Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2003
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6369962
SWEREF99 TM Östlig: 530921

RT 90 2,5 gon V - X: 6371800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1482620

WGS84 Latitud: 57.4712540676
WGS84 Longitud: 15.5155572864

ETRS-89 Latitud: 57.47124
ETRS-89 Longitud: 15.51554

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag EM714 Pauliströmsån, Snickaredammen
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag EM714 Pauliströmsån, Snickaredammen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2003 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2003 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2003 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2003 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2003 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2003 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EmånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EmånBottenfauna
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet