Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örken (WA66283475)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örken (WA66283475)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örken (WA66283475)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örken (WA66283475)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:32 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6324643
SWEREF99 TM Östlig: 502648

RT 90 2,5 gon V - X: 6326800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1453800

WGS84 Latitud: 57.0651930876
WGS84 Longitud: 15.0436718455

ETRS-89 Latitud: 57.06518
ETRS-89 Longitud: 15.04366

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Sedimentkemi 113 Örken södra delen
SRK Mörrumsån Vattenkemi 113 Örken södra delen
SRK Mörrumsån Plankton 113 Örken södra delen
SRK Mörrumsån Bottenfauna 113 Örken södra delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton   1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1977 2013
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1977 2013

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2011 2014
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2011 2014
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden   1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 2011 2014
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2011 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet