gon V - X: 6289390
RT 90 2,5 gon V - Y: 1507599

WGS84 Latitud: 56,7315178584401
WGS84 Longitud: 15,9293831313797

ETRS-89 Latitud: 56.73151
ETRS-89 Longitud: 15.92938

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten LJ_Y15 ns pukebergs glasbruk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen   En gång 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2006 2007

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000