Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Hultsfred - 0860
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6363287
SWEREF99 TM Östlig: 536179

RT 90 2,5 gon V - X: 6365060
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487800

WGS84 Latitud: 57.4109040203
WGS84 Longitud: 15.6022239117

ETRS-89 Latitud: 57.41089
ETRS-89 Longitud: 15.60221

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Pauliströmsån, Väg 127, mynning

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 0 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 0 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 0 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 0 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 0 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 0 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 0 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 0 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 0 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1970 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1970 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EmånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EmånNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet