Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Edeboviken (WA79325467)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Edeboviken (WA79325467)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Skeboån och Edeboviken
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6669026
SWEREF99 TM Östlig: 698765

RT 90 2,5 gon V - X: 6668911
RT 90 2,5 gon V - Y: 1654104

WGS84 Latitud: 60.1
WGS84 Longitud: 18.57

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton RMÖ-KUST-U12 U12 Edeboviken
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna RK-KUST-F Hallsta Pappersbruk, Edeboviken F
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna RK-KUST-F Hallsta Pappersbruk, Edeboviken F
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation RK-KUST-F Hallsta Pappersbruk, Edeboviken F
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi SKVVF-U12 U12 Edeboviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton Växtplankton   2 gånger per år 2010 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2010 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton   3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna   1 gång per år 2011 -
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna BQI 1 gång per år 2011 -
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation Makroalger och gömfröiga växter   Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 6 gånger per år 2013 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningGRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringVäxtplankton
RK, Hallsta pappersbrukBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
Makroalger och gömfröiga växter
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbundVäxtplanktonKlorofyll a
Operativ övervakningGRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringVäxtplankton
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbundVäxtplanktonKlorofyll a
RK, Hallsta pappersbrukNäringsämnenTotalmängd fosfor - sommar
NäringsämnenTotalmängd kväve - sommar