SRK, Nissan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Nissans avrinningsområde. Nissans vattenråd, www.nissansvvf.se
Nissans vattenvårdsförbund bildades 1960 och ombilades 2010 till vattenråd. Samordnad recipientkontroll i dess nuvarande form har bedrivits sedan 1992.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nissans Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1992
-
Pågående
Jönköping
Halland
Västra Götaland
2011-01-25 15:55
2019-05-23 14:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Anderstorpsån inlopp Nissan SE634700-136420 Anderstorpsån inlopp Nissan 1101 Anderstorpaån: Nissan - Älgeå Nissan
2 Anderstorpsån Nedströms Anderstorp SE635040-136730 Anderstorpsån Nedströms Anderstorp 1102 Anderstorpaån: Nissan - Älgeå Nissan
3 Anderstorpsån Uppströms Anderstorp SE635300-136880 Anderstorpsån Uppströms Anderstorp 1104 Anderstorpaån: Älgeå - Hären Nissan
4 Fjällen utlopp SE631638-135527 Fjällen 602 Fjällen Nissan
5 Götarpsån inlopp Hären SE635810-137520 Skaftån 1107 Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Nissan
6 Götarpsån nedstsr Åsenhöga SE636400-137600 Götarpsån nedstr Åsenhöga 1109 Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
7 Hestrasjön helsjö SE633573-134452 Hestrasjön mitt 404 Hestrasjön Nissan
8 Hylteån nedströms Isaberg SE636800-136760 Hylteån nedströms Isaberg 1201 Hylteån Nissan
9 Hären mitt SE635505-137435 Hären mitt Hären Nissan
10 Jällunden SE632630-135950 Jällunden 603 Jällunden Nissan
11 Kilaån, Gustavsberg SE631780-133500 Kilaån, Gustavsberg 401 Kilan Nissan
12 Källerydsån inlopp Vikaresjön SE636690-136880 Källerydsån inlopp Vikaresjön 1301 Källerydsån Nissan
13 Källerydsån, Dummebäcken SE636480-137280 Källerydsån, Dummebäcken 1302 Källerydsån Nissan
14 Lagmanshagasjön mitt SE638205-136915 Lagmanshagasjön mitt Lagmanshagasjön Nissan
15 Lillån SE631610-133355 Lillån 301 Lillån Nissan
16 Lillån Gislaved SE634768-136002 Lillån Gislaved 701 Lillån: Nissan - Morgensjön Nissan
17 Majsjön helsjö SE635334-135239 Majsjön helsjö Majsjön Nissan
18 Nissan nedströms Gislaved SE635240-136310 Nissan nedströms Gislaved 9 Nissan: Anderstorpaån - Södra Gussjö Nissan
19 Nissan nedströms N Unnaryd SE638620-137570 Nissan nedströms N Unnaryd 12 Nissan: Svanån - Lillån Nissan
20 Nissan nedströms Skeppshult SE633450-135350 Nissan nedströms Skeppshult 8 Nissan: Träppjaån - Lillån Nissan
21 Nissan Uppströms Gislaved SE635950-136440 Nissan Uppströms Gislaved 10 Nissan: Anderstorpaån - Södra Gussjö Nissan
22 Nissan Uppströms Ryd SE640398-138590 Nissan Uppströms Ryd 14 Nissans källflöde Nissan
23 Nissan Uppströms Smålandsstenar SE634403-135730 Nissan Uppströms Smålandsstenar 8.1 Nissan: Träppjaån - Lillån Nissan
24 Nissan, 1 km uppströms Glassbodammen SE631785-133880 1km uppströms Glassbodammen 6.1 Nissan (Glassbodammen-damm uppströms Hyltebruk) Nissan
25 Nissan, nedstr Oskarström SE629860-132710 Nissan, nedstr Oskarström 2 Nissan (Sännan-Oskarström) Nissan
26 Nissan, Nyebro SE631535-133392 Nissan, Nyebro 4 Nissan (Lillån/Bosgårdsån-Färgeån) Nissan
27 Nissan, Slottsmöllan SE628879-132032 Nissan, Slottsmöllan 1 Nissan (Mynningen-Slottsmöllan) Nissan
28 Nissan, Spångbron SE631760-133582 Nissan, Spångbron 5 Nissan (Kilan-Rydöbruk) Nissan
29 Nissan, uppstr Hyltebruk SE632230-134548 Nissan, uppstr Hyltebruk 7 Nissan (Glassbodammen-damm uppströms Hyltebruk) Nissan
30 Rasjön mitt SE638565-138630 Rasjön mitt Rasjön Nissan
31 Skvallran, Brunnsberg SE631935-134337 Bro vid Brunnsberg 501 Skvallran Nissan
32 Skvallran, uppströms Bårabodeponin SE631975-134507 Skvallran, uppströms Bårabodeponin 505 Skvallran Nissan
33 Sännan utflöde SE629765-132725 Sennan, före inflödet i Nissan 101 Sännan (Mynningen-Lusabäcken) Nissan
34 Södra Färgen utlopp SE631309-134951 S Färgen 601 Södra Färgen Nissan
35 Södra Gussjön mitt SE636365-136695 Södra Gussjön mitt Södra Gussjö Nissan
36 Töråsbäcken SE635200-136920 Töråsbäcken 1103 Nissan
37 Vallsjön Norra mitt SE637445-137750 Vallsjön Norra mitt 1501 Norra Vallsjön Nissan
38 Västerån Bro vid Skogsfors SE637780-137035 Västerån Bro vid Skogsfors 1401 Västerån: Norra Gussjö - Lagmanshagasjön Nissan
39 Västerån länsgränsen SE633000-133740 Västerån länsgränsen 403 Västerån: Österån - Bolån Nissan
40 Västerån Oakullen SE634135-134720 Västerån Oakullen 405 Västerån: Bolån - Storasjön Nissan
41 Älgån mynningen SE640220-138440 Älgån mynningen 1701 Älgån Nissan
42 Österån Nedtröms ARV Landeryd SE632975-134440 Österån, nedstr Landeryd 402 Österån Nissan

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Klubbån SE631772-133892 Klubbån 901 Klubbån Nissan
2 Lillån, Halmstad SE630418-132686 Lillån Halmstad 201 Lillån (Mynningen-Maabäcken) Nissan
3 Skaftån SE635520-137500 Skaftån 1106 Nissan
4 Skärkeå SE631866-133850 Skärkeå 801 Skärkeå (Mynningen-Silabäcken) Nissan
5 Träppjaån SE632380-135142 Träppjaån 1001 Träppjaån Nissan