Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-02-18 09:48 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Falun - 2080
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Faluån-Sundbornsån
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6739580
SWEREF99 TM Östlig: 529916

RT 90 2,5 gon V - X: 6741550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1486080

WGS84 Latitud: 60,7905271158834
WGS84 Longitud: 15,549520982973

ETRS-89 Latitud: 60.79051
ETRS-89 Longitud: 15.54951

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Fisk i sjöar (RKEU 2015 års bedömning) Fjällgrycken
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Provpunkt 174 Fjällgrycken
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Fjällgrycken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Fisk i sjöar (RKEU 2015 års bedömning) Fisk   Var fjärde år 1985 1997

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   - 2005 -
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor - 2005 -
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 3 gånger per år 2008 2009