SRK, Sege å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade recipientkontrollen bedrivs av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd www.segea.se

Den samordnade vattenkontrollen i Sege å har genomförts årligen sedan 1965. Från 1989 har Segeåns Vattendragsförbund utfört undersökningar av vattenkvaliteten, dock ej i områdets sjöar. Från och med 1992 omfattas även sjöarna av vattendragsförbundets kontroll. Under åren 1983-1991 samordnades vattenkontrollen i sjöarna av Sydvästskånska sjökommittén (SYSK). Kontrollprogrammet har reviderats vid ett par tillfällen.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Skåne
2011-02-20 22:14
2013-03-06 11:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Börringesjön SE615363-134280 Börringesjön Börringesjön Sege å
2 Eksholmssjön SE616100-134265 Eksholmssjön Eksholmssjön Sege å
3 Fjällfotasjön SE615750-134200 Fjällfotasjön Fjällfotasjön Sege å
4 Havgårdssjön SE615316-134523 Havgårdssjön Havgårdssjön Sege å
5 Lilla Mölleberga SE616714-133221 Lilla Mölleberga L5 SEGE Å: Torrebergabäcken - Spångholmsbäcken Sege å
6 Lilla Svedala SE615520-133450 Lilla Svedala L4-04 SEGE Å: Spångholmsbäcken-Börringesjön Sege å
7 Risebergabäcken SE616704-132804 Risebergabäcken L1 Sege å
8 Risebergabäcken SE616711-132812 Risebergabäcken 15 Sege å
9 Sege å Lilla Mölleberga SE616707-133220 Sege å Lilla Mölleberga 9 SEGE Å: Torrebergabäcken - Spångholmsbäcken Sege å
10 Sege å NV Valdemarsro SE616827-132749 Sege å NV Valdemarsro 18 SEGE Å: Havet-Torrebergabäcken Sege å
11 Sege å, nedstr. Svedala AR SE615523-133453 Sege å, nedstr. Svedala AR 2 SEGE Å: Spångholmsbäcken-Börringesjön Sege å
12 Sege å, uppstr. Svedala AR SE615523-133900 Sege å, uppstr. Svedala AR 1 SEGE Å: Spångholmsbäcken-Börringesjön Sege å
13 Skabersjö SE616080-133067 Skabersjö L6 SEGE Å: Spångholmsbäcken-Börringesjön Sege å
14 Spångholmsbäcken uppstr. Torupsdammen SE616344-133623 Spångholmsbäcken uppstr. Torupsdammen 23 Spångholmsbäcken Sege å
15 Spångholmsbäcken vid utlopp till Sege å SE616346-133283 Spångholmsbäcken vid utlopp till Sege å 21 Spångholmsbäcken Sege å
16 Spångholmsbäcken, Bara SE616361-133471 Spångholmsbäcken, Bara L5-04 Spångholmsbäcken Sege å
17 Spångholmsbäcken, bron vid Torup SE616396-133531 Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen 22b Spångholmsbäcken Sege å
18 Torrebergabäcken SE616810-133516 Torrebergabäcken 10 Torrebergabäcken Sege å
19 Torrebergabäcken, Klågerup SE616617-133953 Torrebergabäcken, Klågerup L6-04 WA72578196 Sege å
20 Yddingen SE616028-133925 Yddingen Yddingesjön Sege å