Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-09-29 14:02
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Övre Indalsälven
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7015736
SWEREF99 TM Östlig: 358381

RT 90 2,5 gon V - X: 7019951
RT 90 2,5 gon V - Y: 1317909

WGS84 Latitud: 63,2426376965198
WGS84 Longitud: 12,1800135901191

ETRS-89 Latitud: 63.24263
ETRS-89 Longitud: 12.18000

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 27:2 Storlien
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi 27_2 Rundhögen(Storlien)_2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2010 2010
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2010 2010
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2010 2010
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2010 2010
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2010 2010
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2010 2010
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2010 2010
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 1974 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 1992 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 1984 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 1988 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 1971 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrit   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 1984 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2010 2010
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2010 2010
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi pH   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Syrgas   2 gånger per år 1981 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn