RK, Lavergruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll i samband med efterbehandlingsåtgärder (utrivning av dammsjön) vid den nedlagda koppargruvan i Laver, Älvsbyns kommun. Brytningen var igång mellan åren 1936-1946. Mineraliseringen utgjordes av sulfidmalm som dominerades av kopparkis med inslag av andra värdemetaller, som silver och guld.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
2012
-
Pågående
Norrbotten
2017-01-04 12:29
2017-01-04 12:54
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gråbergsbäcken LAV06 SE730171-170528 Inlopp dammsjön (Gråbergsbäcken) LAV06 Gråbergsbäcken Piteälven
2 Gråbergsbäcken LAV09 SE730108-170614 Nedströms vägtrummor (Gråbergsbäcken) LAV09 Gråbergsbäcken Piteälven
3 LAV10 (Uttertjärnsbäcken) SE729999-170707 Uttertjärnsbäcken LAV10 Uttertjärnbäcken Piteälven
4 LAV11 (Laverbäcken) SE729959-170649 Laverbäcken referens LAV11 Laverbäcken Piteälven