KÖ, Stockholms stad

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets undersökningar syftar till att bedöma ekologisk status i stadens sjöar och vattendrag. Här visas endast vissa undersökningar. Stockholm stad bedriver även miljöövervakning inom följande program.

KÖ, Bällstaåns vattensamverkan:
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan
KÖ, Igelbäcksgruppen
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund
KÖ, Ulsundasjöns vattensamverkan

Därutöver bedriver Stockholm Vatten AB recipientkontroll i staden:
RK, Brunnsvikens avrinningsområde
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVAB
RK, Östra Mälaren, SVAB
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms stad
KÖ, kommunal övervakning
1995
-
Pågående
Stockholm
2015-01-15 16:47
2021-01-19 15:46
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dammtorpssjön SE657669-163333 Dammtorpssjön KMÖ-SJÖ-NAC25 Kustområde
2 Djurgårdsbrunnsv, Tvärs Sirishof SE658117-163110 Djurgårdsbrunnsv, Tvärs Sirishof L-EKO-DJU-4
3 Drevviken, Stortorp (Norra pkt) SE657166-163247 Drevviken, Stortorp KMÖ-SJÖ-STO1:1 Tyresån
4 Drevviken, Trångsundet SE656939-163529 Drevviken, Trångsundet KMÖ-SJÖ-STO1:2 Tyresån
5 Flaten, mitt i sjön SE657241-163397 Flaten KMÖ-SJÖ-STO8 Tyresån
6 Judarn, mitt i sjön SE658147-161997 Judarn KMÖ-SJÖ-STO5 Norrström
7 Klubben SE657854-162243 Mälaren-Fiskarfjärden M-ÖS-KLU-4 Norrström
8 Kyrksjön, mitt i sjön SE658285-162009 Kyrksjön KMÖ-SJÖ-STO7 Norrström
9 Källtorpssjön, Nacka SE657679-163386 Källtorpssjön KMÖ-SJÖ-NAC13 Kustområde
10 Laduviken, Punkt A SE658441-162918 Laduviken KMÖ-SJÖ-STO6 Kustområde
11 Lillsjön, mitt i sjön SE658202-162248 Lillsjön KMÖ-SJÖ-STO9 Norrström
12 Långsjön, mitt i sjön (pkt 20) SE657388-162331 Långsjön KMÖ-SJÖ-STO10 Norrström
13 Magelungen SE206310-512366 Magelungen KMÖ-SJÖ-STO3 Tyresån
14 Magelungen, Fagersjö SE657158-162817 Magelungen, Fagersjö KMÖ-SJÖ-STO3:2 Tyresån
15 Magelungen, Hammartorp SE656937-163229 Magelungen, Hammartorp KMÖ-SJÖ-STO3:1 Tyresån
16 Riddarfjärden SE658018-162861 Mälaren-Riddarfjärden M-ÖS-RID-7 Norrström
17 Råcksta Träsk, mitt i sjön SE658312-161770 Råcksta träsk KMÖ-SJÖ-STO11 Norrström
18 Söderbysjön SE206497-512931 Söderbysjön KMÖ-SJÖ-NAC21 Kustområde
19 Trekanten, punkt D SE657883-162595 Trekanten KMÖ-SJÖ-STO12 Norrström
20 Ulvsundasjön SE658218-162455 Mälaren-Ulvsundasjön M-ÖS-ULV-4 Norrström
21 Årstaviken, Årstadal SE657838-162713 Mälaren-Årstaviken KMÖ-SJÖ-STO4 Norrström
22 Ältasjön, mitt i sjön SE657376-163477 Ältasjön L-SIC-ÄLT-4 Kustområde