Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-09-29 14:02
Senast uppdaterad: 2021-08-27 08:49
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Uppsala - 03
Kommun
Heby - 0331
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Tämnarån
Startår
1968
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6668275
SWEREF99 TM Östlig: 606977

RT 90 2,5 gon V - X: 6669281
RT 90 2,5 gon V - Y: 1562289

WGS84 Latitud: 60,1374260763804
WGS84 Longitud: 16,9261000513226

ETRS-89 Latitud: 60.13741
ETRS-89 Longitud: 16.92609

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 23:9 Ulebo Kvarn
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi 23_9 Tärnsjö_9

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi pH   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi pH   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 1968 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Alkalinitet   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 1993 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 1968 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Klorid   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalkväve   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalfosfor   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Konduktivitet   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 1973 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Ammonium   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 1968 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nitrat   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 1968 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Sulfat   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 1993 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nonylfenol (4-nonylfenol)   2 gånger per år 2011 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Krom   1 gång per år 1993 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 1993 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 1993 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bisfenol A   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nonylfenoletoxilater   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Koltetraklorid   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Tetrakloretylen   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Trikloretylen   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Syrgas   2 gånger per år 1981 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 1968 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Temperatur   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 1968 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kalcium   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 1968 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Järn   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 1968 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kalium   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 1968 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Natrium   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Mangan   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 1992 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi TOC   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 1968 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Magnesium   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 1984 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kisel   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 1988 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fosfat   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fluor   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 1981 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalaluminium   4 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Strontium   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrit   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Toluen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Etylbensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Diklofenak   1 gång per år 2011 2011

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn