KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Program för uppföljning av kalkningens effekter i sjöar och vattendrag. Programmet omfattar vattenkemiska undersökningar, bottenfauna, kiselalger och fisk i vattendrag, samt nätprovfiske i sjöar.
Godkänd
2011-02-28 11:03
Inom programmet används undersökningsspecifika ID-beteckningar (och i en del fall även namn) på stationerna. Detta kan för närvarande inte läggas in i VISS utan får kompletteras längre fram om/när strukturen ändras.
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1992
-
Pågående
Halland
Västra Götaland
Kronoberg
Jönköping
Skåne
2011-02-01 11:38
2021-12-15 12:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborravattnet SE635381-129641 Abborravattnet Abborravattnet Viskan
2 Abborravattnet utlopp SE635365-129646 Abborravattnet utlopp Abborravattnet Viskan
3 Abborrån SE636490-129372 Abborrån Hornå Viskan
4 Agnsjön (Kvarnabäcken), 125 m nedströms utlopp SE634411-132531 Agnsjön (Kvarnabäcken), 125 m nedströms utlopp Ätran
5 Albäcken nedströms Sunnansjöar SE635880-129395 Albäcken nedströms Sunnansjöar Albäcken Viskan
6 Albäcken nedströms Ärsjöarna SE635880-129385 Albäcken nedströms Ärsjöarna Albäcken (till Veselången i Viskan) Viskan
7 Albäcken utflöde SE635710-129420 Albäcken, Lunna Albäcken (till Veselången i Viskan) Viskan
8 Alslövsån nedströms Börjeåns inflöde SE628525-133285 Alslövsån nedströms Börjeåns inflöde Alslövsån (Skärsjöbäcken-Balasjöbäcken) Genevadsån
9 Alslövsån Sjögård SE628240-133170 Alslövsån Sjögård Alslövsån Genevadsån
10 Alslövsån uppströms Börjeåns inflöde SE628555-133305 Alslövsån uppströms Börjeåns inflöde Balasjöbäcken (Mynningen-Balasjön) Genevadsån
11 Alslövsån, Sjögård (uppströms bro) SE628239-133170 Alslövsån, Sjögård Alslövsån Genevadsån
12 Amsjön utlopp SE629793-133135 Amsjön utlopp Amsjön Nissan
13 Arlösabäcken SE629110-132520 Arlösabäcken, NV Arlösa Arlösabäcken Nissan
14 Arlösabäcken nedan vandringshinder SE629107-132496 Arlösabäcken nedan vandringshinder Arlösabäcken Nissan
15 Assman utlopp SE629064-133646 Assman, utloppet Assman (Mynningen-Attavarasjön) Fylleån
16 Assman, Farvalsbron (upp dos) SE629346-134508 Assman, Farvalsbron (upp dos) Assman Fylleån
17 Assman, Roshult SE628973-134164 Assman, Roshult Assman Fylleån
18 Astensjön utlopp SE630630-133708 Astensjön utlopp Astensjön Nissan
19 Attavarasjön SE628888-133953 Attavarasjön Attavarasjön Fylleån
20 Attavarasjön NV, litoralt SE628953-133983 Attavarasjön NV, litoralt Attavarasjön Fylleån
21 Barkasjön utlopp SE637112-129880 Barkasjön utlopp Barkasjön Viskan
22 Barken SE634744-130806 Barken Barken Ätran
23 Barkhultaån Barkhult SE634735-130925 Barkhultaån, Barkhult Hjärtaredsån (Byasjön-Barken) Ätran
24 Bergagölen utlopp SE630776-133903 Bergagölen utlopp Nissan
25 Billån (Sännan), 900 m uppströms utflödet i Sännan SE630421-133513 Billån (Sännan), 900 m uppströms utflödet i Sännan Nissan
26 Björkasjö SE633442-130581 Björkasjö Björkasjö Kustområde
27 Björkasjö utlopp SE633448-130484 Björkasjö utlopp Björkasjö Kustområde
28 Björnbäcken Hult SE634830-129865 Björnbäcken Hult Viskan
29 Björnbäcken Vikslätt (Skottsjöbäcken) SE634910-129900 Björnbäcken Vikslätt (Skottsjöbäcken) Viskan
30 Björnhultsbäcken (Smedjeån) nedströms doserare SE625837-135570 Björnhultsbäcken (Smedjeån) nedströms doserare WA56243964 Lagan
31 Björnhultsbäcken (Smedjeån) uppströms doserare SE625850-135580 Björnhultsbäcken (Smedjeån) uppströms doserare WA56243964 Lagan
32 Björsjö SE627858-134272 Björsjö Björsjö Genevadsån
33 Björsjö (Högvadsån) utlopp SE634633-131257 Björsjö (Högvadsån) utlopp Björsjö Ätran
34 Björsjöbäcken (Bölarpsån) SE627836-134221 Björsjöbäcken (Bölarpsån) Vessingeån/Bölarpsån (Prästabäcken-källorna) Genevadsån
35 Blankan Ebbared nedströms doserare SE628090-134460 Blankan Ebbared nedströms doserare Blankan Lagan
36 Blankan Ebbared uppströms doserare SE628161-134499 Blankan Ebbared uppströms doserare Blankan Lagan
37 Blankan Mejeribacken SE627690-134595 Blankan Mejeribacken Blankan Lagan
38 Blankan nedströms Bästhultasjön SE628460-134810 Blankan nedströms Bästhultasjön Blankan Lagan
39 Blankan Ryerna SE627432-134607 Blankan Ryerna Blankan Lagan
40 Boarpsbäcken nedströms laxtrappa SE629630-132735 Boarpsbäcken nedströms laxtrappa Boarpsbäcken Nissan
41 Boarpsbäcken nedströms Ringabäcken SE629580-132860 Boarpsbäcken nedströms Ringabäcken Boarpsbäcken Nissan
42 Boasjön utlopp SE631755-132813 Boasjön utlopp Boasjön Suseån
43 Bosabäcken (Slissån) SE630965-132190 Bosabäcken (Slissån) Suseån
44 Bossjön SE634573-132324 Bossjön Bossjön Ätran
45 Bossjön utlopp SE634485-132380 Bossjön utlopp Bossjön Ätran
46 Botasjö SE635709-131511 Botasjö Botasjö Viskan
47 Botasjö utlopp SE635684-131452 Botasjö utlopp Botasjö Viskan
48 Brearedssjön utlopp SE629089-133568 Brearedssjön utlopp Brearedssjön Fylleån
49 Bredasjön utlopp SE636373-132270 Bredasjön utlopp Bredasjön Ätran
50 Broabäcken (Slissån) SE631080-132180 Broabäcken (Slissån) Suseån
51 Brokaredsjön (Kvarnabäcken) 275 m nedströms utlopp SE634465-132419 Brokaredsjön (Kvarnabäcken) 275 m nedströms utlopp WA13154199 Ätran
52 Brokaredssjön SE634522-132459 Brokaredssjön Brokaredsjön Ätran
53 Brostorpsån Bäckamot SE628015-134065 Brostorpsån Bäckamot Genevadsån/Brostorpsån (Alslövsån-källorna) Genevadsån
54 Brostorpsån Lilla Plingshult SE628165-134095 Brostorpsån Lilla Plingshult Genevadsån/Brostorpsån (Alslövsån-källorna) Genevadsån
55 Brostorpsån NV Veinge kyrka SE627570-133245 Brostorpsån NV Veinge kyrka Genevadsån/Brostorpsån (Alslövsån-källorna) Genevadsån
56 Brostorpsån Ulvered (uppströms doserare) SE628450-134090 Brostorpsån Ulvered (uppströms doserare) Genevadsån/Brostorpsån (Alslövsån-källorna) Genevadsån
57 Brostorpsån, N Bäckamot SE628037-134101 Brostorpsån, Bäckamot Genevadsån/Brostorpsån (Alslövsån-källorna) Genevadsån
58 Brunnsbäcken (Lillån) SE627525-135020 Brunnsbäcken Körsveka Lillån (Krokån) Lagan
59 Bäcksbolsbäcken (Slissån) SE630265-132120 Bäcksbolsbäcken (Slissån) Suseån
60 Bölarpsån Mölledammen SE627500-133710 Bölarpsån Mölledammen Vessingeån/Bölarpsån (Prästabäcken-källorna) Genevadsån
61 Bölarpsån ovan fiskväg SE627517-133748 Bölarpsån ovan fiskväg Vessingeån/Bölarpsån (Prästabäcken-källorna) Genevadsån
62 Bölarpsån, nedströms Mölledammen SE627492-133693 Bölarpsån, Mölledamm Vessingeån/Bölarpsån (Prästabäcken-källorna) Genevadsån
63 Börjeån (Alslövsån) uppströms doserare SE628446-133445 Börjeån (Alslövsån) uppströms doserare Alslövsån/Börjeån Genevadsån
64 Börjeån nedströms doserare SE628510-133370 Börjeån nedströms doserare K27 Alslövsån/Börjeån Genevadsån
65 Deromesjön SE634787-129138 Deromesjön Deromesjön Viskan
66 Deromesjön utlopp SE634762-129106 Deromesjön utlopp Deromesjön Viskan
67 Digeshultasjön SE631083-132672 Digeshultasjön Digeshultasjön Nissan
68 Digeshultasjön norr, litoralt SE631108-132690 Digeshultasjön norr, litoralt Digeshultasjön Nissan
69 Djupasjön SE630843-133977 Djupasjön Djupasjön Nissan
70 Djupasjön utlopp SE630864-133991 Djupasjön utlopp Djupasjön Nissan
71 Djurasjön utlopp SE632786-136275 Djurasjön utlopp Djurasjön Nissan
72 Döblaån Nybygget (Slissån) SE630470-132200 Döblaån, Nybygget Döblaån Suseån
73 Egnaredsån utflöde i Hjärtaredsån SE634596-131050 Egnaredsån utflöde i Hjärtaredsån K29 Egnaredsån Ätran
74 Fageredsån Fagered SE634625-131572 Fageredsån Fagered Fageredsån Ätran
75 Fageredsån Fridhemsberg SE634185-131513 Fageredsån, Fridhemsberg Fageredsån Ätran
76 Fageredsån Guarp SE634927-131776 Fageredsån Guarp Fageredsån Ätran
77 Fageredsån Ulvanstorp SE635425-131917 Fageredsån, Ulvanstorp Fageredsån Ätran
78 Fageredsån uppströms Knapasjöbäcken SE635805-132060 Fageredsån uppströms Knapasjöbäcken Fageredsån Ätran
79 Fageredsån, Guarp (sågen) SE634929-131777 Fageredsån, Guarp Fageredsån Ätran
80 Farssjö SE636168-132057 Farssjö Farssjö Ätran
81 Farssjö utlopp SE636092-132089 Farssjö utlopp Farssjö Ätran
82 Finkabäcken (Sännan) e22 SE630310-133235 Finkabäcken (Sännan) e22 Nissan
83 Fjällen utlopp SE631638-135527 Fjällen utlopp Fjällen Nissan
84 Fladaltebäcken (Stensån) Krokhus SE625478-133385 Fladaltebäcken (Stensån) Krokhus Fladaltebäcken/Klippebäcken Stensån
85 Frösjön SE633119-135569 Frösjön Frösjön Nissan
86 Frösjön utlopp SE633092-135579 Frösjön utlopp Frösjön Nissan
87 Fullhövden SE629803-134824 Fullhövden Fullhövden Fylleån
88 Furesjön utlopp SE634529-130569 Furesjön utlopp Furesjön Himleån
89 Fylleån Björkelund SE628955-133395 Fylleån Björkelund Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
90 Fylleån Bårared SE629305-133945 Fylleån, Bårared Fylleån (Gyltigesjön-Skifteboån) Fylleån
91 Fylleån Bårared (80 m uppströms vägbro) SE629827-134043 Fylleån Bårared Fylleån (Gyltigesjön-Skifteboån) Fylleån
92 Fylleån efter utloppet ur Femmahålan SE630696-134802 Fylleån, efter utloppet ur Femmahålan Fylleån (Skifteboån-Femmen) Fylleån
93 Fylleån Marbäck (dammens utlopp) SE628995-133056 Fylleån Marbäck (dammens utlopp) Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
94 Fylleån Marbäck nedre SE628940-133005 Fylleån Marbäck Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
95 Fylleån Snöstorp SE628615-132365 Fylleån Snöstorp Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
96 Fylleån Tolarp SE628868-132892 Fylleån Tolarp Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
97 Fylleån Tolarp SE628878-132913 Fylleån, Tolarp Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
98 Fylleån uppstr doserare SE629723-133969 Fylleån, Ryaberg Fylleån (Gyltigesjön-Skifteboån) Fylleån
99 Fylleån Årnarp SE628803-132695 Fylleån, Årnarp Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
100 Fylleån, Lingilt SE630176-134562 Fylleån, Lingilt Fylleån (Skifteboån-Femmen) Fylleån
101 Fylleån, uppströms Björkelund SE628979-133460 Fylleån, Björkelund Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
102 Fylleån, Ågård SE630682-135003 Fylleån, Ågård Fylleån (Femmen-Fullhövden) Fylleån
103 Fävren utlopp SE635900-130291 Fävren utlopp Fävren Viskan
104 Fönhultaån nedströms doserare SE635670-130675 Fönhultaån nedströms doserare Fönhultaån-Kvarnåa-Botaån (från Botasjön till Oklången) Viskan
105 Fönhultaån uppströms doserare SE635720-130975 Fönhultaån uppströms doserare Fönhultaån-Kvarnåa-Botaån (från Botasjön till Oklången) Viskan
106 Fönhultaån, Rud SE635673-130677 Fönhultaån, Rud Fönhultaån-Kvarnåa-Botaån (från Botasjön till Oklången) Viskan
107 Försjön utlopp SE632907-135539 Försjön utlopp Nissan
108 Gadebäcken (Lillån) SE627550-135115 Gadebäcken (Lillån) Lagan
109 Galtabäcken utflöde (Sännan) SE630155-133080 Galtabäcken utflöde (Sännan) Galtabäcken Nissan
110 Galtasjön utlopp SE630511-133196 Galtasjön utlopp Galtasjön Nissan
111 Gamlarydsån utlopp SE634850-132168 Gamlarydsbäcken, Gamlaryd Skatebäcken Ätran
112 Garnasjö SE636040-129465 Garnasjö Garnasjö Viskan
113 Garnasjö utlopp SE636017-129448 Garnasjö utlopp Garnasjö Viskan
114 Gassboån vid Holmsjöfors SE631929-135215 Gassboån vid Holmsjöfors Gassboån (St Färgen-Holmsjön) Nissan
115 Gisslabolsbäcken (Slissån) SE629810-131940 Gisslabolsbäcken (Slissån) Gisslabolsbäcken Suseån
116 Glamsjö SE636294-129063 Glamsjö Kustområde
117 Glamsjö utlopp SE636283-129035 Glamsjö utlopp WA23372648 Kustområde
118 Glassjön utlopp SE630917-134036 Glassjön utlopp Glassjön Nissan
119 Gransjön utlopp SE632835-135897 Gransjön utlopp Gransjön Nissan
120 Grytsjön utlopp SE630438-134288 Grytsjön utlopp Grytsjön Fylleån
121 Grönasjö SE627979-135033 Grönasjö Grönasjö Lagan
122 Grönasjö utlopp SE627960-135030 Grönasjö utlopp Grönasjö Lagan
123 Grötsjön SE626191-135195 Grötsjön Grötsjön Lagan
124 Grötsjön utlopp SE626150-135186 Grötsjön utlopp Grötsjön Lagan
125 Gudmundaredssjön utlopp SE635491-130912 Gudmundaredssjön utlopp Gudmundaredssjön Viskan
126 Gyltigesjön utlopp SE629480-133908 Gyltigesjön utlopp Gyltigesjön Fylleån
127 Gårsken SE633010-136508 Gårsken Gårsken Nissan
128 Gårsken öster, litoralt SE632982-136512 Gårsken öster, litoralt Gårsken Nissan
129 Gällarpesjön utlopp SE634729-130262 Gällarpesjön utlopp Gällarpesjön Himleån
130 Gärdessjön utlopp SE636868-129896 Gärdessjön utlopp Gärdessjön Viskan
131 Gösjön norr litoralt SE636365-129746 Gösjön norr litoralt Gösjön Viskan
132 Hagasjön SE630924-134145 Hagasjön Hagasjön Nissan
133 Hagasjön (Jällunden) utlopp SE633124-135974 Hagasjön (Jällunden) utlopp Hagasjön Nissan
134 Hagasjön (Klubbån) utlopp SE630981-134154 Hagasjön (Klubbån) utlopp Hagasjön Nissan
135 Hagasjön (Mostorpsån) litoralt N SE632797-132347 Hagasjön (Mostorpsån) litoralt N Hagasjön Suseån
136 Hallasjön SE631225-134691 Hallasjön Hallasjön Nissan
137 Hallasjön utlopp SE631187-134772 Hallasjön utlopp Hallasjön Nissan
138 Hallavadsbäcken (Boarpsbäcken) SE629345-133075 Hallavadsbäcken (Boarpsbäcken) Lyngabäck Nissan
139 Havsjön SE630885-132511 Havsjön Havsjön Suseån
140 Havsjön utlopp SE630859-132488 Havsjön utlopp Havsjön Suseån
141 Helsjön utlopp SE636522-129475 Helsjön utlopp Helsjön Viskan
142 Hertasjöbäcken V Munkabol (Ullasjöbäcken) SE629708-133390 Hertasjöbäcken V Munkabol (Ullasjöbäcken) Ulvsnäsabäcken Fylleån
143 Himleån ovan Stenån (Skärte) SE634189-129905 Himleån ovan Stenån (Skärte) K30 Himleån (förgrening Gamlaån-St Neden) Himleån
144 Himleån Rolfstorp SE634018-129830 Himleån Rolfstorp Himleån (förgrening Gamlaån-St Neden) Himleån
145 Himleån, Rolfstorp (nedströms väg 153) SE634017-129829 Himleån, Rolfstorp Himleån (förgrening Gamlaån-St Neden) Himleån
146 Hjortån SE630782-134993 Hjortån Hjortån Fylleån
147 Hjärtaredsjön SE634261-131105 Hjärtaredsjön Hjärtaredsjön Ätran
148 Hjärtaredsjön utlopp SE634154-131102 Hjärtaredsjön utlopp Hjärtaredsjön Ätran
149 Hjärtaredsån ovan Iglasjöbäcken SE633791-131147 Hjärtaredsån ovan Iglasjöbäcken Hjärtaredsån (Mynningen-Hjärtared) Ätran
150 Hjärtaredsån ovan järnvägsbank SE633795-131145 Hjärtaredsån ovan järnvägsbank Hjärtaredsån (Mynningen-Hjärtared) Ätran
151 Hjärtaredsån utlopp SE633775-131250 Hjärtaredsån utlopp Hjärtaredsån (Mynningen-Hjärtared) Ätran
152 Hjärtaredsån, Barkhult SE633788-131217 Hjärtaredsån, Barkhult Hjärtaredsån (Mynningen-Hjärtared) Ätran
153 Holmsjön (Getån), utlo SE633244-132685 Holmsjön (Getån), utlo Ätran
154 Hornån ovan väg 45 SE636501-130003 Hornån ovan väg 45 Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) Viskan
155 Hornån utflöde SE636490-130010 Hornån utflöde Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) Viskan
156 Hornån, Hasslakärr SE636504-129980 Hornån, Hasslakärr Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) Viskan
157 Hovgårdsån nedströms doserare SE631350-131585 Hovgårdsån nedströms doserare Hovgårdsån Suseån
158 Hovgårdsån ovan Lommasjön SE631584-131832 Hovgårdsån ovan Lommasjön Hovgårdsån Suseån
159 Hovgårdsån uppströms doserare SE631520-131720 Hovgårdsån uppströms doserare Hovgårdsån Suseån
160 Hovgårdsån utflöde (Munkhättan) SE630955-131620 Hovgårdsån utflöde (Munkhättan) Hovgårdsån Suseån
161 Hulabäcken (Stora Slätten) SE631870-136595 Hulabäcken (Stora Slätten) Hulabäcken (St Slätten-källorna) Lagan
162 Hultasjön utlopp SE634804-129198 Hultasjön utlopp Hultasjön Viskan
163 Hultån Hult SE626565-134310 Hultån Hult Hultån (Hjörneredssjön-källorna) Lagan
164 Hultån Hult SE626576-134288 Hultån Hult Hultån (Hjörneredssjön-källorna) Lagan
165 Hultån Kåphult SE626320-134700 Hultån Kåphult Hultån (Hjörneredssjön-källorna) Lagan
166 Hultån uppströms kraftverk SE626499-134459 Hultån uppströms kraftverk Hultån (Hjörneredssjön-källorna) Lagan
167 Hultån, Göingelyckan SE626581-134281 Hultån, Hult Hultån (Hjörneredssjön-källorna) Lagan
168 Hundsjöbäcken (Stora Slätten) SE631825-136645 Hundsjöbäcken (Stora Slätten) Lagan
169 Husaltesjön utlopp SE627352-134952 Husaltesjön utlopp Lagan
170 Hylte sjö SE632448-132960 Hylte sjö Hylte Sjö Nissan
171 Hylte sjö utlopp SE632465-132994 Hylte sjö utlopp Hylte Sjö Nissan
172 Hyltebäcken utlopp (Sännan) SE629995-133075 Hyltebäcken utlopp (Sännan) Nissan
173 Hålsjön utlopp SE631550-132213 Hålsjön utlopp Hålsjön Suseån
174 Härbillingen utlopp SE632023-131345 Härbillingen utlopp Härbillingen Ätran
175 Höghulta sjö SE632701-132575 Höghulta sjö Höghulta Sjö Ätran
176 Höghulta sjö utlopp SE632712-132629 Höghulta sjö utlopp Höghulta Sjö Ätran
177 Högsjö (Lillån-Krokån) utlopp SE627616-134912 Högsjö (Lillån-Krokån) utlopp Högsjö Lagan
178 Högsjön SE635493-131759 Högsjön Högsjön Ätran
179 Högsjön (Tranån) utlopp SE635387-131653 Högsjön (Tranån) utlopp Högsjön Ätran
180 Högvadsån Horsared SE634300-131655 Högvadsån Horsared Högvadsån (Skärshultaån-Mjöaån) Ätran
181 Högvadsån NV Ålarp SE634772-132135 Högvadsån NV Ålarp Högvadsån (Skärshultaån-Mjöaån) Ätran
182 Högvadsån Nydala kvarn SE633124-130895 Högvadsån Nydala kvarn Högvadsån (Stockån-Lillån) Ätran
183 Högvadsån Nydala kvarn SE633125-130905 Högvadsån, Nydala kvarn Högvadsån (Stockån-Lillån) Ätran
184 Högvadsån Sumpafallet SE633401-130907 Högvadsån Sumpafallet Högvadsån (Lillån-Hjärtaredsån) Ätran
185 Högvadsån Ullared SE633840-131311 Högvadsån Ullared Högvadsån (Hjärtaredsån-Fageredsån) Ätran
186 Högvadsån uppströms Fageredsån SE634166-131525 Högvadsån uppströms Fageredsån Högvadsån (Fageredsån-Skärshultaån) Ätran
187 Högvadsån uppströms Lia SE634595-131925 Högvadsån uppströms Lia Högvadsån (Skärshultaån-Mjöaån) Ätran
188 Högvadsån uppströms Älvsered SE635000-132290 Högvadsån uppströms Älvsered Högvadsån (Skärshultaån-Mjöaån) Ätran
189 Högvadsån, Horsared SE634383-131741 Högvadsån, Horsared Högvadsån (Skärshultaån-Mjöaån) Ätran
190 Högvadsån, Ryen SE633510-131055 Högvadsån, Ryen Högvadsån (Lillån-Hjärtaredsån) Ätran
191 Högvadsån, uppströms Ullared SE633904-131348 Högvadsån, Ullared Högvadsån (Hjärtaredsån-Fageredsån) Ätran
192 Jansbergssjön SE632587-134384 Jansbergssjön Jansbergssjön Nissan
193 Jansbergssjön utlopp SE632525-134351 Jansbergssjön utlopp Jansbergssjön Nissan
194 Jällunden SE632666-136023 Jällunden Jällunden Nissan
195 Jällunden utlopp SE632375-135738 Jällunden utlopp Jällunden Nissan
196 Kalvsjön (Skärshultaån) utlopp SE634282-132160 Kalvsjön (Skärshultaån) utlopp Kalvsjön Ätran
197 Kalvsjön (Tvååkersån) utlopp SE633385-130229 Kalvsjön (Tvååkersån) utlopp Kalvsjön Kustområde
198 Killebergssjö SE627755-134590 Killebergssjö Killebergssjö Lagan
199 Klippebäcken, Jonstorp SE625381-133443 Klippebäcken, Jonstorp Fladaltebäcken/Klippebäcken Stensån
200 Klippebäcken, Presstorp SE625240-133363 Klippebäcken, Presstorp Stensån
201 Knobesholmssjön SE631214-131594 Knobesholmssjön Knobesholmssjön Suseån
202 Knobesholmssjön utlopp SE631164-131567 Knobesholmssjön utlopp Knobesholmssjön Suseån
203 Kroksjö SE635379-129712 Kroksjö Kroksjö Viskan
204 Kroksjö SE635999-129345 Kroksjö Kroksjö Viskan
205 Kroksjö SE636432-128836 Kroksjö Kroksjö Kustområde
206 Kroksjö (Albäcken) norr SE636040-129375 Kroksjö (Albäcken) norr Kroksjö Viskan
207 Kroksjö (Kvarnbäcken) utlopp SE635383-129739 Kroksjö (Kvarnbäcken) utlopp Kroksjö Viskan
208 Kroksjö (Löftaån) utlopp SE636411-128797 Kroksjö (Löftaån) utlopp Kroksjö Kustområde
209 Kroksjöbäcken (Boarpsbäcken) SE629540-133200 Kroksjöbäcken (Boarpsbäcken) Nissan
210 Kroksjön SE631857-136210 Kroksjön Kroksjön Lagan
211 Kroksjön (Boarpsbäcken) utlopp SE629646-133212 Kroksjön (Boarpsbäcken) utlopp Kroksjön Nissan
212 Kroksjön (Slissån) utlopp SE630062-132211 Kroksjön (Slissån) utlopp Kroksjön Suseån
213 Kroksjön (Unnarydsån) utlopp SE631763-136193 Kroksjön (Unnarydsån) utlopp Kroksjön Lagan
214 Kungsätersån Hultaberg SE635787-130372 Kungsätersån, Hultaberg Kungsätersån (mellan Oklången och Fävren) Viskan
215 Kvarnabäcken 325 m före utflödet i Ätran SE633847-132622 Kvarnabäcken 325 m före utflödet i Ätran Kvarnabäcken (Bossjön) Ätran
216 Kvarnabäcken Tavla (fy8, Lillån) SE629740-133625 Kvarnabäcken Tavla (fy8, Lillån) Fylleån
217 Kvarnabäcken, Ryen SE633503-131079 Kvarnabäcken, Ryen WA83510280 Ätran
218 Kvarnadammen utlopp (Stockaån) SE638161-127282 Kvarnadammen utlopp (Stockaån) WA89776066 Kustområde
219 Kvarnasjö å utlopp SE635780-132432 Kvarnasjö å utlopp Kvarnasjö å Ätran
220 Kvarnasjöbäcken (Stockån) SE633115-131240 Kvarnasjöbäcken (Stockån) WA49566235 Ätran
221 Kvarnaå, Övrå SE635589-130987 Kvarnaå, Övrå Fönhultaån-Kvarnåa-Botaån (från Botasjön till Oklången) Viskan
222 Kvarnbäcken Mälltorp SE635195-129665 Kvarnbäcken, Mälltorp Kvarnbäcken Viskan
223 Kvarnbäcken utlopp Ryen SE633517-131065 Kvarnbäcken utlopp Ryen WA83510280 Ätran
224 Kvarnbäcken, nedströms Mälltorp SE635177-129646 Kvarnbäcken, Mälltorp Kvarnbäcken Viskan
225 Kvarnsjöbäcken (Boarpsbäcken) SE629375-132795 Kvarnsjöbäcken (Boarpsbäcken) Nissan
226 Kvarnsjön utlopp SE629920-134930 Kvarnsjön utlopp Kvarnsjön Fylleån
227 Kärrabobäcken (Sännan ) e17 SE630222-133222 Kärrabobäcken (Sännan ) e17 WA44724551 Nissan
228 Kärrsjöbäcken (Mostorpsån) SE631875-132260 Kärrsjöbäcken (Mostorpsån) WA27946747 Suseån
229 Kölsbäcken Bygget SE630104-134538 Kölsbäcken, Bygget Kölsbäcken Fylleån
230 Köpsjön utlopp SE627625-135345 Köpsjön utlopp Lagan
231 Lida Fly (Stora Slätten) SE631890-136465 Lida Fly (Stora Slätten) Lagan
232 Lilla Frillen SE630850-134528 Lilla Frillen Lilla Frillen Fylleån
233 Lilla Frillen utlopp SE630809-134566 Lilla Frillen utlopp Lilla Frillen Fylleån
234 Lilla Hallången utlopp SE636230-132523 Lilla Hallången utlopp Lilla Hallången till utflödet i Stora Hallången Ätran
235 Lilla Neten utlopp SE634341-130271 Lilla Neten utlopp Himleån
236 Lilla Skärshultasjön utlopp SE632636-134619 Lilla Skärshultasjön utlopp Nissan
237 Lilla Slätten utlopp SE631786-136880 Lilla Slätten utlopp Lilla Slätten Lagan
238 Lilla Värsjö SE635468-129911 Lilla Värsjö Lilla Värsjö Viskan
239 Lilla Värsjö utlopp SE635443-129887 Lilla Värsjö utlopp Lilla Värsjö Viskan
240 Lillesjön utlopp SE631836-136518 Lillesjön utlopp Lillesjön Lagan
241 Lillån Bassakärr SE627341-134841 Lillån, Bassakärr Lillån (Krokån) Lagan
242 Lillån Brecke SE632098-131113 Lillån Brecke Lilla Å (Mynningen-Musån) Ätran
243 Lillån Cykelvägen SE628955-133257 Lillån Cykelvägen Lillån Fylleån
244 Lillån Järnbo SE632385-131555 Lillån, Järnbo Lilla Å (Musån-källorna) Ätran
245 Lillån ovan Svartrå SE633452-130783 Lillån ovan Svartrå Lillån/Svartån Ätran
246 Lillån Svartån SE633425-130800 Svartån, Svartrå Lillån/Svartån Ätran
247 Lillån Vessige SE632050-130925 Lillån Vessige Lilla Å (Mynningen-Musån) Ätran
248 Lillån Vessige SE632102-130854 Lillån Vessige Lilla Å (Mynningen-Musån) Ätran
249 Lillån, Brecke (uppströms bro) SE632088-131101 Lillån, Brecke Lilla Å (Mynningen-Musån) Ätran
250 Lindhultsbäcken (nedströms bro) SE630869-132138 Lindhultsbäcken, S Lindhult Suseån
251 Lindhultsbäcken (Slissån) SE630865-132145 Lindhultsbäcken (Slissån) Suseån
252 Lusabäcken (Sännan) SE630040-133039 Lusabäcken vid Hallandsleden Lusabäcken Nissan
253 Lyngabäcken (Boarpsbäcken) SE629450-132675 Lyngabäcken, V Lilla Ättarp Lyngabäck Nissan
254 Lyngabäcken V Hallavad SE629394-132867 Lyngabäcken V Hallavad Lyngabäck Nissan
255 Lyngsjön SE633085-132612 Lyngsjön Lyngsjön Ätran
256 Lyngsjön utlopp SE633103-132643 Lyngsjön utlopp Lyngsjön Ätran
257 Långasjö (Getån), utlopp SE633292-133280 Långasjö (Getån), utlopp Långasjö Ätran
258 Långesjön utlopp SE632657-132932 Långesjön utlopp Långesjön Ätran
259 Löftaån-Skärbäck SE637185-128762 Löftaån, Skärbäck Skärbäck Kustområde
260 Löftaån-Stuv SE636304-128857 Löftaån, Stuv Löftaån (Mynningen-Kullagärdsbäcken) Kustområde
261 Lösebäcken utlopp SE634600-131915 Lösebäcken utlopp WA56573437 Ätran
262 Mellanfärgen utlopp SE631503-134957 Mellanfärgen utlopp Mellanfärgen Nissan
263 Mellansjön SE633261-136240 Mellansjön Mellansjön Nissan
264 Mellansjön utlopp SE633200-136200 Mellansjön utlopp Mellansjön Nissan
265 Mjälasjön utlopp SE631136-134114 Mjälasjön utlopp Mjälasjön Nissan
266 Mjöasjön SE636358-132350 Mjöasjön Mjöasjön Ätran
267 Mjöasjön (Kvarnabäcken) utlopp SE634586-132136 Mjöasjön (Kvarnabäcken) utlopp Mjöasjön Ätran
268 Mjöasjön (Mjöaån) utlopp SE636265-132373 Mjöasjön (Mjöaån) utlopp Mjöaån Ätran
269 Mjöaån Mjöbäck SE635955-132355 Mjöaån Mjöbäck Mjöaån Ätran
270 Mjösjön (Hornån) 480 m nedströms utlopp SE636906-129929 Mjösjön (Hornån) 480 m nedströms utlopp Agnsjöbäcken Viskan
271 Mostorpsån Abild SE631785-132160 Mostorpsån Abild Suseån (Hovgårdsån-källorna) Suseån
272 Mostorpsån Bäckafors SE630940-131755 Mostorpsån Bäckafors Suseån (Hovgårdsån-källorna) Suseån
273 Mostorpsån Mostorp SE630550-131180 Mostorpsån, Mostorp Suseån (Mostorp-Uppnorabäcken) Suseån
274 Mostorpsån Tubbared SE631340-132005 Mostorpsån, Tubbared Suseån (Hovgårdsån-källorna) Suseån
275 Mostorpsån uppströms doserare SE631850-132135 Mostorpsån uppströms doserare Suseån (Hovgårdsån-källorna) Suseån
276 Musån (Lillån) SE632225-131377 Musån, Brogård Musån Ätran
277 Musån Häståsabjär SE632176-131509 Musån Häståsabjär Musån Ätran
278 Måssjö SE631817-131565 Måssjö Måssjö Ätran
279 Märkesbäcken ovan Li (fy10, Lillån) SE629431-133590 Märkesbäcken ovan Li (fy10, Lillån) Fylleån
280 Mäsen SE635060-130292 Mäsen Mäsen Viskan
281 Mäsen utlopp SE635256-130337 Mäsen utlopp Mäsen Viskan
282 Mäsån Stackenäs SE635510-130187 Mäsån Stackenäs Mäsån (mellan Fävren och Mäsen) Viskan
283 Mäsån, N Stackenäs SE635508-130189 Mäsån, Stackenäs Mäsån (mellan Fävren och Mäsen) Viskan
284 Möllesjön utlopp SE631154-132545 Möllesjön utlopp Möllesjön Suseån
285 N Stensjön SE633990-130213 Norra Stensjön Norra Stensjön Himleån
286 Nordsjön utlopp SE631206-134111 Nordsjön utlopp Nordsjön Nissan
287 Norra Långasjön SE631414-132613 Norra Långasjön Norra Långasjön Suseån
288 Norra Långasjön utlopp SE631354-132583 Norra Långasjön utlopp Norra Långasjön Suseån
289 Norra Stensjön SE634008-130209 Norra Stensjön Norra Stensjön Himleån
290 Norrebäcken SE627388-134975 Norrebäcken K26 WA57504636 Lagan
291 Norrebäcken (Lillån) SE627390-134985 Norrebäcken (Lillån) WA57504636 Lagan
292 Norrsjön utlopp SE632223-136317 Norrsjön utlopp Norrsjön Lagan
293 Näverbäcken nedströms doserare SE630877-134160 Näverbäcken nedströms doserare Nissan
294 Näverbäcken uppströms doserare SE630875-134160 Näverbäcken uppströms doserare Nissan
295 Oklången SE635596-130571 Oklången Oklången Viskan
296 Oklången utlopp SE635793-130642 Oklången utlopp Oklången Viskan
297 Oksjön utlopp SE632909-132263 Oksjön utlopp Oksjön Ätran
298 Oxabäcken (Stora Slätten) SE631915-136550 Oxabäcken (Stora Slätten) Lagan
299 Oxhultasjön SE625858-134328 Oxhultasjön Oxhultasjön Lagan
300 Oxhultasjön utlopp SE625909-134297 Oxhultasjön utlopp Oxhultasjön Lagan
301 Rammbäcken utlopp SE633166-130826 Rammbäcken utlopp Rammbäcken (Mynningen-Rammsjön) Ätran
302 Rangen SE631282-135741 Rangen Rangen Nissan
303 Rangen utlopp SE631351-135732 Rangen utlopp Rangen Nissan
304 Ringabäcken (Boarpsbäcken) SE629585-132870 Ringabäcken (Boarpsbäcken) Nissan
305 Risasjön utlopp SE632831-136385 Risasjön utlopp Risasjön Nissan
306 Rolfsån-Gåsevadsholm SE638020-127938 Rolfsån, Gåsevadsholm Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) Rolfsån
307 Rubbesjö litoralt SE638231-127316 Rubbesjö litoralt Rubbesjö Kustområde
308 Ryenbäcken SE633611-131128 Ryenbäcken utlopp WA88147573 Ätran
309 Röasjön utlopp SE630763-133917 Röasjön utlopp Röasjön Nissan
310 Sandsjön SE630708-133757 Sandsjön Sandsjön Nissan
311 Sandsjön (Getån) norr, litoralt SE633190-133265 Sandsjön (Getån) norr, litoralt Sandsjön Ätran
312 Sandsjön (Sännan) utlopp SE630703-133707 Sandsjön (Sännan) utlopp Sandsjön Nissan
313 Sjöaltesjön SE625037-134038 Sjöaltesjön Sjöaltesjön Stensån
314 Sjöaltesjön utlopp SE625072-133939 Sjöaltesjön utlopp Sjöaltesjön Stensån
315 Sjögårdssjön SE631748-133414 Sjögårdssjön Sjögårdssjön Nissan
316 Sjögårdssjön östr SE631747-133425 Sjögårdssjön östr Sjögårdssjön Nissan
317 Sjönevadssjön SE632106-131383 Sjönevadssjön Sjönevadssjön Ätran
318 Sjönevadssjön utlopp SE632176-131370 Sjönevadssjön utlopp Sjönevadssjön Ätran
319 Sjösgärdessjön SE632138-131771 Sjösgärdessjön Sjösgärdessjön Ätran
320 Sjösgärdessjön utlopp SE632085-131735 Sjösgärdessjön utlopp Sjösgärdessjön Ätran
321 Skifteboån utflöde (Skallinge) SE629941-134050 Skifteboån utflöde (Skallinge) Fylleån
322 Skifteboån, Enet SE630120-134160 Skifteboån Enet Skifteboån Fylleån
323 Skipaltasjön SE632443-136188 Skipaltasjön Skipaltasjön Nissan
324 Skipaltasjön 400 m nedströms utlopp SE632466-136087 Skipaltasjön 400 m nedströms utlopp Nissan
325 Skottsjöbäcken Siggebol SE634790-129859 Skottsjöbäcken, Siggebol Skottsjöbäcken (till Skuttran) Viskan
326 Skällingesjö SE634457-129893 Skällingesjö Skällingesjö Himleån
327 Skällingesjö utlopp SE634467-129859 Skällingesjö utlopp Skällingesjö Himleån
328 Skärshultaån Hannedal SE634244-131637 Skärshultaån, Hannedal Skärshultaån Ätran
329 Skärshultaån utlopp SE634241-131635 Skärshultaån utlopp Skärshultaån Ätran
330 Skärsjö SE632682-131764 Skärsjö Skärsjö Ätran
331 Skärsjö (Skärven) utlopp SE632671-131742 Skärsjö (Skärven) utlopp Skärsjö Ätran
332 Skärsjön SE633002-135821 Skärsjön Skärsjön Nissan
333 Skärsjön SE635213-130589 Skärsjön Skärsjön Viskan
334 Skärsjön SE637254-128653 Skärsjön Skärsjön Kustområde
335 Skärsjön (Bergån) utlopp SE632979-135766 Skärsjön (Bergån) utlopp Skärsjön Nissan
336 Skärsjön (Mäsen) utlopp SE635198-130537 Skärsjön (Mäsen) utlopp Skärsjön Viskan
337 Skärsjön Skärkeå 250 m nedströms utlopp SE632768-134735 Skärsjön Skärkeå 250 m nedströms utlopp Skärkeå (Jansbergssjön-Skärsjön) Nissan
338 Slien utflöde (Mostorpsån) SE631225-132060 Slien utflöde (Mostorpsån) K28 Slien Suseån
339 Slisjön SE631724-132722 Slisjön Slisjön Suseån
340 Slisjön utlopp SE631711-132656 Slisjön utlopp Slisjön Suseån
341 Slissån Brynestorp SE629783-131925 Slissån, Brynestorp Suseån (91 Hasslebäcken-Gisslabolsbäcken) Suseån
342 Slissån Gräsås SE631160-132170 Slissån Gräsås Suseån/Slissån (92 Gisslabolsbäcken-Övrabökesjön) Suseån
343 Slissån Lindhults kvarn SE630875-132115 Slissån, Lindhults kvarn Suseån/Slissån (92 Gisslabolsbäcken-Övrabökesjön) Suseån
344 Slissån Steninge kvarn SE629985-131930 Slissån Steninge kvarn Suseån/Slissån (92 Gisslabolsbäcken-Övrabökesjön) Suseån
345 Slissån, Furet (nedströms Steninge kvarn) SE629906-131959 Slissån, Steninge kvarn Suseån/Slissån (92 Gisslabolsbäcken-Övrabökesjön) Suseån
346 Slissån, ovan doserare SE631026-132100 Slissån, ovan doserare Suseån/Slissån (92 Gisslabolsbäcken-Övrabökesjön) Suseån
347 Slättåkrabäcken (Slissån) SE630365-132175 Slättåkrabäcken (Slissån) WA81781608 Suseån
348 Smedjeån (Store sjö) nedströms doserare SE625635-135305 Smedjeån (Store sjö) nedströms doserare Smedjeån Lagan
349 Smedjeån (Store sjö) uppströms doserare SE625585-135245 Smedjeån (Store sjö) uppströms doserare Smedjeån Lagan
350 Smedjeån 650 m nedströms Store sjö SE625780-135300 Smedjeån 650 m nedströms Store sjö Smedjeån (Oxhultasjön-Storesjö) Lagan
351 Smedjeån Hishult SE625860-134590 Smedjeån Hishult Smedjeån (Oxhultasjön-Storesjö) Lagan
352 Smedjeån Oxhult SE625938-134281 Smedjeån, Oxhult Smedjeån (Menlösabäcken-Oxhultasjön) Lagan
353 Smedjeån Ränneslöv SE626129-133160 Smedjeån Ränneslöv Smedjeån (Menlösabäcken-Oxhultasjön) Lagan
354 Smedjeån Tormarp SE626065-133425 Smedjeån Tormarp Smedjeån (Menlösabäcken-Oxhultasjön) Lagan
355 Smedjeån, Tormarp (nedströms bro) SE626064-133421 Smedjeån, Tormarp Smedjeån (Menlösabäcken-Oxhultasjön) Lagan
356 Stampån, Vismered SE633323-132205 Stampån, Vismered Stampån (Mynningen-Vismen) Ätran
357 Stamsjö utlopp SE634837-129253 Stamsjö utlopp Stamsjö Viskan
358 Starrsjön SE632305-136285 Starrsjön Starrsjön Lagan
359 Starrsjön utlopp SE632297-136270 Starrsjön utlopp Starrsjön Lagan
360 Stensjön SE632653-133087 Stensjön Stensjön Ätran
361 Stensjön (Getån), utlopp SE633118-133143 Stensjön (Getån), utlopp Ätran
362 Stensjön (Vismen) utlopp SE632678-133049 Stensjön (Vismen) utlopp Stensjön Ätran
363 Stensån Kungsbygget SE625343-133605 Stensån, Kungsbygget Stensån Stensån
364 Stensån Källstorp SE625560-133400 Stensån Källstorp Stensån Stensån
365 Stensån nedströms doserare SE624960-134225 Stensån nedströms doserare Stensån
366 Stensån uppströms doserare SE624915-134320 Stensån uppströms doserare Stensån
367 Stensån, Kärramölla SE625590-133155 Stensån, Kärramölla Stensån Stensån
368 Stenån nedströms kvarn SE634075-129904 Stenån nedströms kvarn Stenån Himleån
369 Stenån nedströms kvarn SE634079-129908 Stenån nedströms kvarn Stenån Himleån
370 Stenån uppströms utrivning SE634036-129953 Stenån uppströms utrivning Stenån Himleån
371 Stenån, Kvarnen SE634069-129910 Stenån, Kvarnen Stenån Himleån
372 Stockaån-Berget SE638137-127268 Stockaån-Berget K31 WA89776066 Kustområde
373 Stockån Hagagård SE632985-130983 Stockån, Hagagård Stockån Ätran
374 Stockån nedströms doserare SE633185-131335 Stockån nedströms doserare Stockån Ätran
375 Stockån Okome (uppströms Gällsåsvägen) SE632940-131150 Stockån Okome (uppströms kvarn) Stockån Ätran
376 Stockån Okome (uppströms kvarn) SE632930-131105 Stockån Okome (uppströms kvarn) Stockån Ätran
377 Stockån uppströms doserare SE633200-131370 Stockån uppströms doserare Stockån Ätran
378 Stora Agnsjön SE636668-129904 Stora Agnsjön Stora Agnsjön Viskan
379 Stora Agnsjön utlopp SE636557-129868 Stora Agnsjön utlopp Agnsjöbäcken Viskan
380 Stora Allgunnen SE630951-134425 Stora Allgunnen Stora Allgunnen Nissan
381 Stora Allgunnen Sågtorpet SE631165-134415 Stora Allgunnen Sågtorpet Klubbån (Mjälasjöbäcken-St Allgunnen) Nissan
382 Stora Asjön SE633754-130482 Stora Asjön Stora Asjön Himleån
383 Stora Asjön utlopp SE633731-130485 Stora Asjön utlopp Stora Asjön Himleån
384 Stora Bälgsjön utlopp SE633255-131619 Stora Bälgsjön utlopp Stora Bälgsjön Ätran
385 Stora Djupasjön utlopp SE636282-132788 Stora Djupasjön utlopp Stora Djupasjön Ätran
386 Stora Färgen SE631759-135010 Stora Färgen Stora Färgen Nissan
387 Stora Färgen utlopp SE632105-134999 Stora Färgen utlopp Stora Färgen Nissan
388 Stora Grässjön utlopp SE631454-132695 Stora Grässjön utlopp Stora Grässjön Suseån
389 Stora Hallången SE636072-132498 Stora Hallången Stora Hallången Ätran
390 Stora Hallången utlopp SE635936-132488 Stora Hallången utlopp Stora Hallången Ätran
391 Stora Horredssjön SE636299-129329 Stora Horredssjön Stora Horredssjön Viskan
392 Stora Horredssjön utlopp SE636512-129668 Stora Horredssjön utlopp Stora Horredssjön Viskan
393 Stora Kroksjön SE631000-133826 Stora Kroksjön Stora Kroksjön Nissan
394 Stora Kroksjön utlopp SE630902-133865 Stora Kroksjön utlopp Stora Kroksjön Nissan
395 Stora Maresjö SE633311-131321 Stora Maresjö Stora Maresjö Ätran
396 Stora Maresjö södr (litoralt) SE633294-131284 Stora Maresjö södr (litoralt) Stora Maresjö Ätran
397 Stora Navsjön östr (litoralt) SE637132-130095 Stora Navsjön östr (litoralt) Stora Navsjön Viskan
398 Stora Neden SE634503-130409 Stora Neden Stora Neten Himleån
399 Stora Neten utlopp SE634378-130353 Stora Neten utlopp Stora Neten Himleån
400 Stora Skottsjö SE634853-129782 Stora Skottsjö Stora Skottsjö Viskan
401 Stora Skottsjö utlopp SE634851-129813 Stora Skottsjö utlopp Stora Skottsjö Viskan
402 Stora Skärshultasjön SE632622-134672 Stora Skärshultasjön Stora Skärshultasjön Nissan
403 Stora Skärsjön utlopp SE634258-131842 Stora Skärsjön utlopp Stora Skärsjön Ätran
404 Stora Slätten SE631683-136516 Stora Slätten Stora Slätten Lagan
405 Stora Svansjön utlopp SE630533-135177 Stora Svansjön utlopp Stora Svansjön Fylleån
406 Stora Sävsjö SE635909-131021 Stora Sävsjö Stora Sävsjö Viskan
407 Stora Sävsjö utlopp SE635836-131017 Stora Sävsjö utlopp Stora Sävsjö Viskan
408 Stora Värsjö SE635371-129807 Stora Värsjö Stora Värsjö Viskan
409 Stora Värsjö NÖ (litoralt) SE635323-129758 Stora Värsjö NÖ (litoralt) Stora Värsjö Viskan
410 Stora Ärsjön SE635881-129314 Stora Ärsjön Stora Ärsjön Viskan
411 Store Rammsjö SE636932-129169 Store Rammsjö Stora Rammsjö Kustområde
412 Store Rammsjö utlopp SE636926-129139 Store Rammsjö utlopp Stora Rammsjö Kustområde
413 Store sjö SE625736-135473 Store sjö Store Sjö Lagan
414 Suseån, Uddaveka SE630880-130405 Suseån, Uddaveka Suseån Suseån
415 Sutarebäcken SE634166-131551 Sutarebäcken Ätran
416 Sutarebäcken utlopp SE634173-131533 Sutarebäcken utlopp Ätran
417 Svarta sjö SE625118-135265 Svarta sjö Svarta Sjö Stensån
418 Svarta sjö utlopp SE625060-135235 Svarta sjö utlopp Svarta Sjö Stensån
419 Svartagölen utlopp SE630217-133728 Svartagölen utlopp Fylleån
420 Svartavadsbäcken Svingeln SE627795-133555 Svartavadsbäcken, Svingeln Svartavadsbäcken Genevadsån
421 Svartavadsbäcken Svingeln SE627801-133549 Svartavadsbäcken Svingeln Svartavadsbäcken Genevadsån
422 Svartavadsbäcken uppströms fd doserare SE627950-133658 Svartavadsbäcken uppströms fd doserare Svartavadsbäcken Genevadsån
423 Svarten SE634122-130629 Svarten Svarten Ätran
424 Svarten utlopp SE634039-130685 Svarten utlopp Svarten Ätran
425 Sännan Hallaforsen SE630280-133300 Sännan, Hallaforsen Sännan (Kärrabobäcken-källorna) Nissan
426 Sännan Karlstorp SE630550-133510 Sännan Karlstorp Sännan (Kärrabobäcken-källorna) Nissan
427 Sännan utflöde SE629765-132725 Sännan utflöde Sännan (Mynningen-Lusabäcken) Nissan
428 Sännan utflöde SE629769-132725 Sännan utflöde Sännan (Mynningen-Lusabäcken) Nissan
429 Sännan Virsehatt SE630045-133025 Sännan, Virsehatt Sännan (Mynningen-Lusabäcken) Nissan
430 Sännan Ängskullahagen uppströms doserare SE630655-133535 Sännan Ängskullahagen uppströms doserare Sännan (Kärrabobäcken-källorna) Nissan
431 Sännan, Ställverket (uppströms bro) SE630234-133224 Sännan, Ställverket Sännan (Kärrabobäcken-källorna) Nissan
432 Sävseredssjön utlopp SE629511-134482 Sävseredssjön utlopp Sävseredssjön Fylleån
433 Sävsjön SE630904-135344 Sävsjön Sävsjön Fylleån
434 Sävsjön utlopp SE630901-135298 Sävsjön utlopp Sävsjön Fylleån
435 Södra Färgen SE631153-134989 Södra Färgen Södra Färgen Nissan
436 Södra Färgen utlopp SE631309-134951 Södra Färgen utlopp Södra Färgen Nissan
437 Södra Stensjön 775 m nedströms utlopp SE633942-130223 Södra Stensjön 775 m nedströms utlopp Stenån Himleån
438 Sörsjön utlopp SE632088-136269 Sörsjön utlopp Sörsjön Lagan
439 Tannsjön SE632817-136627 Tannsjön Tannsjön Nissan
440 Tannsjön utlopp SE632797-136512 Tannsjön utlopp Tannsjön Nissan
441 Teglabäcken Blomäng SE628951-132613 Teglabäcken Blomäng Teglabäcken Nissan
442 Teglabäcken utflöde (Kvarnehall) SE629005-132430 Teglabäcken, utflöde (Kvarnehall) Teglabäcken Nissan
443 Teglabäcken, SO Kvarnehall SE628996-132448 Teglabäcken, Kvarnehall Teglabäcken Nissan
444 Tjärnesjön (Högvadsån) SE634000-132195 Tjärnesjön Tjärnesjön Ätran
445 Tjärnesjön utlopp SE634207-132161 Tjärnesjön utlopp Tjärnesjön Ätran
446 Toftasjön utlopp SE628953-132825 Toftasjön utlopp Toftasjön Nissan
447 Tokabäcken SE631432-135778 Tokabäcken, Rangalsbobäcken Nissan
448 Torvsjön SE629015-132938 Torvsjön Torvsjön Nissan
449 Torvsjön utlopp SE628971-132894 Torvsjön utlopp Torvsjön Nissan
450 Tostarpasjön utlopp SE628222-133207 Tostarpasjön utlopp Tostarpasjön Genevadsån
451 Transjön utlopp SE630269-135185 Transjön utlopp Transjön Fylleån
452 Träningen utlopp SE632751-132251 Träningen utlopp Träningen Ätran
453 Tussjö SE632351-131274 Tussjö Tussjö Ätran
454 Tussjö utlopp SE632312-131265 Tussjö utlopp Tussjö Ätran
455 Töresjö utlopp SE634876-131277 Töresjö utlopp Töresjö Ätran
456 Uddasjö SE635450-129864 Uddasjö Lilla Värsjö Viskan
457 Uddasjö utlopp SE635458-129884 Uddasjö utlopp Lilla Värsjö Viskan
458 Ullasjöbäcken nedströms doserare SE629340-133255 Ullasjöbäcken nedströms doserare Ulvsnäsabäcken Fylleån
459 Ullasjöbäcken uppströms doserare SE629380-133250 Ullasjöbäcken uppströms doserare Ulvsnäsabäcken Fylleån
460 Ullasjöbäcken utflöde SE629010-133065 Ullasjöbäcken utflöde Ulvsnäsabäcken Fylleån
461 Ulvatorpsbäcken Hallandsleden SE635280-129435 Ulvatorpsbäcken Hallandsleden Ulvatorpsbäcken Viskan
462 Ulvatorpsbäcken, Dala SE635324-129311 Ulvatorpsbäcken, N St. Råred Ulvatorpsbäcken Viskan
463 Ulvsnäsabäcken uppstr väg 25 SE629125-133110 Ullasjöbäcken 500 m uppströms väg 25 Ulvsnäsabäcken Fylleån
464 Unnarydsån, Unnaryd SE631635-136136 Unnarydsån, Unnaryd Unnarydsån Lagan
465 Valasjön SE633596-130236 Valasjön Valasjön Kustområde
466 Valasjön utlopp SE633503-130204 Valasjön utlopp Valasjön Kustområde
467 Vekaån utflöde SE629320-133895 Vekaån utflöde Vekaån Fylleån
468 Vismen SE632965-132739 Vismen Vismen Ätran
469 Vismen utlopp SE633080-132874 Vismen utlopp Vismen Ätran
470 Väglången utlopp SE632855-136381 Väglången utlopp Väglången Nissan
471 Yakalven, SV litoralt SE630026-133636 Yakalven, SV litoralt Yakalven Fylleån
472 Yasjön SE630126-133739 Yasjön Yasjön Fylleån
473 Yasjön SE631600-135334 Yasjön Yasjön Nissan
474 Yasjön SE633812-130376 Yasjön Yasjön Himleån
475 Yasjön (Stenån) utlopp SE633823-130310 Yasjön (Stenån) utlopp Yasjön Himleån
476 Yasjön (vägen Ryaberg-Fröslida) utlopp SE630165-133827 Yasjön (vägen Ryaberg-Fröslida) utlopp Yasjön Fylleån
477 Yasjön (Yabergsån) utlopp SE631509-135258 Yasjön (Yabergsån) utlopp Yasjön Nissan
478 Yttern SE633168-135849 Yttern Yttern Nissan
479 Yttern utlopp SE633114-135811 Yttern utlopp Yttern Nissan
480 Yxsjö SE632366-131375 Yxsjö Yxsjö Ätran
481 Yxsjö utlopp SE632346-131409 Yxsjö utlopp Yxsjö Ätran
482 Ålasjön utlopp (nedan Måssjön) SE631886-131576 Ålasjön utlopp (nedan Måssjön) Måssjö Ätran
483 Åstriltsbäcken Övra Maa SE631136-132878 Åstriltsbäcken Övra Maa Åstriltbäcken Nissan
484 Ältasjön utlopp SE630161-133673 Ältasjön utlopp Ältasjön Fylleån
485 Älvasjön SE628867-133539 Älvasjön Älvasjön Genevadsån
486 Älvasjön SE633178-130414 Älvasjön Älvasjön Ätran
487 Älvasjön (Alslövsån) utlopp SE628831-133505 Älvasjön (Alslövsån) utlopp Älvasjön Genevadsån
488 Älvasjön (Rammbäcken) utlopp SE633163-130461 Älvasjön (Rammbäcken) utlopp Älvasjön Ätran
489 Änkasjön utlopp SE635806-131979 Änkasjön utlopp Änkasjön Ätran
490 Äntasjön SE633838-130508 Äntasjön Äntasjön Himleån
491 Äntasjön utlopp SE633842-130490 Äntasjön utlopp Äntasjön Himleån
492 Öaresjö SE636472-128775 Öaresjö Öaresjö Kustområde
493 Öaresjö utlopp SE636489-128791 Öaresjö utlopp Öaresjö Kustområde
494 Öjasjön NO (litoralt) SE630260-133175 Öjasjön NO (litoralt) Öjasjön Nissan
495 Öradebäcken (Sännan ) e21 SE630335-133195 Öradebäcken (Sännan ) e21 Nissan
496 Öradebäcken 200 m ovan utlopp SE628003-134057 Öradebäcken 200 m ovan utlopp Öradebäcken Genevadsån
497 Öradebäcken utflöde SE628007-134056 Öradebäcken, V Bäckamot Öradebäcken Genevadsån
498 Örsjön SE634286-132489 Örsjön Örsjön Ätran
499 Örsjön (Kvarnabäcken) utlopp SE634159-132457 Örsjön (Kvarnabäcken) utlopp Örsjön Ätran
500 Österbäcken (Svartån) SE633410-130845 Österbäcken (Svartån) Ätran
501 Östersjön SE626373-134791 Östersjön Östersjön Lagan
502 Övrabökesjön SE631354-132398 Övrabökesjön Övrabökesjön Suseån
503 Övrabökesjön utlopp SE631315-132359 Övrabökesjön utlopp Övrabökesjön Suseån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alslövsån, NV Hålelyckor (uppströms Börjeån) SE628582-133311 Alslövsån, Uppströms Börjeån Genevadsån
2 Assman, Gårdshult SE628850-133733 Assman, Gårdshult Fylleån
3 Billån (Sännan) SE630474-133582 Billån (Sännan) Nissan
4 Björnbäcken, N Vik SE634921-129910 Björnbäcken, Vikslätt Viskan
5 Brostorpsån, Övragård SE627890-133660 Brostorpsån, Övragård Genevadsån/Brostorpsån (Alslövsån-källorna) Genevadsån
6 Bölarpsån, Sövdared SE627560-134090 Bölarpsån, Sövdared Vessingeån/Bölarpsån (Prästabäcken-källorna) Genevadsån
7 Döblaån, Döbla SE630608-132384 Döblaån, Döbla Suseån
8 Fängkalven, utlopp SE635779-131198 Fängkalven, utlopp Viskan
9 Fängsjö utlopp SE635637-131111 Fängsjö utlopp Fängsjö Viskan
10 Hasslebäcken, Hasslebäcken SE629710-131860 Hasslebäcken, Hasslebäcken Suseån
11 Hällabäcken SE629700-134037 Hällabäcken Fylleån
12 Kvarnabäcken, Mårdaklev SE635038-132934 Kvarnabäcken, Mårdaklev Kvarnabäcken Ätran
13 Kärrabäcken SE630610-132060 Kärrabäcken Suseån
14 Mostorpsån, Ballalyckan SE631674-132113 Mostorpsån, Ballalyckan Suseån
15 Mostorpsån, Bökstorp SE631922-132167 Mostorpsån, Bökstorp Suseån
16 Rubbesjö utlopp (Stockaån) SE638256-127297 Rubbesjö utlopp (Stockaån) Rubbesjö Kustområde
17 Skottsjöbäcken Brostorp SE634705-129805 Skottsjöbäcken Brostorp Viskan
18 Smedjeån Kornhult SE625908-135045 Smedjeån, Kornhult Smedjeån (Oxhultasjön-Storesjö) Lagan
19 Teglabäcken Blomäng SE628950-132615 Teglabäcken Blomäng
20 Ulvatorpsbäcken, Ulvatorp SE635224-129216 Ulvatorpsbäcken, Ulvatorp Viskan