Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-08-23 12:45 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Värmland - 17
Kommun
Torsby - 1737
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer 17GV0066 Kärrbacksstrand VV
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet 2908 Kärrbacksstrand VV

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer pH   Var sjätte år 2013 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet pH   1 gång per år 2007 2016
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Alkalinitet   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Arsenik   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Bensen   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Sulfat   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Klorid   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Ammonium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Konduktivitet   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Nitrat   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Benso(a)pyrene   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kalcium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kobolt   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Krom   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Koppar   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Järn   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Vanadin   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Zink   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Temperatur   Var sjätte år 2013 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet Järn   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet Temperatur   3 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Syrgas   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Totalaluminium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Cis-1,2-dikloreten   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Fluor   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kalium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Magnesium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Mangan   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Natrium   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Fosfat   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer TOC   Var sjätte år 2013 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet Vattenfärg   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet Mangan   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet Grumlighet   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet Uran   1 gång per år 2014 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, Värmlands län, GrundvattenAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa
Brunn Ja Beslutad