Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2007
2020
Pågående
Västra Götaland
2015-03-12 10:08
2020-06-05 15:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gravlången SE645212-128915 36, Gravlången Gravlången Göta älv
2 Grytteredssjön SE638498-135731 Grytteredssjön Grytteredssjön Ätran
3 Kolungen SE651439-130163 Kolungen Kolungen Göta älv
4 Lersjön SE204378-398265 Lersjön Lersjön Örekilsälven
5 Lången SE205659-390694 Lången Lången Strömsån
6 Lönern (pelagialt, djupaste punkten) SE642348-137005 Lönern (pelagialt, djupaste punkten) Lönern Ätran
7 Rånnavägssjön SE200824-427357 Rånnavägssjön Rånnavägssjön Ätran
8 Strängseredssjön SE640908-137344 Strängseredssjön Strängseredsjön Göta älv
9 Strömsvattnet SE205498-387378 Strömsvattnet Strömsvattnet Strömsån
10 Vanderydvattnet, Koberg SE645320-129899 29, Vanderydvattnet, Koberg Vanderydsvattnet Göta älv
11 Örsjön SE651026-129706 Örsjön Örsjön Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bystadsjön, djuphåla SE639267-135836 Bystadsjön Bystadsjön Ätran
2 Ellenösjön SE649302-127427 Ellenösjön Ellenösjön Örekilsälven
3 Flämsjön SE648274-137516 Flämsjön Flämsjön Göta älv
4 Grindsbyvattnet SE646407-126188 Grindsbyvattnet Grindsbyvattnet Kustområde
5 Häresjön, djuphåla SE651105-127627 Häresjön Häresjön Örekilsälven
6 Kärnsjön SE649820-125882 Kärnsjön Kärnsjön Örekilsälven
7 Landvettersjön, djuphåla SE640070-128453 Landvettersjön, djuphåla Landvettersjön Göta älv
8 Nordsjön, djuphåla SE641258-136830 Nordsjön Nordsjön Ätran
9 Näsölen SE651989-130161 Näsölen Näsölen Göta älv
10 Sannesjön, djuphålan SE651287-127201 Sannesjön, djuphålan Sannesjön Örekilsälven
11 Simmesjön SE638177-134277 Simmesjön Simmesjön Ätran
12 Skärvalången SE647845-137299 Skärvalången Skärvalången Göta älv
13 Södra Bullaresjön, djuphåla SE652655-125515 Södra Bullaresjön, djuphåla Södra Bullaresjön Enningdalsälven
14 Tulebosjön SE639278-127786 Tulebosjön Tulebosjön Kungsbackaån
15 Tåsjön SE647666-137274 Tåsjön Tåsjön Göta älv
16 Tåsteröds Stora Vatten SE649478-124593 Tåsteröds Stora Vatten Tåsteröds Stora Vatten Kustområde
17 Vagnsjön SE647786-137261 Vagnsjön Vagnsjön Göta älv
18 Viksjön, djuphålan SE649089-126730 Viksjön Viksjön Örekilsälven
19 Ånimmen SE652612-131031 Ånimmen Ånimmen Göta älv
20 Östersjön SE649412-127959 Östersjön Östersjön Örekilsälven