SRK, Sydvästra Skånes vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
På uppdrag av Sydvästra Skånes vattenråd utför Alcontrol AB vattenprovtagning i Trelleborg, Vellinge och Skurups kommuns vattendrag. Området som berörs är från gränsen mot Charlottenlundsbäckens avrinningsområde till och med Gessiebäckens avrinningsområde. Sydvästra Skånes vattenråd bildades 2013 och år 2015 genomfördes första vattenkontrollen, i denna form, i dess regi. Tidigare utfördes övervakningen inom programmen KÖ, Sydkuståar Vellinge, KÖ, Sydkuståar Trelleborg samt SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
SRK, Samordnad recipientkontroll
2015
-
0
Skåne
2016-07-01 13:19
2019-08-13 16:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Albäcksån (SV-Skånes vattendrag) SE614194-132834 Albäcksån (SV-Skånes vattendrag) A1 Albäcken Kustområde
2 Bernstorpsbäcken (SV-Skånes vattendrag) SE614993-132190 Bernstorpsbäcken (SV-Skånes vattendrag) B1 Kustområde
3 Bredvägsbäcken (SV-Skånes vattendrag) SE614709-131302 Bredvägsbäcken (SV-Skånes vattendrag) Br2 Kustområde
4 Dalköpingeån (SV-Skånes vattendrag) SE614037-133494 Dalköpingeån (SV-Skånes vattendrag) D1 Dalköpingeån Kustområde
5 Dybäcksån (SV-Skånes vattendrag) SE614198-135699 Dybäcksån (SV-Skånes vattendrag) 20 Dybäcksån Kustområde
6 Fredshögsbäcken SE614317-132415 Fredshögsbäcken F1 Kustområde
7 Gessiebäcken,uppströms kustvägen NV Gessie villastad SE615651-131908 Gessiebäcken (SV-Skånes vattendrag) G1 Gessiebäcken Kustområde
8 Gislövsån (SV-Skånes vattendrag) SE613942-133638 Gislövsån (SV-Skånes vattendrag) Gi1 Gislövsån
9 Hammarbäcken SE614807-132113 Hammarbäcken (SV-Skånes vattendrag) H1 Hammarbäcken Kustområde
10 Skivarpsån mynning (SV-Skånes vattendrag) SE614416-136119 Skivarpsån mynning (SV-Skånes vattendrag) 1 Skivarpsån Kustområde
11 Skivarpsån Tånemölla (SV-Skånes vattendrag) SE614890-136007 Skivarpsån Tånemölla (SV-Skånes vattendrag) 4 Skivarpsån Kustområde
12 Ståstorpsån (SV-Skånes vattendrag) SE614136-133067 Ståstorpsån (SV-Skånes vattendrag) S1 Ståstorpsån
13 Tullstorpsån (SV-Skånes vattendrag) SE614139-135263 Tullstorpsån (SV-Skånes vattendrag) T1 Tullstorpsån (Skateholmsån) Kustområde
14 Vellingebäcken (SV-Skånes vattendrag) SE615260-132162 Vellingebäcken (SV-Skånes vattendrag) V1 Kustområde
15 Vemmenhögsån SE614177-135299 Vemmenhögsån Vem1 Kustområde
16 Äspöån (SV-Skånes vattendrag) SE613806-134656 Äspöån (SV-Skånes vattendrag) Ä1 Sänkebäck (Äspöån) Kustområde