Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Brattforsheden (WA37143086)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brattforsheden (WA37143086)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brattforsheden (WA37143086)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brattforsheden (WA37143086)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-09-29 14:03
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6601191
SWEREF99 TM Östlig: 440610

RT 90 2,5 gon V - X: 6604200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1395050

WGS84 Latitud: 59,5448360550832
WGS84 Longitud: 13,9496034369015

ETRS-89 Latitud: 59.54482
ETRS-89 Longitud: 13.94960

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 30000_94 Nygårdskällan
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer 17GV0035 Nygårdskällan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   3 gånger per år 2008 2014
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer pH   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Alkalinitet   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Arsenik   Var sjätte år 2013 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   3 gånger per år 2008 2014
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2013 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitratkväve   1 gång per år 2013 2013
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Bekämpningsmedel   Var sjätte år 2013 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   3 gånger per år 2008 2014
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Klorid   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Sulfat   Var sjätte år 2013 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Atrazin   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   3 gånger per år 2008 2014
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Ammonium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Konduktivitet   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Nitrat   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kalcium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kobolt   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Krom   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Koppar   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Zink   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Temperatur   Var sjätte år 2013 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bentazon   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Syrgas   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   2 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koltetraklorid   2 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   2 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   2 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   3 gånger per år 2008 2014
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Syrgas   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Totalaluminium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Fluor   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Järn   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kalium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Magnesium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Mangan   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Natrium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Fosfat   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Vanadin   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer TOC   Var sjätte år 2013 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Desisopropylatrazin   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi BAM   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bitertanol   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Desetylatrazin   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Etofumesat   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fenoxaprop   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Hexazinon   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorsulfuron   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvinmerac   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Pendimetalin   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Terbutylazin   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   3 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   2 gånger per år 2008 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   3 gånger per år 2008 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, Värmlands län, GrundvattenAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar grundvatten

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn