Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:13 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2016-03-31 16:39 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571087
SWEREF99 TM Östlig: 514806

RT 90 2,5 gon V - X: 6573185
RT 90 2,5 gon V - Y: 1468910

WGS84 Latitud: 59.278454
WGS84 Longitud: 15.259819

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag 2079 Svartån nedströms Skebäck
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag 2079 Svartån nedströms Skebäck
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag 2079 Svartån nedströms Skebäck
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag 2079 Svartån nedströms Skebäck
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag 2079 Svartån nedströms Skebäck

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1997 2013
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var femte år 2003 2013
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var femte år 2008 2013
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var femte år 2008 2013
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2011 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Vart annat år 1998 2000
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol 12 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Diklofenak 12 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol 12 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Parametrar enligt Fiskvattendirektvet   12 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Parametrar enligt Fiskvattendirektvet Nitriter 12 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1997 2018
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Vart annat år 1998 2000
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Vart annat år 1998 2000

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnen17-alfa-etinylöstradiol
Särskilda förorenande ämnen17-beta-östradiol
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenDiklofenak
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet