Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mariestad - 1493
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6506337
SWEREF99 TM Östlig: 431940

RT 90 2,5 gon V - X: 6509410
RT 90 2,5 gon V - Y: 1385230

WGS84 Latitud: 58.69186586
WGS84 Longitud: 13.8258025061

ETRS-89 Latitud: 58.69185
ETRS-89 Longitud: 13.82580

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag T-186 Tidan, Marieforsleden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Sex gånger vart tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Sex gånger vart tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Sex gånger vart tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1981 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK TidanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK TidanNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Nej Tidan, Mariestad bron vid Marieforsleden Arbetsmaterial
Natura 2000