RMÖ, Värmlands län, Grundvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
2009 startade Länsstyrelsen ett övervakningsprogram i grundvatten bestående av 7 trendstationer och 12 omdrevsstationer. Vid trendstationer övervakas så kallade basparametrar 2 ggr/år och eventuella tilläggsparametrar med jämna mellanrum t.ex. vart sjätte år eller vart tredje år. Omdrevsstationerna planerades att provtas var sjätte år med startår antingen 2009, 2010 eller 2011. År 2012 reviderades provtagningsprogrammet och kom då att omfatta totalt 56 omdrevsstationer (inklusive de 12 "gamla"). Startår för samtliga omdrevsstationer i det reviderade programmet blev antingen 2012, 2013, 2014 eller 2015 - oavsett när de provtogs under perioden 2009-2011. Omdrevsstationerna är planerade att provtas 1 gång vart sjätte år, men i och med att startåret "nollställdes" 2012 kan provtagning ha skett t.ex. 2009 och 2012 vid samma station även om den angivna frekvensen är "var sjätte år" och "startår 2009". Detta finns i så fall beskrivet på parameternivå för berörda stationer. De 7 trendstationerna behölls i revideringen men antalet parametrar utökades för kommande år. Programmet kommer att ses över 2015 vilket innebär att stationer, parametrar, provtagningsfrekvens, m.m. kan komma att ändras.

Urvalet av stationer har framförallt skett efter en påverkansanalys i GIS, där stationer i områden med potentiellt stor mänsklig påverkan har prioriterats. Stationsurval och parameterval följer till stor del vägledningen för det gemensamma delprogrammet "Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk". Stationerna ligger i antingen kommunala vattentäkter, källor eller privata brunnar.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:47
2019-01-30 10:55
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alstern SE662327-139340 Alstern 17GV0038 Brattforsheden
2 Asped SE669000-134000 Asped 17GV0019 Vitsand-Kristinefors Göta älv
3 Bjälverud SE665000-393000 Bjälverud 17GV0082 Bjälverud Göta älv
4 Bograngen SE673000-369000 Bograngen 17GV0086 Bograngens Göta älv
5 Brattfors SE661000-139000 Brattfors 17GV0009 Brattforsheden Göta älv
6 Brukskällan SE658000-383000 Brukskällan 17GV0077 Borgvik Göta älv
7 Bäckhammar SE656000-140000 Bäckhammar 17GV0005 Bäckhammar Göta älv
8 Charlottenberg SE664000-130003 Charlottenberg 17GV0048 Kortlanda-Eda glasbruk Göta älv
9 Djupa dalen SE661000-139002 Djupa dalen 17GV0036 Brattforsheden Göta älv
10 Eda Brunn SE664000-130002 Eda Brunn 17GV0047 Kortlanda-Eda glasbruk Göta älv
11 Eda glasbruk SE664000-130000 Eda glasbruk 17GV0008 Kortlanda-Eda glasbruk Göta älv
12 Edebäck SE666337-137288 Paradis 17GV0051 Ransäter-Fastnäs Göta älv
13 Ennarbol SE669000-136000 Ennarbol 17GV0059 Fastnäs-Likenäs Göta älv
14 Forshyttan SE662000-139001 Forshyttan 17GV0039 Brattforsheden-Rådasjön Göta älv
15 Forsås Järnkälla SE659543-139474 Forsås 17GV0033 Brattforsheden
16 Frykstavattentäkten SE660000-135000 Frykstavattentäkten 17GV0004 Fryksta Göta älv
17 Gersby SE663000-137000 Gersby 17GV0043 Ransäter-Fastnäs Göta älv
18 Gräs SE663000-138000 Gräs 17GV0044 Brattforsheden-Rådasjön Göta älv
19 Gräsmark SE665000-133000 Gräsmark 17GV0049 N Gräsmark Göta älv
20 Gummerud SE659000-139000 Gummerud 17GV0032 Brattforsheden Göta älv
21 Gunnarskog SE663000-131000 Gunnarskog 17GV0001 L Gårdsås Göta älv
22 Gunneby SE673000-134000 Gunneby 17GV0064 Likenäs-Sysslebäck Göta älv
23 Gustavfors SE667000-138000 Gustavfors 17GV0003 Geijersholm-Gustavsfors Göta älv
24 Herrnäset SE658000-141000 Herrnäset 17GV0029 Herrnäset-Rådetorp Göta älv
25 Hynboholm SE659000-136000 Hynboholm 17GV0014 Sörmon Göta älv
26 Härtsöga SE659000-136001 Härtsöga 17GV0015 Sörmon Göta älv
27 Höljes VV SE675000-132000 Höljes VV 17GV0007 Höljes Göta älv
28 Kläggen SE668000-133001 Kläggen 17GV0057 Torsby-Rådom Göta älv
29 Klätten SE664000-393000 Klätten 17GV0083 Tosseberg-Stöpafors Göta älv
30 Källtegen (Blomskog) SE658027-128849 Källtegen 17GV0025 Källtegen
31 Kärrbacksstrand VV SE674000-133000 Kärrbacksstrand VV 17GV0066 Brattmon-Båtstad Göta älv
32 Kölamossen SE663000-130000 Kölamossen 17GV0041 Bålstad-Köla Göta älv
33 Lekvattnets VV SE667000-132000 Lekvattnets VV 17GV0020 Lekvattnet-Rottnemon Göta älv
34 Lerboda SE660000-389000 Lerboda 17GV0080 Lerboda Göta älv
35 Likenäs SE672000-393000 Likenäs 17GV0087 Likenäs-Sysslebäck Göta älv
36 Lysvik SE665000-135000 Lysvik 17GV0050 Lysvik Göta älv
37 Mangskog SE662000-377000 Mangskog 17GV0070 Mangskog Göta älv
38 Mellerudstorp SE659000-135000 Mellerudstorp 17GV0030 Sörmon Göta älv
39 Månäs VV SE671000-135000 Månäs VV 17GV0061 Fastnäs-Likenäs Göta älv
40 Mölnbacka SE661000-418000 Mölnbacka 17GV0076 Mölnbacka Göta älv
41 Mörbacka SE671000-135001 Mörbacka 17GV0062 Fastnäs-Likenäs Göta älv
42 Nordmark SE663000-140000 Nordmark 17GV0011 Nordmark Göta älv
43 Norra Mon SE664000-130001 Norra Mon 17GV0046 Göta älv
44 Nybble SE655000-140000 Nybble 17GV0017 Visnum Göta älv
45 Nygårdskällan SE660420-139505 Nygårdskällan 17GV0035 Brattforsheden
46 Nysäter SE657000-373000 Nysäter 17GV0085 Göta älv
47 Olerud SE663000-332000 Olerud 17GV0074 Olerud Göta älv
48 Prästbol SE662000-399000 Prästbol 17GV0084 Prästbol Göta älv
49 Risberg SE666000-138000 Risberg 17GV0052 Hagfors Göta älv
50 Rudsberg SE659000-135001 Rudsberg 17GV0031 Sörmon Göta älv
51 Rudsgården SE663000-129000 Rudsgården 17GV0040 Skönnerud Göta älv
52 Rådoms VV SE667000-133001 Rådoms VV 17GV0054 Torsby-Rådom Göta älv
53 Sandköping SE658000-140000 Sandköping 17GV0028 Kristinehamn-Bergsjön Göta älv
54 Sandtorp SE661000-139001 Sandtorp 17GV0016 Brattforsheden Göta älv
55 Skagersbrunn SE655000-141000 Skagersbrunn 17GV0024 Letälvsåsen, Moområdet Göta älv
56 Skogsgården SE667000-133000 Skogsgården 17GV0053 Skallbergssjön-Lekvattensjön Göta älv
57 Skrötingerud SE663000-134001 Skrötingerud 17GV0042 Öjervik-Årnäs Göta älv
58 Skäftdalen SE662000-138000 Skäftdalen 17GV0037 Brattforsheden-Rådasjön Göta älv
59 Skönnerud SE662000-129000 Skönnerud 17GV0002 Skönnerud Göta älv
60 Storfors SE660000-459000 Storfors 17GV0090 Göta älv
61 Stöllets VV SE670000-136000 Stöllets VV 17GV0021 Fastnäs-Likenäs Göta älv
62 Stömne Norra SE659000-372000 Stömne Norra 17GV0072 Stömne Göta älv
63 Sunnemo SE664000-138000 Sunnemo 17GV0013 Brattforsheden-Rådasjön Göta älv
64 Svanskog SE656000-131000 Svanskog 17GV0006 Rönningen Göta älv
65 Sysslebäcks VV SE673000-134001 Sysslebäcks VV 17GV0065 Likenäs-Sysslebäck Göta älv
66 Säbytorp SE660000-404000 Säbytorp 17GV0081 Ransäter-Fastnäs Göta älv
67 Södra Loffstrand SE668000-136000 Södra Loffstrand 17GV0058 Ransäter-Fastnäs Göta älv
68 Sörmark SE668000-133000 Sörmark 17GV0056 Torsby-Rådom Göta älv
69 Sörmon SE658000-135001 Sörmon 17GV0027 Sörmon Göta älv
70 Tenvik SE658000-342000 Tenvik 17GV0089 Tenvik Göta älv
71 Torsby VV SE667000-134000 Torsby VV 17GV0055 Torsby-Rådom Göta älv
72 Törne SE658000-135000 Törne 17GV0026 Sörmon Göta älv
73 Uggenäs SE672000-134000 Uggenäs 17GV0063 Likenäs-Sysslebäck Göta älv
74 Ulvsby SE659000-419000 Ulvsby 17GV0079 Ulvsby Göta älv
75 Vikene SE661000-380000 Vikene 17GV0073 Vikene Göta älv
76 Visnum SE655000-140001 Visnum 17GV0023 Visnum Göta älv
77 Värmskog Prästbol SE659000-381000 Värmskog Prästbol 17GV0078 Värmskog Göta älv
78 Värnäs SE670000-135000 Värnäs 17GV0060 Fastnäs-Likenäs Göta älv
79 Åmotfors SE663000-352000 Åmotfors 17GV0075 Åmotfors Göta älv
80 Ängsvallsbron SE663000-140001 Ängvallsbron 17GV0045 Nordmark Göta älv
81 Öjervik SE663000-134000 Öjervik 17GV0018 Öjervik-Årnäs Göta älv
82 Ölmhult SE660000-139000 Ölmhult 17GV0034 Brattforsheden Göta älv
83 Östmark SE668000-375000 Östmark 17GV0088 Östmark-Röjdåfors-Tvärberg Göta älv