Västerås Lögarängen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660868-154095
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Stationen skapades: 2015-02-25 08:37 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:36 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Västerås - 1980
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Västeråshamnomr-Närområde
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6607444
SWEREF99 TM Östlig: 586385

RT 90 2,5 gon V - X: 6608685
RT 90 2,5 gon V - Y: 1540951

WGS84 Latitud: 59,5962620993329
WGS84 Longitud: 16,5302243931805

ETRS-89 Latitud: 59.59626
ETRS-89 Longitud: 16.53022

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län Prioriterade ämnen i vatten Västerås Lögarängen
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län Särskilda förorenande ämnen i vatten Västerås Lögarängen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000