SRK Vänerns vikar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Vänerns vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
2009
-
Pågående
Värmland
Västra Götaland
2015-01-27 15:26
2020-05-27 13:47
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arnöfjorden, sydväst SE658485-138380 Arnöfjorden Vänern - Arnöfjorden Göta älv
2 Arnön SE657933-138298 Arnön Vänern - Värmlandssjön Göta älv
3 Brandsfjorden SE648195-131621 Brandsfjorden Vänern - Brandsfjorden Göta älv
4 Brommö SE652638-137558 Brommö Vänern - Värmlandssjön Göta älv
5 Börstorpsviken SE652250-139225 Börstorpsviken Vänern - Börstorpsviken Göta älv
6 Ekens skärgård SE651120-134699 Ekens skärgård Vänern - Dalbosjön Göta älv
7 Eskilsäters skärgård SE653155-135018 Eskilsäters skärgård Vänern - Dalbosjön Göta älv
8 Fågelöviken SE652354-138432 Fågelöviken Vänern - Värmlandssjön Göta älv
9 Gatviken SE655417-132825 Vänern - Gatviken Göta älv
10 Hagelviken SE657791-139350 Hagelviken Vänern - Hagelviken Göta älv
11 Hagelviken mitt SE657869-139320 Hagelviken Vänern - Hagelviken Göta älv
12 Hammarösjön SE658444-137449 Hammarösjön Vänern - Hammarösjön Göta älv
13 Hindens rev norra SE649996-133634 Hindens rev norra Vänern - Dalbosjön Göta älv
14 Hindens rev södra SE648932-133047 Hindens rev södra Vänern - Dalbosjön Göta älv
15 Kalvöarna SE652733-138818 Kalvöarna Vänern - Värmlandssjön Göta älv
16 Kilsviken SE655282-140213 Kilsviken Vänern - Kilsviken, inre Åråsviken Göta älv
17 Kolstrandsviken SE655065-140457 Kolstrandsviken Vänern - Kolstrandsviken Göta älv
18 Kyrkebysjön, djuphålan SE657485-134550 Kyrkebysjön Vänern - Kyrkebysjön Göta älv
19 Kävelstocken SE650227-134210 Kävelstocken Vänern - Kävelstocken Göta älv
20 Norra Viken SE655336-132285 Norra viken Vänern - Norra Viken Göta älv
21 Sjöråsviken SE650357-136299 Sjöråsviken Vänern - Sjöråsviken Göta älv
22 Svickstaviken SE656189-139830 Svickstaviken Vänern - Värmlandssjön Göta älv
23 Sätterholmsfjärden, centralt SE658050-137680 Sätterholmsfjärden Vänern - Sätterholmsfjärden Göta älv
24 Tösse skärgård SE654211-131969 Tösse skärgård Vänern - Dalbosjön Göta älv
25 Ullersund SE650297-134639 Ullersund Vänern - Ullersund Göta älv
26 Vassbotten SE647612-129520 Vassbotten Vassbotten Göta älv
27 Vänern Millesviks skärgård SE654374-134209 Millesviks skärgård Vänern - Dalbosjön Göta älv
28 Vänersnäs SE648606-131497 Vänersnäs Vänern - Brandsfjorden Göta älv
29 Yttre Bodane SE652564-131333 Yttre Bodane Vänern - Dalbosjön Göta älv
30 Åsfjorden SE658027-134987 Åsfjorden Vänern - Åsfjorden Göta älv
31 Åsfjorden, centalt SE657905-134965 Åsfjorden Vänern - Åsfjorden Göta älv
32 Ölmeviken, centralt SE658080-139668 Ölmeviken Vänern - Ölmeviken Göta älv