Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Helgasjön (WA55253027)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Helgasjön (WA55253027)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Helgasjön (WA55253027)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Helgasjön (WA55253027)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1973
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6305275
SWEREF99 TM Östlig: 484433

RT 90 2,5 gon V - X: 6307640
RT 90 2,5 gon V - Y: 1435350

WGS84 Latitud: 56.8909486895
WGS84 Longitud: 14.7445030736

ETRS-89 Latitud: 56.89093
ETRS-89 Longitud: 14.74449

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Vattenkemi 139 Helgasjöns utlopp Bergsnäs
SRK Mörrumsån Provfiske 139 Helgasjöns utlopp Bergsnäs

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Provfiske Fisk   1 gång per år 2014 -
SRK Mörrumsån Provfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1973 2010
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1973 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK MörrumsånFisk
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet