RMÖ, Skåne övrigt

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Hit förs undersökningar som inte är löpande och sådan som utgör en eller några få undsökningar inom en given undersökningstyp och som inte naturligt hör hemma under någon annat självklar programrubrik.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Skåne län
RK, Recipientkontroll
1850
-
Pågående
Skåne
2015-01-29 11:36
2019-09-25 15:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Börringesjön SE615363-134280 Nätprovfiske i Börringesjön Sege å
2 Ellestadsjön SE615899-136823 Nätprovfiske i Ellestadsjön Kävlingeån
3 Farlången SE196096-441430 Nätprovfiske i Farlången Skräbeån
4 Finjasjön SE195537-429928 Nätprovfiske i Finjasjön Helge å
5 Fjällfotasjön SE615750-134200 Nätprovfiske i Fjällfotasjön Sege å
6 Hammarsjön SE620406-140165 Nätprovfiske i Hammarsjön Helge å
7 Hjälmsjön SE196003-422377 Nätprovfiske i Hjälmsjön Rönne å
8 Levrasjön SE622030-141820 Nätprovfiske i Levrasjön Skräbeån
9 Lursjön SE195876-433081 Nätprovfiske i Lursjön Helge å
10 Oppmannasjön SE195250-442469 Nätprovfiske i Oppmannasjön Skräbeån
11 Råbelövssjön SE621900-140150 Nätprovfiske i Råbelövssjön Helge å
12 Rössjön SE196123-418012 Nätprovfiske i Rössjön Rönne å
13 Sövdesjön SE616340-136490 Nätprovfiske i Sövdesjön Kävlingeån
14 Tydingen SE195835-435982 Nätprovfiske i Tydingen Helge å
15 Vombsjön SE193947-426572 Nätprovfiske i Vombsjön Kävlingeån
16 Västersjön SE196146-417783 Nätprovfiske i Västersjön Rönne å
17 Västra Ringsjön SE194699-424603 Nätprovfiske i Västra Ringsjön Rönne å
18 Yddingesjön SE193468-420417 Nätprovfiske i Yddingesjön Sege å
19 Östra Ringsjön SE194562-425674 Nätprovfiske i Östra Ringsjön Rönne å

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bäljane å, Vedby SE622679-133747 Bäljane å, Vedby 1-09 Rönne å
2 Bäljane å, Vedby 2 SE622680-133755 Bäljane å, Vedby 2 2-09 Rönne å
3 Edre ström, Ned fisktrappa/regle SE624174-141269 Edre ström, Ned fisktrappa/regle 1 Skräbeån
4 Edre ström, Nedstr landsvägsbro SE624171-141274 Edre ström, Nedstr landsvägsbro 3-07 Skräbeån
5 Ekeshultsån, Ekeshult hällorna SE624331-140756 Ekeshultsån, Ekeshult hällorna Skräbeån
6 Ekeshultsån, Ekeshult kalkbäddarn SE624329-140758 Ekeshultsån, Ekeshult kalkbäddarn Skräbeån
7 Farstorpsån, Getabäcken Tofta SE624309-137578 Farstorpsån, Getabäcken Tofta Helge å
8 Farstorpsån, Troedstorp SE624185-137634 Farstorpsån, Troedstorp Helge å
9 Höje å, 200 m ned GenarpsARV SE616704-134799 Höje å, 200 m ned GenarpsARV Höje å
10 Höje å, 400 m ned GenarpsARV SE616710-134782 Höje å, 400 m ned GenarpsARV Höje å
11 Höje å, Bjällerups kvarn SE617276-133987 Höje å, Bjällerups kvarn Höje å
12 Höje å, Huvudfåran SE617800-133264 Höje å, Huvudfåran Höje å
13 Höje å, Häckeberga kvarn SE616549-134968 Höje å, Häckeberga kvarn 4 Höje å
14 Höje å, Landsvägsbron Genarp SE616686-134869 Höje å, Landsvägsbron Genarp 3 Höje å
15 Höje å, Trolleberg Ny 1 SE617836-133148 Höje å, Trolleberg Ny 1 Höje å
16 Höje å, Trolleberg Ny 2 SE617834-133157 Höje å, Trolleberg Ny 2 Höje å
17 Kägleån, Upp Rössjöholmsån SE624283-131750 Kägleån, Upp Rössjöholmsån Rönne å
18 Kägleån, Önnersmölla ned damm SE624916-131954 Kägleån, Önnersmölla ned damm 4-03 Rönne å
19 Långgropen, Ö:a Asmundtorp SE619482-134168 Långgropen, Ö:a Asmundtorp 4 Saxån
20 Mjöån, Everöd Anneborg SE619783-139169 Mjöån, Everöd Anneborg Helge å
21 Nybroån, Baldrin nedstr bro SE615911-137779 Nybroån, Baldrin nedstr bro Nybroån
22 Nybroån, Nedstr Köpingemölla SE614983-138186 Nybroån, Nedstr Köpingemölla 1-11 Nybroån
23 Nybroån, Nedstr Svenstorp SE615161-138210 Nybroån, Nedstr Svenstorp Nybroån
24 Nybroån, Strömkoncentr. SE614988-138194 Nybroån, Strömkoncentr. 2 Nybroån
25 Nybroån, Vassabjär SE615425-138031 Nybroån, Vassabjär Nybroån
26 Pinnån, Björkliden SE623921-133924 Pinnån, Björkliden 1-08 Rönne å
27 Pinnån, Lycksta SE624159-134353 Pinnån, Lycksta 7-09 Rönne å
28 Pinnån, Uppstr Flinkabäcken SE623927-133926 Pinnån, Uppstr Flinkabäcken 2-08 Rönne å
29 Pinnån, Uppstr reningsverket SE624146-134336 Pinnån, Uppstr reningsverket 6-09 Rönne å
30 Pinnån, Vattenverket SE624148-134250 Pinnån, Vattenverket 5-09 Rönne å
31 Rössjöholmsån, Forsmöllan SE624095-132425 Rössjöholmsån, Forsmöllan 3-05 Rönne å
32 Sege å, SV Ebbarp SE616136-133051 Sege å, SV Ebbarp Luleälven
33 Trydeån, Banvaktarstugan SE616017-137745 Trydeån, Banvaktarstugan T-1 Nybroån
34 Trydeån, Fåglasångs kvarn SE616069-137977 Trydeån, Fåglasångs kvarn T-2 Nybroån
35 Trydeån, Norra kvarn Onslunda SE616595-138852 Trydeån, Norra kvarn Onslunda T-5 Nybroån
36 Trydeån, Spjutstorps camping SE616265-138704 Trydeån, Spjutstorps camping T-4 Nybroån
37 Trydeån, V Hedeberga SE616225-138634 Trydeån, V Hedeberga T-3 Nybroån
38 Trydeån, Ängagården SE616789-138851 Trydeån, Ängagården T-6 Nybroån
39 Verkaån, Kristinehov SE617803-138494 Verkaån, Kristinehov 112:4 Kustområde
40 Önnerupsbäcken, 650 m upp Fjelie k:a SE618100-133101 Önnerupsbäcken, 650 m upp Fjelie k:a Höje å
41 Önnerupsbäcken, Fredentorps begr.pla SE618100-133510 Önnerupsbäcken, Fredentorps begr.pla Höje å
42 Önnerupsbäcken, Fruktodlingen SE618049-133014 Önnerupsbäcken, Fruktodlingen Höje å
43 Önnerupsbäcken, Nedre SE617946-132936 Önnerupsbäcken, Nedre Höje å
44 Önnerupsbäcken, Nedstr Vallkärra SE618205-133410 Önnerupsbäcken, Nedstr Vallkärra 3-12 Höje å
45 Önnerupsbäcken, Stångby SE618262-133574 Önnerupsbäcken, Stångby Höje å
46 Önnerupsbäcken, Vallkärra norra gren SE618224-133442 Önnerupsbäcken, Vallkärra norra gren Höje å
47 Önnerupsbäcken, Vallkärra södra gren SE618194-133498 Önnerupsbäcken, Vallkärra södra gren Höje å