KÖ, Oxunda vattensamverkan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Oxunda vattensamverkan arbetar med att initiera, koordinera och systematisera det vattenvårdsarbete som kommunerna utför inom Oxundaåns avrinningsområde. En förutsättning för vattensamverkan och för att kunna följa upp och utvärdera målen är att fortlöpande miljöövervakning bedrivs.

Miljöövervakning ska kontinuerligt bedrivas i Oxundaåns avrinningsområde enligt ett gemensamt program.

Mål:
Programmet ska utformas så att det är möjligt att göra en bedömning av ekologisk status och kemisk status enligt kraven i vattenförvaltningen.

Resultaten av programmet ska kunna utgöra underlag vid planering i kommunerna samt för att påvisa och prioritera åtgärdsbehov.

Sjösystemets kemiska och fysikaliska egenskaper samt biologiska värden vad gäller växter och djur ska vara väl kända.

Resultaten av programmet ska vara lättillgängliga för berörda kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, allmänhet med flera.


Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Miljögiftssamordning
Löpande program
Järfälla kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Täby kommun
Upplands Väsby kommun
Vallentuna kommun
KÖ, kommunal övervakning
1998
-
Pågående
Stockholm
2014-12-04 14:21
2022-11-17 15:42
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Edssjön SE659974-161721 Edssjön KMÖ-SJÖ-OXU7 Edssjön Norrström
2 Fjäturen SE659545-162393 Fjäturen KMÖ-SJÖ-OXU8 Fjäturen Norrström
3 Fysingen SE660749-161885 Fysingen Fysingen Norrström
4 Gullsjön SE659769-162905 Gullsjön KMÖ-SJÖ-OXU9 Gullsjön Norrström
5 Käringsjön SE659551-162463 Käringsjön KMÖ-SJÖ-OXU15 Norrström
6 Mörtsjön SE207068-510322 Mörtsjön KMÖ-SJÖ-OXU10 Mörtsjön Norrström
7 Norrviken 1 SE659917-162235 Norrviken 1 KMÖ-SJÖ-OXU1 Norrviken Norrström
8 Norrviken 2 SE659659-162037 Norrviken KMÖ-SJÖ-OXU2 Norrviken Norrström
9 Norrviken 3 SE659492-162071 Norrviken 3 KMÖ-SJÖ-OXU3 Norrviken Norrström
10 Norrviken 4 SE659463-162080 Norrviken 4 KMÖ-SJÖ-OXU4 Norrviken Norrström
11 Oxundasjön SE660535-161693 Oxundasjön KMÖ-SJÖ-OXU11 Oxundasjön Norrström
12 Oxundaån, Rosendal SE660657-161572 Oxundaån KMÖ-VDRG-OXU1 Oxundaån Norrström
13 Oxundaån-Edsån SE659750-161951 Edsån KMÖ-VDRG-OXU6 Oxundaån-Edsån Norrström
14 Oxundaån-Hagbyån SE659811-162290 Hagbyån KMÖ-VDRG-OXU4 Oxundaån-Hagbyån Norrström
15 Oxundaån-Hargsån, Hargsbro SE660757-162207 Hargsån KMÖ-VDRG-OXU2 Oxundaån-Hargsån Norrström
16 Oxundaån-Karbyån SE659788-162679 Karbyån KMÖ-VDRG-OXU5 Oxundaån-Karbyån Norrström
17 Oxundaån-Verkaån, Verka SE660540-161773 Verkaån KMÖ-VDRG-OXU3 Oxundaån-Verkaån Norrström
18 Ravalen SE659372-161950 Ravalen KMÖ-SJÖ-OXU12 Ravalen Norrström
19 Rösjön SE659372-162419 Rösjön KMÖ-SJÖ-OXU16 Rösjön Norrström
20 Snuggan SE659548-162234 Snuggan KMÖ-SJÖ-OXU17 Kustområde
21 Vallentunasjön, djuphåla SE660085-162662 Vallentunasjön KMÖ-SJÖ-OXU5 Vallentunasjön Norrström
22 Vallentunasjön, norra SE660261-162751 Vallentunasjön 2 KMÖ-SJÖ-OXU6 Vallentunasjön Norrström
23 Väsjön SE207076-509662 Väsjön KMÖ-SJÖ-OXU13 Väsjön Norrström
24 Översjön SE659450-161583 Översjön KMÖ-SJÖ-OXU14 Översjön Norrström