Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vindelälvsåsen, Umeåområdet (WA44509634)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vindelälvsåsen, Umeåområdet (WA44509634)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vindelälvsåsen, Umeåområdet (WA44509634)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vindelälvsåsen, Umeåområdet (WA44509634)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-09-29 14:02
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7086204
SWEREF99 TM Östlig: 756043

RT 90 2,5 gon V - X: 7085425
RT 90 2,5 gon V - Y: 1716575

WGS84 Latitud: 63,8092706535173
WGS84 Longitud: 20,2037147606804

ETRS-89 Latitud: 63.80926
ETRS-89 Longitud: 20.20370

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län 30000-231 Linnekällan (Röbäck)
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 30000_231 Linnekällan (Röbäck)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   4 gånger per år 2009 2015
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län pH   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Alkalinitet   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Arsenik   Var sjätte år 2011 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   4 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   2 gånger per år 2009 2015
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2011 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitratkväve   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   4 gånger per år 2009 2015
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Bekämpningsmedel   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Klorid   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Sulfat   Var sjätte år 2011 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Atrazin   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklormetan   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   4 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   4 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   4 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   4 gånger per år 2009 2015
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Ammonium   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Konduktivitet   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Nitrat   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kalcium   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2011 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Benso(a)pyrene   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bentazon   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Glyfosat   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   4 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   3 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koltetraklorid   3 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   3 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   3 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   2 gånger per år 2009 2015
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Syrgas   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Totalaluminium   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Järn   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kalium   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Magnesium   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Mangan   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Natrium   Var sjätte år 2011 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi AMPA   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Desisopropylatrazin   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi BAM   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Benso(g,h,i)perylen   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Benso(k)fluoranten   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bitertanol   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Desetylatrazin   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Etofumesat   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Etylbensen   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fenoxaprop   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Hexazinon   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Indeno(1,2,3-cd)pyren   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Iprodion   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorsulfuron   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvinmerac   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Terbutylazin   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Toluen   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   3 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   2 gånger per år 2009 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Xylen   1 gång per år 2011 2011

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningGRMÖ Grundvattenkemi i NorrlandAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn
Källa Ja Beslutad