RK, Vitåforsgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll för Vitåforsgruvan i Malmberget (LKAB). Vattenkemi mäts i Linaälven uppströms och nedströms gruvan samt i Naalojärvi, Naalojärvibäcken och Kuorasjoki. Det är olika provtagningsfrekvenser i olika stationer.

Fram till år 2014 har även 9 sjöar (omgivningsstationer) undersökts 2 ggr per år sedan början av 1990-talet.
Godkänd
2022-02-04 10:30
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med LKAB.
Sötvatten
Löpande program
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB)
RK, Recipientkontroll
1997
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-01 10:33
2023-03-06 10:10
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kuorasjoki SE746832-170771 Kuorasjoki MEP23 Kuorasjoki Kalixälven
2 Laxöringsbäcken SE746576-170816 Laxöringsbäcken MVA134 Laxöringsbäcken Kalixälven
3 Lina älv (referens) MVA02 SE746586-171150 Lina älv (referens) MVA02 Lina älv Kalixälven
4 Lina älv 1 (biologi) SE746959-170705 Lina älv 1 Lina älv 1 Lina älv Kalixälven
5 Lina älv 2 (biologi) SE746587-171156 Lina älv 2 Lina älv 2 Lina älv Kalixälven
6 Lina älv 3 (biologi) SE746507-171264 Lina älv 3 Lina älv 3 Lina älv Kalixälven
7 Lina älv 4 (biologi) SE746262-171475 Lina älv 4 Lina älv 4 Lina älv Kalixälven
8 Lina älv 5 (biologi) SE745723-172004 Lina älv 5 Lina älv 5 Lina älv Kalixälven
9 Lina älv 6 (biologi) SE747451-169634 Lina älv 6 Lina älv 6 Lina älv Kalixälven
10 Lina älv 7 (biologi) SE746573-171166 Lina älv 7 Lina älv 7 Lina älv Kalixälven
11 Lina älv 8 (biologi) SE745768-171884 Lina älv 8 Lina älv 8 Lina älv Kalixälven
12 Lina älv MVA132 SE746523-171231 Lina älv MVA132 Lina älv Kalixälven
13 Lina älv MVA82 (påverkan innan omblandning) SE746569-171174 Lina älv (påverkan innan omblandning) MVA82 Lina älv Kalixälven
14 Lina älv MVA99 SE745903-171652 Lina älv MVA99 Lina älv Kalixälven
15 Lina älv, bron Koskullskulle MVA01 SE746374-171404 Lina älv, bron Koskullskulle MVA01 Lina älv Kalixälven
16 Naalojoki (Suolabäcken) SE746582-170788 Naalojoki (Suolabäcken) MVA126 Naalojoki Kalixälven
17 Naalojärvi SE746617-170846 Naalojärvi MVA130 Naalojärvi Kalixälven
18 Naalojärvibäcken SE746727-170917 Naalojärvibäcken MVA75 Naalojärvibäcken Kalixälven
19 Namnlös bäck SE746644-170750 Namnlös bäck MVA135 Kalixälven
20 Välkommatjärn SE746329-170813 Välkommatjärn MVA131 (fd MVA10) Kalixälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ala Harrilombolo SE747075-172249 Ala Harrilombolo MVA19 Ala-Harrilompolo Kalixälven
2 Allajaure SE746917-168532 Allajaure MVA13 Allajaure Kalixälven
3 Byxtjärn SE746627-171529 Byxtjärn MVA17 Kalixälven
4 Laktjärn SE746608-170406 Laktjärn MVA11 Kalixälven
5 Nietsakjaure SE745246-169711 Nietsakjaure MVA16 Nietsakjaure Kalixälven
6 Nuolajärvi SE745759-171213 Nuolajärvi MVA14 Nuolajärvi Kalixälven
7 Parejaure SE747042-169872 Parejaure MVA12 Parajaure Kalixälven
8 Vassaraträsket SE745682-170956 Vassaraträsket MVA15 Vassaraträsket Kalixälven