Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-12 10:00 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Kalmar - 08
Kommun
Hultsfred - 0860
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6374934
SWEREF99 TM Östlig: 550305

RT 90 2,5 gon V - X: 6376542
RT 90 2,5 gon V - Y: 1502068

WGS84 Latitud: 57,5141678005413
WGS84 Longitud: 15,8397220393705

ETRS-89 Latitud: 57.51416
ETRS-89 Longitud: 15.83972

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 84_3 Vimmerby_3
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 84_3 Vimmerby_3

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi pH   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   2 gånger per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklormetan   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Tetrakloretylen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Trikloretylen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 1992 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   1 gång per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koltetraklorid   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   1 gång per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   4 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Syrgas   2 gånger per år 1981 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 1984 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 1988 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrit   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 1981 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   1 gång per år 2009 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn