KÖ, Oxunda vattensamverkan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Oxunda vattensamverkan arbetar med att initiera, koordinera och systematisera det vattenvårdsarbete som kommunerna utför inom Oxundaåns avrinningsområde. En förutsättning för vattensamverkan och för att kunna följa upp och utvärdera målen är att fortlöpande miljöövervakning bedrivs.

Miljöövervakning ska kontinuerligt bedrivas i Oxundaåns avrinningsområde enligt ett gemensamt program.

Mål:
Programmet ska utformas så att det är möjligt att göra en bedömning av ekologisk status och kemisk status enligt kraven i vattenförvaltningen.

Resultaten av programmet ska kunna utgöra underlag vid planering i kommunerna samt för att påvisa och prioritera åtgärdsbehov.

Sjösystemets kemiska och fysikaliska egenskaper samt biologiska värden vad gäller växter och djur ska vara väl kända.

Resultaten av programmet ska vara lättillgängliga för berörda kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, allmänhet med flera.


Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Järfälla kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Täby kommun
Upplands Väsby kommun
Vallentuna kommun
KÖ, kommunal övervakning
1998
-
Pågående
Stockholm
2014-12-04 14:21
2019-01-24 14:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Mörtsjön SE207068-510322 Mörtsjön KMÖ-SJÖ-OXU10 Mörtsjön Norrström
2 Väsjön SE207076-509662 Väsjön KMÖ-SJÖ-OXU13 Väsjön Norrström
3 Ravalen SE659372-161950 Ravalen KMÖ-SJÖ-OXU12 Ravalen Norrström
4 Rösjön SE659372-162419 Rösjön KMÖ-SJÖ-OXU16 Rösjön Norrström
5 Översjön SE659450-161583 Översjön KMÖ-SJÖ-OXU14 Översjön Norrström
6 Norrviken 4 SE659463-162080 Norrviken 4 KMÖ-SJÖ-OXU4 Norrviken Norrström
7 Norrviken 3 SE659492-162071 Norrviken 3 KMÖ-SJÖ-OXU3 Norrviken Norrström
8 Fjäturen SE659545-162393 Fjäturen KMÖ-SJÖ-OXU8 Fjäturen Norrström
9 Snuggan SE659548-162234 Snuggan KMÖ-SJÖ-OXU17 Kustområde
10 Käringsjön SE659551-162463 Käringsjön KMÖ-SJÖ-OXU15 Norrström
11 Norrviken 2 SE659659-162037 Norrviken KMÖ-SJÖ-OXU2 Norrviken Norrström
12 Oxundaån-Edsån SE659750-161951 Edsån KMÖ-VDRG-OXU6 Oxundaån-Väsbyån Norrström
13 Gullsjön SE659769-162905 Gullsjön KMÖ-SJÖ-OXU9 Gullsjön Norrström
14 Oxundaån-Karbyån SE659788-162679 Karbyån KMÖ-VDRG-OXU5 Oxundaån-Karbyån Norrström
15 Oxundaån-Hagbyån SE659811-162290 Hagbyån KMÖ-VDRG-OXU4 Oxundaån-Hagbyån Norrström
16 Norrviken 1 SE659917-162235 Norrviken 1 KMÖ-SJÖ-OXU1 Norrviken Norrström
17 Edssjön SE659974-161721 Edssjön KMÖ-SJÖ-OXU7 Edssjön Norrström
18 Vallentunasjön, djuphåla SE660085-162662 Vallentunasjön KMÖ-SJÖ-OXU5 Vallentunasjön Norrström
19 Vallentunasjön, norra SE660261-162751 Vallentunasjön 2 KMÖ-SJÖ-OXU6 Vallentunasjön Norrström
20 Oxundasjön SE660535-161693 Oxundasjön KMÖ-SJÖ-OXU11 Oxundasjön Norrström
21 Oxundaån-Verkaån, Verka SE660540-161773 Verkaån KMÖ-VDRG-OXU3 Oxundaån-Verkaån Norrström
22 Oxundaån, Rosendal SE660657-161572 Oxundaån KMÖ-VDRG-OXU1 Oxundaån Norrström
23 Oxundaån-Hargsån, Hargsbro SE660757-162207 Hargsån KMÖ-VDRG-OXU2 Oxundaån-Hargsån Norrström