NMÖ, Hydrologiska grundnätet

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I Sverige finns idag ett hydrologiskt grundnät för observation av aktuellt vattenstånd och vattenföring med cirka 330 stationer, varav omkring 200 ägs av SMHI. Resterande ägs och drivs av vattenkraftindustrin. SMHIs hydrologiska grundnät finns att ladda hem via webbapplikationen VattenWeb.
Godkänd
2019-11-27 13:51
Med avseende på siuationen cykel 2. /måns
Sötvatten
Löpande program
Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1774
-
Pågående
Norrbotten
Stockholm
Gävleborg
Örebro
Jämtland
Värmland
Västra Götaland
Västerbotten
Kalmar
Södermanland
Västmanland
Västernorrland
Skåne
Blekinge
Jönköping
Dalarna
Kronoberg
Uppsala
Östergötland
Halland
Gotland
2012-03-05 14:32
2019-10-18 11:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 ABISKO SE758791-162425 ABISKO 2357 Torneträsk Torneälven
2 ACKSJÖN NEDRE SE655441-158991 ACKSJÖN NEDRE 2000 WA38078331 Trosaån
3 ALFTA KRV SE680340-151045 ALFTA KRV 1890 Voxnan Ljusnan
4 ALMBRO SE656403-146797 ALMBRO 2231 Täljeån (Kvismare kanal) från Kumlaåns utlopp till Näsbygravens utlopp Norrström
5 ALTTAJÄRVI SE753215-170135 ALTTAJÄRVI 2356 Alttajärvi Torneälven
6 ANKARVATTNET SE719790-142498 ANKARVATTNET 1537 Ankarvattnet Ångermanälven
7 ARNESTORP SE658786-139489 ARNESTORP 2311 Ölman nedströms Svartån Göta älv
8 ARÖDÅN SE646441-127277 ARÖDÅN 1881 Aröd å Kustområde
9 ASSMEBRO SE637065-133949 ASSMEBRO 1166 Assman: sammanflödet med Musån - sammanflödet med Ätran Ätran
10 ATTORP SE647308-135636 ATTORP 2371 Flian - från Torsborg till Hornborgasjöns utlopp Göta älv
11 Avasundet SE714649-176749 Avasundet 90039 Mångbyån Mångbyån
12 Bageriet SE641967-153555 Bageriet 90007 Bäck vid Gamleby: mynningen Gamlebyviken - Rummen Kustområde
13 BAGGEBOL NEDRE 3 SE653528-158401 BAGGEBOL NEDRE 3 2250 Vedaån Svärtaån
14 Baggetorp SE641657-153591 Baggetorp 90042 WA63820807 Kustområde
15 BERG SE660833-151997 BERG 2218 Svenbybäcken Norrström
16 BERGEFORSENS KRV SE693522-158149 BERGEFORSENS KRV 2185 Bergeforsens Dämningsom Indalsälven
17 BIVARÖDSMÖLLA SE622907-139793 BIVARÖDSMÖLLA 2145 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
18 BJURSTORP SE654556-152585 BJURSTORP 2251 Lerboån-Värnaån Nyköpingsån
19 BJÖRKBORNS KRV SE658025-142785 BJÖRKBORNS KRV 2419 Timsälven inlopp i Möckeln Göta älv
20 BJÖRNA KRV SE705359-163878 BJÖRNA KRV 2376 Gideälven Gideälven
21 BJÖRNHÅN SE696629-137120 BJÖRNHÅN 1874 Sölvbacka Strömmar Ljungan
22 Björnån SE707524-147405 Björnån 90011 Björnån Indalsälven
23 Bladtjärnsbäcken SE706962-166040 Bladtjärnsbäcken 90006 Bladtjärnsbäcken Lögdeälven
24 BLANKASTRÖM SE634390-150665 BLANKASTRÖM 1806 Emån: Nötån - Morån Emån
25 BOASJÖBÄCK SE625610-146333 BOASJÖBÄCK 2318 LILLÅN: Ronnebyån (Dämn. Omr.) - Kinnen Ronnebyån
26 BODENS KRV SE731328-176802 BODENS KRV 2131 Luleälven Luleälven
27 BORGA NEDRE SE718896-146294 BORGA NEDRE 1581 Borgasjön / Buarkanjavrie Ångermanälven
28 BORGVIKS KRV SE658496-133801 BORGVIKS KRV 2033 Borgviksälven Göta älv
29 BOSGÅRDEN SE641314-133643 BOSGÅRDEN 2211 Viskan (Marsjön till Öresjö) Viskan
30 Bramseröd SE652296-124392 Bramseröd 90021 Tanumsälven Kustområde
31 BRATTFORSENS KRV SE658665-143416 BRATTFORSENS KRV 2420 Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
32 BRUSAFORS SE638814-148612 BRUSAFORS 1622 Brusaån: Silverån-Högebro Emån
33 BRÄKNE-HOBY SE623330-145619 BRÄKNE-HOBY 2189 BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån Bräkneån
34 BRÖDDEBACKEN SE621152-131240 BRÖDDEBACKEN 2127 Råån Råån
35 BUNNERVIKEN SE701766-133678 BUNNERVIKEN 2151 Ånnsjön Indalsälven
36 BUSKBÄCKEN SE664284-146789 BUSKBÄCKEN 2227 Sverkestaån Norrström
37 BYRVIKSBANKEN (SILJAN) SE673863-145272 BYRVIKSBANKEN (SILJAN) 1906 Siljan Dalälven
38 BYSKE SE721657-175390 BYSKE 2284 Byskeälven Byskeälven
39 Båstad SE625989-131910 Båstad 90024 Stensån
40 BÖKSHOLM NEDRE SE632916-145158 BÖKSHOLM NEDRE 2334 MÖRRUMSÅN: Övrasjö - Örken Mörrumsån
41 BÖSSBO SE680598-140474 BÖSSBO 2396 Rotnen Dalälven
42 CARLFORS SE640502-141202 CARLFORS 2439 Huskvarnaån: Lillån vid Huskvarna - Stensjön Motala ström
43 CHRIST.HLM REGL.DAMM SE652178-156543 CHRIST.HLM REGL.DAMM 2020 Nyköpingsån Nyköpingsån
44 COLLINS MÖLLA 2 SE621587-141707 COLLINS MÖLLA 2 2444 SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) Skräbeån
45 DALKARLSHYTTAN SE660791-146834 DALKARLSHYTTAN 2206 Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön Norrström
46 DALKARLSÅ SE711313-174638 DALKARLSÅ 2409 Dalkarlsån Dalkarlsån
47 Dannemark SE624488-144246 Dannemark 90008 MIEÅN: Långasjön - Mien Mieån
48 DANSJÖN SE631338-142516 DANSJÖN 2335 Dansjön Mörrumsån
49 DÖMSTA SE660188-150462 DÖMSTA 2219 Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån Norrström
50 DÖNJE KRV SE680925-153198 DÖNJE KRV 2384 Växsjön Ljusnan
51 Edesjöns utlopp SE704847-148204 Edesjöns utlopp 90012 Hammerdalssjön Indalsälven
52 EDSFORSENS KRV SE666289-137307 EDSFORSENS KRV 1703 Klarälven ns Acksjöälven Göta älv
53 EDSVALLA KRV SE659414-135283 EDSVALLA KRV 2036 Norsälven - N om Vålberg Göta älv
54 EGGELSTAD SE617026-137479 EGGELSTAD 2125 KÄVLINGEÅN:Vombsjön-Tranåsbäcken (Björkaån/Åsumsån/Tolångaån) Kävlingeån
55 EGGVENA SE644383-132772 EGGVENA 2213 Nossan - Hudene till Fåglum Göta älv
56 ELLINGE SE618962-134183 ELLINGE 2126 Bråån:Kävlingeån-Damm i Rolfsberga Kävlingeån
57 EMSFORS SE633540-153911 EMSFORS 20002 Emån: mynningen Emområdet - Lillån Emån
58 ERSBO SE680256-135017 ERSBO 654 Dalälven
59 FASTARP SE623381-133003 FASTARP 2148 Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
60 FELLINGSBRO SE659006-148731 FELLINGSBRO 2205 Ässingån mellan Lillån och Arbogaån Norrström
61 FINNTORPET SE667840-145915 FINNTORPET 2242 Prästhyttebäcken Norrström
62 FINSTA SE662697-165084 FINSTA 2429 Norrtäljeån-Balkensån Norrtäljeån
63 FLÅSJÖN NEDRE SE711370-150552 FLÅSJÖN NEDRE 1519 Flåsjön Ångermanälven
64 FLÖTEMARKEN SE652596-125996 FLÖTEMARKEN 1375 Kynneälv - mellan inloppet i Busjön och sammanflödet av utlopp från Södra Kornsjön och Hagesjön Enningdalsälven
65 Folsberga SE660567-157765 Folsberga 90029 Ekaån Norrström
66 FORSHULTESJÖN NEDRE SE634734-153084 FORSHULTESJÖN NEDRE 1619 Forshultebäcken: Tjuståsasjön - Hammarsjön Emån
67 FORSHUVUDS KRV SE671315-147888 FORSHUVUDS KRV 2175 Dalälven
68 FORSMÖLLANS KRV SE622419-133579 FORSMÖLLANS KRV 2372 Rönne å: Klövabäcken-Skärån Rönne å
69 FRYELE SE635002-139884 FRYELE 2362 Härån: Lagan - Lillån Lagan
70 FULUNÄS SE680218-135352 FULUNÄS 655 Dalälven
71 FYRÅS SE704545-147932 FYRÅS 2117 Fyrsjön Indalsälven
72 FÅNGÅMON 2 SE701091-136491 FÅNGÅMON 2 1831 Fangan Indalsälven
73 FÄTTJAURE SE724403-147530 FÄTTJAURE 1425 Nedre Fättjarn Ångermanälven
74 GALGBACKEN SE645010-139020 GALGBACKEN 2443 Tidan - Korsberga till Madängsholm Göta älv
75 GARDIKEN SE726380-150241 GARDIKEN 20011 Gardiken Umeälven
76 GAUTRÄSK SE731662-152044 GAUTRÄSK 1630 Gautsträsk Umeälven
77 GETEBRO SE632035-152172 GETEBRO 855 Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön Alsterån
78 GIMDALSBY SE697001-149269 GIMDALSBY 97 Idsjön Ljungan
79 GRANSEL SE731225-170601 GRANSEL 1387 Piteälven Piteälven
80 GRANÅKER SE713166-168723 GRANÅKER 2237 Vindelälven Umeälven
81 GREA SE669437-134452 GREA 2309 Mangslidälven Göta älv
82 GREDEBY SE623255-148241 GREDEBY 2188 NÄTTRABYÅN: Östersjön - Lillån Nättrabyån
83 Grubberödsälven SE653390-126347 Grubberödsälven 90047 Grubberödsälven Enningdalsälven
84 GRÅDA KRV SE672094-145668 GRÅDA KRV 1949 Dalälven Dalälven
85 GRÄNVAD SE661637-155504 GRÄNVAD 2217 Lillån: Lillån, Kvarnbrobäcken, Hovgårdsbäcken, Åbylundsbäcken, Tomtabäcken Norrström
86 GRÖTSJÖN SE686009-132283 GRÖTSJÖN 1171 Dalälven
87 GULLRINGSVATTNET SE645630-152027 GULLRINGSVATTNET 2332 Könserumsån Storån
88 GULLSPÅNGS KRV SE654171-140260 GULLSPÅNGS KRV 1610 Gullspångsälven Göta älv
89 GUNNARSBO SE650770-126198 GUNNARSBO 2122 Örekilsälven - inloppet i Kärnsjön till Hajumsälvens inflöde Örekilsälven
90 GÅRDSILT SE628852-133729 GÅRDSILT 1207 Assman (Mynningen-Attavarasjön) Fylleån
91 GÄVUNDA KRV SE673683-140830 GÄVUNDA KRV 2367 Vanån Dalälven
92 GÖSTAD SE649660-150233 GÖSTAD 2328 Torpån uppströms Mårn Motala ström
93 HALLAMÖLLA SE617692-138721 HALLAMÖLLA 2146 Verkaån Kustområde
94 HALLBOSJÖN SE652668-155159 HALLBOSJÖN 1273 Hallbosjön Nyköpingsån
95 HALVFARI KRV SE692688-137842 HALVFARI KRV 2383 Ljusnan
96 HALVORSBYN SE650476-129944 HALVORSBYN 1243 Krokån - Kolåns inflöde till Örsjöns utlopp Göta älv
97 HAMMARBY 2 SE660177-146087 HAMMARBY 2 2153 Järleån/Dyltaån Norrström
98 HAMMARFORSEN SE700012-152811 HAMMARFORSEN 558 Indalsälven Indalsälven
99 HARRSELE KRV SE710657-168369 HARRSELE KRV 1733 Harrsele dämningsområde Umeälven
100 HASSELA SE688642-155118 HASSELA 2273 Hasselasjön Harmångersån
101 HELLVI 2 SE640923-168408 HELLVI 2 1586 Bångå Kustområde
102 Hestadbäcken HE 30 SE648250-151099 Hestadbäcken HE 30 90050 Söderköpingsån
103 HEÅKRA SE619280-136409 HEÅKRA 2128 Rönne å: Östra Ringsjön-Lybybäcken (Hörbyån) Rönne å
104 HILLARED SE639006-134075 HILLARED 364 Ätran: Hillared - Broängen Ätran
105 HISSMOFORS KRV SE702543-143298 HISSMOFORS KRV 1357 Indalsälven Indalsälven
106 HJÄLMAREN W SE657240-152785 HJÄLMAREN W 20380 Norrström
107 HJÄLTA KRV SE700886-156502 HJÄLTA KRV 1557 Faxälven Ångermanälven
108 HOLMEN SE649628-152120 HOLMEN 2445 Motala Ström (Glan-Bråviken) Motala ström
109 HOTAGSSTRÖMMEN SE707544-144441 HOTAGSSTRÖMMEN 1909 Hårkan Indalsälven
110 HULUBÄCKEN SE640269-137639 HULUBÄCKEN 2305 Hulubäcken Nissan
111 Huukki SE750474-183422 Huukki 90016 Torneälven
112 Hyngelsböle SE705818-167546 Hyngelsböle 90010 Lögdeälven Lögdeälven
113 HYTTINGSHEDEN SE670092-147075 HYTTINGSHEDEN 2410 Hyttingsån Dalälven
114 HÅLABÄCK SE622194-142631 HÅLABÄCK 736 WA74431563 Kustområde
115 HÄLLA SE647577-153691 HÄLLA 2331 Hällaån, Söderköpingsån Söderköpingsån
116 HÄLLERED SE641123-131726 HÄLLERED 2422 Nordån Rolfsån
117 Hällerstadsjön SE648136-151959 Hällerstadsjön 90031 Hällerstadsjön Söderköpingsån
118 HÄRNEVI SE662438-157112 HÄRNEVI 2248 Örsundaån Fjärdhundra - Gällbäcken Norrström
119 HÖGSMÖLLA SE618676-132881 HÖGSMÖLLA 2171 KÄVLINGEÅN: Havet-Bråån Kävlingeån
120 HÖLJES KRV SE676383-132332 HÖLJES KRV 2224 Göta älv
121 HÖRLINGE SE623063-136829 HÖRLINGE 2144 Hörlingeån: Almaån - Rökeån Helge å
122 Hörnefors SE706514-170353 Hörnefors 90038 Hörnån Hörnån
123 HÖRSNE SE638493-166719 HÖRSNE 2365 Gothemån-Dalhem Gothemsån
124 IDAFORS SE731698-170679 IDAFORS 1706 Varjisån Piteälven
125 IDRE 3 SE686369-133895 IDRE 3 2258 Idresjön Dalälven
126 Ismunden SE700431-146916 Ismunden 90035 Ismunden Indalsälven
127 JUNOSUANDO SE749737-178707 JUNOSUANDO 4 Torneälven Torneälven
128 JUNSTERFORSEN TOTALT SE716255-141988 JUNSTERFORSEN TOTALT 20030 Faxälven Ångermanälven
129 JÄRPSTRÖMMENS KRV SE703361-137894 JÄRPSTRÖMMENS KRV 1495 Indalsälven Indalsälven
130 JÖSSEFORS KRV SE655648-133366 JÖSSEFORS KRV 2473 Jösseälven nedströms Nysockensjön Göta älv
131 KAALASJÄRVI SE752510-167608 KAALASJÄRVI 1456 Kaalasjärvi Indalsälven
132 KALLIO 2 SE747962-183371 KALLIO 2 2395 Muonioälven Torneälven
133 KARATS SE740264-163248 KARATS 1403 Karatj Sege å
134 KARESUVANTO SE760956-177328 KARESUVANTO 10006 Muonioälven Torneälven
135 KARLSLUND 2 SE657216-146267 KARLSLUND 2 2139 Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
136 KEDEVAD 2 SE647800-144486 KEDEVAD 2 2465 Mjölnaån Motala ström
137 KILA SE651377-154307 KILA 2254 Virån-Ålbergaån Kilaån
138 KILFORSENS KRV SE704992-154209 KILFORSENS KRV 1944 Fjällsjöälven Ångermanälven
139 KILLINGI SE749869-169052 KILLINGI 2159 Kaitumälven Indalsälven
140 KILVAMSKLIPPEN SE711780-152287 KILVAMSKLIPPEN 1685 Näsån Ångermanälven
141 Kitkiöjoki SE753782-181416 Kitkiöjoki 90020 Kitkiöjoki Torneälven
142 KLINGAVÄLSÅN SE617018-135730 KLINGAVÄLSÅN 2116 KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön Kävlingeån
143 KLIPPAN 2 SE622722-133231 KLIPPAN 2 1635 Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån Rönne å
144 KONSTDALSSTRÖMMEN SE674981-155457 KONSTDALSSTRÖMMEN 2240 Testeboån Testeboån
145 KRINGLAN SE661976-144296 KRINGLAN 2229 Rastälven mellan Sången och Fåsjön Norrström
146 KROKBRÄCKE SE650892-124174 KROKBRÄCKE 2119 Ängebäcken Kustområde
147 KROKFJORDEN SE626289-145811 KROKFJORDEN 2482 Krokfjorden Ronnebyån
148 KROKFORS KVARN SE652453-126933 KROKFORS KVARN 2215 Örekilsälven
149 KUKKASJÄRVI SE735522-183904 KUKKASJÄRVI 1160 Kukasjärvi Öreälven
150 KUKKOLANKOSKI ÖVRE SE734454-187414 KUKKOLANKOSKI ÖVRE 16722 Torneälven Torneälven
151 KULTSJÖLUSPEN SE720686-148328 KULTSJÖLUSPEN 20026 Kultsjön Ångermanälven
152 KVARNBACKEN SE704540-167148 KVARNBACKEN 2433 Saluån Kustområde
153 KVARNTORP SE660711-134906 KVARNTORP 2310 Lerbodaälven Göta älv
154 KVISTFORSENS KRV SE719184-174071 KVISTFORSENS KRV 1870 Kraftverkskanal vid Kvistforsens kraftverk Skellefteälven
155 KÅBTÅJAURE SE745839-161406 KÅBTÅJAURE 1790 Sitojaure Sege å
156 KÅFALLA SE660742-147827 KÅFALLA 1532 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
157 KÅGE 2 SE720235-174565 KÅGE 2 2235 Kågeälven Kågeälven
158 KÅTASELET SE725517-168984 KÅTASELET 1480 Byskeälven Byskeälven
159 KÄLLSTORP 2 SE628551-152043 KÄLLSTORP 2 1962 Ljungbyån: Smedstorpsån - Gunnaboån Ljungbyån
160 KÖPINGE SE620307-139571 KÖPINGE 1697 Bredakärrsbäcken Helge å
161 Köpingebro SE614943-138194 Köpingebro 90033 NYBROÅN:Havet-Örupsån Nybroån
162 LAHOLMS KRV SE626880-133060 LAHOLMS KRV 2477 Lagan (Smedjeån-Lillån) Lagan
163 LAISVALL SE733735-156082 LAISVALL 2414 Laisan Umeälven
164 LAJKSJÖN 2 SE712701-153472 LAJKSJÖN 2 2323 Laiksjön Ångermanälven
165 LANDÖSJÖN NEDRE SE704953-142484 LANDÖSJÖN NEDRE 1701 Långan Indalsälven
166 LANNAVAARA SE756332-175752 LANNAVAARA 5 Myllyjoki Torneälven
167 LASELE KRV SE705011-155071 LASELE KRV 1736 Ångermanälven Ångermanälven
168 Laxforsen SE753664-169833 Laxforsen 90018 Oinakkajärvi Torneälven
169 LEFSEBÄCKEN SE656673-128919 LEFSEBÄCKEN 1815 Grötelsbäcken Göta älv
170 LENNARTSFORS KRV SE658391-127780 LENNARTSFORS KRV 1764 Lelång Göta älv
171 LETSI KRV SE738051-171548 LETSI KRV 2039 Lilla Luleälven Luleälven
172 LIFFEDARVE SE637535-164346 LIFFEDARVE 1859 Idå Kustområde
173 Liliansbergsbäcken SE663856-154768 Liliansbergsbäcken 90002 Västerängsbäcken Sala Norrström
174 LILLGLÄN SE695288-131141 LILLGLÄN 1083 Lill-Glän Ljusnan
175 LILLÄNGET SE722627-175797 LILLÄNGET 2283 Åbyälven Åbyälven
176 LIMA KRV SE674451-137039 LIMA KRV 1762 Västerdalälven Dalälven
177 LIMINGEN SE717782-140259 LIMINGEN 10009 Ångermanälven
178 LISJÖBÄCKEN SE666094-135325 LISJÖBÄCKEN 1882 Lysan Göta älv
179 LISSBRO SE630041-142211 LISSBRO 2336 OBYÅN: Salen - vid Krokön Mörrumsån
180 LJUSNE STRÖMMAR KRV SE678919-156854 LJUSNE STRÖMMAR KRV 2257 Ljusne Strömmar Dämnom Ljusnan
181 LJUSNEDAL ÖVRE SE694147-133521 LJUSNEDAL ÖVRE 1169 Ljusnan Ljusnan
182 LÅNGHAG SE669756-149493 LÅNGHAG 1643 Dalälven
183 LÅNGSJÖN SE731628-174722 LÅNGSJÖN 1690 Långsjön Alån
184 LÄNNÄSSJÖN SE695232-141676 LÄNNÄSSJÖN 20035 Lännässjön Ljungan
185 MAGNOR SE665333-129845 MAGNOR 10016
186 MALGOMAJS KRV SE717170-153357 MALGOMAJS KRV 2369 Malgomaj Ångermanälven
187 MARIEFORS SE623280-149224 MARIEFORS 2400 LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
188 MARSTAD SE647552-145405 MARSTAD 2406 Marstadbäcken Motala ström
189 MEDSTUGAN NEDRE SE705063-133035 MEDSTUGAN NEDRE 2152 Medstugusjön Indalsälven
190 MELBY SE643589-154703 MELBY 2289 Vindån: bäck från Skirgöl - Vindommen Vindån
191 MELLANKVARN SE650235-130614 MELLANKVARN 2214 Dalbergså - Lillåns inflöde till Frändeforsåns inflöde Göta älv
192 Mellsjön SE697567-149010 Mellsjön 90034 Mellsjön Ljungan
193 MERTAJÄRVI SE759945-176198 MERTAJÄRVI 1780 Mertajärvi Torneälven
194 MESJÖN ÖVRE SE717997-147983 MESJÖN ÖVRE 2255 Mevattnet Ångermanälven
195 MOCKFJÄRD KRV SE670765-145012 MOCKFJÄRD KRV 2203 Dalälven
196 MOHOLM SE649888-139828 MOHOLM 1221 Tidan - Tidan till Tibro Göta älv
197 Mollsjönäs SE642107-128211 Mollsjönäs 90025 WA80696232 Göta älv
198 Mossudden SE659581-140525 Mossudden 90049 Lundsbergsälven ns Grytingen Göta älv
199 MOTALA (VÄTTERN) SE649044-145554 MOTALA (VÄTTERN) 154 Vättern - Storvättern Motala ström
200 MOTALA KRV SE649181-145729 MOTALA KRV 1950 Motala Ström (Motala) Motala ström
201 MUNKEDAL 2 SE648973-125956 MUNKEDAL 2 257 Örekilsälven - mynningen till Munkedalsälvens inflöde Örekilsälven
202 MÄLAREN (MÄLAREN) SE658080-162871 MÄLAREN (MÄLAREN) 20040 Norrström
203 MÄNNIKKÖ SE749599-178228 MÄNNIKKÖ 11 Tärendöälven Indalsälven
204 MÖCKELN SE628313-139680 MÖCKELN 1069 Möckeln Helge å
205 MÖRRUM SE623009-143446 MÖRRUM 186 MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken Mörrumsån
206 MÖRSIL KRV SE702258-139377 MÖRSIL KRV 1616 Liten Indalsälven
207 NEDALSFOSS KRV SE698746-131243 NEDALSFOSS KRV 2232 Alsterån
208 NEDRA BÄGBY SE629375-155775 NEDRA BÄGBY 2200 Strömmen Öland
209 NEDRE SKÄRVAGEN SE696940-135436 NEDRE SKÄRVAGEN 2467 Oshån Ljungan
210 NIAVVE SE742168-160536 NIAVVE 591 Saggat Sege å
211 NIEMISEL SE733835-177918 NIEMISEL 20 Råneälven Storån
212 NISSAFORS 2 SE636799-136921 NISSAFORS 2 1901 Nissan Nissan
213 NISSASTRÖM SE630510-132925 NISSASTRÖM 2471 Nissan (Lillån-Nissaströmsdammen) Nissan
214 NOLSJÖN NEDRE SE651988-141326 NOLSJÖN NEDRE 1912 Mossån övre Motala ström
215 NORDMARK 2 SE663748-140298 NORDMARK 2 2408 Nordmarksälven övre Göta älv
216 NOREKVARN SE627046-135290 NOREKVARN 2202 VÄNNEÅN: Lagan - Vännesjö Lagan
217 NORREFORS SE640032-139963 NORREFORS 2360 Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
218 NORRSJÖN SE695721-151454 NORRSJÖN 2053 Tivsjöån Ljungan
219 NYBERGSSUND SE679952-131275 NYBERGSSUND 10014 Göta älv
220 NYBRO SE680533-148509 NYBRO 740 Voxnan Ljusnan
221 NYMÖLLA SE620291-139297 NYMÖLLA 2256 Vramsån: Helge å - Ryabäcken Helge å
222 NYTORP SE643436-149129 NYTORP 2330 Storån (Kisasjön - Åsunden) Motala ström
223 NÄMFORSENS KRV SE703728-155373 NÄMFORSENS KRV 1506 Nämforsens Dämningsomr Ångermanälven
224 NÄS KRV SE667303-153730 NÄS KRV 1911 Dalälven
225 ODENSVIBRON 2 SE659995-151057 ODENSVIBRON 2 2221 Kölstaån: mellan sammanflödet med Valstaån och Sörsjön Norrström
226 OPPLI SE687210-150028 OPPLI 2399 Ljusnan
227 ORGVÄTAR SE640207-167147 ORGVÄTAR 2304 WA95926626 Kustområde
228 Ostra Löten SE658861-154650 Ostra Löten 90027 Kafjärdsgraven Norrström
229 OSTVIK SE721004-174906 OSTVIK 2234 Storbäcken Kustområde
230 OTTSJÖN NEDRE SE701190-136573 OTTSJÖN NEDRE 1336 Ottsjön Indalsälven
231 PAJALA PUMPHUS SE747868-182525 PAJALA PUMPHUS 2012 Torneälven Torneälven
232 PEPPARFORSEN SE633441-131022 PEPPARFORSEN 2341 Högvadsån (Lillån-Hjärtaredsån) Ätran
233 PORJUS KRAFTVERK SE743430-167409 PORJUS KRAFTVERK 1702 Luleälven Luleälven
234 RAMNÄS KRV SE662842-152147 RAMNÄS KRV 2343 Kolbäcksån: mellan Gnien och Stora Nadden Norrström
235 RAMUNDBERGET SE695865-132520 RAMUNDBERGET 2123 Ljusnan
236 RANSTA SE662754-158926 RANSTA 2247 Sävaån Norrström
237 RENGEN SE710814-141657 RENGEN 1341 Indalsälven
238 RIEBNES KRV SE736795-156802 RIEBNES KRV 2302 Riebnes Skellefteälven
239 RINGSJÖDAMMEN ÖVRE SE620089-135217 RINGSJÖDAMMEN ÖVRE 2176 Rönne å: Hålsaxbäcken-Västra Ringsjön Rönne å
240 Risflokojan SE708868-146167 Risflokojan 90013 WA62242682 Indalsälven
241 RISNÄS SE695507-158955 RISNÄS 2398 Gussjön Gådeån
242 RITSEMS KRV SE753061-157673 RITSEMS KRV 2298 Sitasjaure Sege å
243 ROLFSTA SE684745-155984 ROLFSTA 1159 Rolfstaån (Dämn.Omr) Delångersån
244 Rosvik Mesundsbron SE727260-177223 Rosvik Mesundsbron 90041 Rosån Rosån
245 RYGGESBO SE681895-150253 RYGGESBO 2417 Mörtsjön Ljusnan
246 RYTTARBACKEN SE648506-151108 RYTTARBACKEN 2170 Hestadbäcken Söderköpingsån
247 Ryttarbacken dränbrunn HE 10 SE648132-151098 Ryttarbacken dränbrunn HE 10 90005 Söderköpingsån
248 RÅDA KRV SE665581-137668 RÅDA KRV 1446 Rådasjön Göta älv
249 RÄKTFORS SE735893-181567 RÄKTFORS 17 Räktjärv Indalsälven
250 Rävsnäs SE657714-158125 Rävsnäs 90030 Histaån Norrström
251 RÖRVIK SE634674-142655 RÖRVIK 200 Allgunnen Lagan
252 RÖÅN SE705957-154702 RÖÅN 1378 Röån Ångermanälven
253 Sala Ekeby Damm SE664504-154475 Sala Ekeby Damm 90001 Skvalån: Lillån Norrström
254 SARAS FORS SE690364-144936 SARAS FORS 2405 Hoan Ljusnan
255 Saxbroån (Kagghamraån), Saxbro SE655669-161457 SAXBRO 2402 Kagghamraån Kustområde
256 Saxtorp SE619404-132215 Saxtorp 90009 SAXÅN: Braån-Välabäcken Saxån
257 SEITEVARE KRV SE743361-162097 SEITEVARE KRV 1969 Blackälven Luleälven
258 SIBRO SE653704-156194 SIBRO 2253 Vattendraget från Båven till Lidsjön (Sibro) Nyköpingsån
259 SIKFORS KRV SE728084-174960 SIKFORS KRV 1788 Piteälven Piteälven
260 SIMLÅNGEN SE629084-133587 SIMLÅNGEN 1575 Brearedssjön Fylleån
261 SKABRAM SE739488-167592 SKABRAM 1675 Stor-Skabram Sege å
262 SKALLBÖLE KRV SE691736-155989 SKALLBÖLE KRV 1650 Ljungan (Stödesjön - Skallböle) Ljungan
263 SKATTUNGEN SE678745-144937 SKATTUNGEN 1567 Dalälven
264 SKEENS KRV SE629446-136974 SKEENS KRV 1952 BOLMÅN: Torpaån - Kalfjorden Lagan
265 SKEINGESJÖN SE625237-138296 SKEINGESJÖN 2155 Skeingesjön Helge å
266 SKIRKNÄS SE729458-151809 SKIRKNÄS 2275 Överstjuktan Umeälven
267 SKOGSLIDEN SE680596-155930 SKOGSLIDEN 2404 Norralaån Norralaån
268 Skråmträsk SE718373-172882 Skråmträsk 90040 Brännbäcken Skellefteälven
269 SKYE KVARN SE628732-144427 SKYE KVARN 2337 AGGAÅ: Lidhemssjön - Torsjön Mörrumsån
270 SKÄLLNORA SE659808-162315 SKÄLLNORA 1843 Oxundaån-Hagbyån Norrström
271 Skänninge SE647484-145778 Skänninge 90004 Skenaån Motala ström
272 SKÄRBLACKA SE649515-150590 SKÄRBLACKA 2454 Motala ström: (Roxen-Glan) Motala ström
273 SKÄRSBODA SE638410-144365 SKÄRSBODA 1809 Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
274 SLÖTA SE647645-134251 SLÖTA 2347 Lannaån - från sammanflödet med Ljungån till källområdena vid Rösjömossen Göta älv
275 SNAPPARP SE632091-133534 SNAPPARP 2340 Kilan Nissan
276 SOLBERG SE729420-148104 SOLBERG 436 Tärnaån Umeälven
277 SOLLEFTEÅ KRV SE700775-157357 SOLLEFTEÅ KRV 2133 Ångermanälven
278 SOLNEN SE638341-150696 SOLNEN 2291 Solnen Virån
279 SOLVEDEN SE642174-130050 SOLVEDEN 887 Säveån - mellan Sävelången och Mjörn Göta älv
280 SORSELE 2 SE727223-157872 SORSELE 2 2238 Vindelälven Umeälven
281 SPJUTMO KRV SE677510-142000 SPJUTMO KRV 2436 Dalälven Dalälven
282 SPORRSJÖN VÄNGELÄLV 2 SE706995-150092 SPORRSJÖN VÄNGELÄLV 2 20025 Sporrsjön Ångermanälven
283 SPÅNGA KVARN SE643562-131830 SPÅNGA KVARN 2212 Säveån - Alingsås centrum till Vårgårda Göta älv
284 SPÅNGA NEDRE SE622849-139076 SPÅNGA NEDRE 2143 Almaån: Helgeå-Fjärlövsån Helge å
285 STABBY SE663200-159982 STABBY 1742 Norrström
286 STALOLUOKTA SE747180-153739 STALOLUOKTA 2353 Virihaure Luleälven
287 STENINGE SE637070-144941 STENINGE 1878 Stensjöbäcken Emån
288 STENSJÖN 2 SE638023-128225 STENSJÖN 2 2342 Stensjö Rolfsån
289 STENSÅKRA SE636501-145686 STENSÅKRA 2361 Emån: Vetlandabäcken - Grumlan Emån
290 STENUDDEN SE738315-158241 STENUDDEN 37 Tjeggelvas Piteälven
291 Stora Hästefjorden SE648674-128860 Stora Hästefjorden 90045 Futtenkanalen Göta älv
292 STORAVAN SE728786-160751 STORAVAN 20061 Storavan Skellefteälven
293 Store mosse Gislaved SE636144-136623 Store mosse Gislaved 90023 WA53411038 Nissan
294 STORJUKTAN TOTALT SE724736-157114 STORJUKTAN TOTALT 20047 Storjuktan Umeälven
295 STORMYRA SE656726-164402 STORMYRA 1835 Stormyrabäcken Kustområde
296 STORNORRFORS KRV SE708983-170863 STORNORRFORS KRV 1734 Stornorrfors dämningsområde Umeälven
297 STORSILLRET SE695016-152485 STORSILLRET 1910 Kassjöån Ljungan
298 STORSJOUTEN TOTALT SE715915-146515 STORSJOUTEN TOTALT 20032 Stor-Sjouten Ångermanälven
299 STORSJÖN (STORSJÖN) SE702172-143255 STORSJÖN (STORSJÖN) 20048 Storsjön Indalsälven
300 STORUMAN 2 SE722188-156091 STORUMAN 2 20010 Storuman Umeälven
301 STRÖMFORS SE722881-164780 STRÖMFORS 1609 Strömfors Regl.Område Skellefteälven
302 STRÖMSBORG SE633024-149119 STRÖMSBORG 2292 BADEBODAÅN: Bäsebäck - Kiasjön Alsterån
303 STRÖMSVATTUDAL 3 SE707943-149057 STRÖMSVATTUDAL 3 20014 Ströms Vattudal Ångermanälven
304 Stugusjön SE703202-159773 Stugusjön 90036 Stugusjön Nätraån
305 Stäholm SE659703-151514 Stäholm 90026 Stäholmsbäcken: Kanstabäcken, Tunabäcken Norrström
306 SUNDSTORP SE646983-133802 SUNDSTORP 1236 Lidan - Odensberg till St Levene Göta älv
307 SVED SE643451-140109 SVED 2359 Svedån Motala ström
308 SVEDALA SE615589-133775 SVEDALA 1879 SEGE Å: Spångholmsbäcken-Börringesjön Sege å
309 SVEGS KRV SE688025-142035 SVEGS KRV 2434 Ljusnan Ljusnan
310 SVÄRDSJÖ SE673625-150613 SVÄRDSJÖ 2407 Svärdsjön Dalälven
311 SÄDVA KRV SE737153-154591 SÄDVA KRV 2382 Skellefteälven Skellefteälven
312 SÄFFLE DAMM SE656042-133524 SÄFFLE DAMM 2034 Göta älv
313 SÄLLSJÖN TOTALT SE701599-139391 SÄLLSJÖN TOTALT 20033 Sällsjön Indalsälven
314 SÄTARÖD SE620336-138088 SÄTARÖD 1696 Sätarödsbäcken Helge å
315 SÄVJA SE663592-160652 SÄVJA 2243 Sävjaån mynning - Storån Norrström
316 SÖDERKÖPING SE648430-153040 SÖDERKÖPING 2432 Storån (Söderköping) Söderköpingsån
317 Sörsätra SE662293-155492 Sörsätra 90003 Sagån: mellan "Ekensberg" och "Bostället" Norrström
318 Taxinge SE657000-158565 Taxinge 90028 Taxingeån Norrström
319 Tennan SE677616-138511 Tennan 90043 Tennan Dalälven
320 TOLHEM SE644920-145494 TOLHEM 2293 Svartån: Laxberg Motala ström
321 TOLVFORS KRV SE672985-157143 TOLVFORS KRV 1940 Gavleån Gavleån
322 TORPSHAMMAR KRV SE693319-152947 TORPSHAMMAR KRV 1471 Mellansjön Ljungan
323 TORRBÖLE 2 SE707166-168730 TORRBÖLE 2 2506 Öreälven Öreälven
324 TORRÖNS KRV SE707663-136493 TORRÖNS KRV 2208 Torrön Indalsälven
325 TORSEBRO KRV SE622067-139572 TORSEBRO KRV 2191 Helge å: Araslövssjön - Bivarödsån Helge å
326 TROLLEBERG SE617795-133278 TROLLEBERG 2138 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
327 Tullholmen SE653812-126177 Tullholmen 90046 Noraneälven Enningdalsälven
328 TVÄRSJÖN 2 SE640866-129706 TVÄRSJÖN 2 2278 Tvärsjön Göta älv
329 TÅNEMÖLLA SE614889-136012 TÅNEMÖLLA 2129 Skivarpsån Kustområde
330 TÅSJÖ KRV SE711715-150992 TÅSJÖ KRV 2280 Fjällsjöälven Ångermanälven
331 TÄNGVATTNET SE730441-145563 TÄNGVATTNET 1673 Tängvattnet Umeälven
332 TÄNNDALEN SE694090-132212 TÄNNDALEN 1223 Tänndalssjön Ljusnan
333 TÄRENDÖ 2 SE746631-179611 TÄRENDÖ 2 2358 Kalixälven Indalsälven
334 TÄRNSJÖ SE666859-156333 TÄRNSJÖ 2299 Stalbobäcken Tämnarån
335 TÖRNESTORP SE647234-139151 TÖRNESTORP 1639 Ösan Göta älv
336 VAGGE SE662661-131457 VAGGE 2308 Vaggeälven ns Bjälvern Göta älv
337 VALEX SE654055-124433 VALEX 2118 Skuggälven Strömsån
338 VALTORP SE645884-137234 VALTORP 2345 Slafsan/Hornborgaån från mynningen i Hornborgasjön till Valtorp Göta älv
339 VARGÖNS KRV SE647533-129922 VARGÖNS KRV 1954 Göta älv
340 VASSBOTTEN SE653611-125388 VASSBOTTEN 751 Norra Bullaresjön Enningdalsälven
341 VATTHOLMA 2 SE665719-160737 VATTHOLMA 2 2244 Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön Norrström
342 VELEN 2 SE651100-141363 VELEN 2 1662 Mossån nedre Motala ström
343 Venasjön SE648123-152371 Venasjön 90032 Storån (Hällerstadsjön - Lillån) Söderköpingsån
344 Viepsajåkkå SE737697-158242 Viepsajåkkå 90037 Viepsajåkkå Piteälven
345 VIETAS (SATISDELEN) SE749242-161292 VIETAS (SATISDELEN) 20019 Satihaure Luleälven
346 VIETAS (SUORVADELEN) SE749456-160237 VIETAS (SUORVADELEN) 20018 Akkajaure Luleälven
347 VOJMSJÖLUSPEN SE719563-154464 VOJMSJÖLUSPEN 20031 Vojmsjön Ångermanälven
348 VOMBSJÖN ÖVRE SE617665-135853 VOMBSJÖN ÖVRE 2018 KÄVLINGEÅN: -Klingavälsån-Vombsjön Kävlingeån
349 VRÅNGEBÄCKEN SE645874-129502 VRÅNGEBÄCKEN 1623 Slumpån - Lillån / Sjuntorp till Visslaån / strax uppströms järnvägsbron Göta älv
350 VUODDASBÄCKEN SE738092-176281 VUODDASBÄCKEN 1963 Vuottasbäcken Storån
351 VÄNERN SE647666-129906 VÄNERN 20022 Vänern - Dalbosjön Göta älv
352 VÄRMESHULTS KRV SE633117-140605 VÄRMESHULTS KRV 1907 Årån: Furen - Lången Lagan
353 VÄSSINKOSKI KRV SE681982-144155 VÄSSINKOSKI KRV 2435 Orsälven Dalälven
354 VÄSTERSEL SE703848-162443 VÄSTERSEL 1583 Moälven Moälven
355 VÄSTRA ÄRNÄS SE675639-136690 VÄSTRA ÄRNÄS 2397 Äran Dalälven
356 Ylinen Kihlankijoki SE752253-182519 Ylinen Kihlankijoki 90019 Ylinen Kihlankijoki Torneälven
357 YNGEREDSFORSEN SE632705-131515 YNGEREDSFORSEN 2472 Ätran (Ätraforsdammen-Lillån Gällared) Ätran
358 YTTERHOLMEN SE735422-177040 YTTERHOLMEN 1123 Stor-Lappträsket Storån
359 YTTERTRÄSK NEDRE SE713028-171656 YTTERTRÄSK NEDRE 2236 Sävarån Sävarån
360 YXERED 2 SE639171-152267 YXERED 2 2290 Yxeredsån: Tätsjöbäcken - Yxern Botorpsströmmen
361 ÅBROMÖLLA SE621981-132372 ÅBROMÖLLA 2196 VEGE Å:Humlebäcken-Hallabäcken Vege å
362 ÅKERS KRUTBRUK SE657215-157486 ÅKERS KRUTBRUK 2249 Råcksta å Norrström
363 ÅKESTA KVARN SE661722-153742 ÅKESTA KVARN 2216 Svartån: mellan Västeråsfjärden/Mälaren och "Skultuna" Norrström
364 ÅSBRO 3 SE635140-128901 ÅSBRO 3 2201 Viskan (Mynningen-Skuttran) Viskan
365 ÅSENS KRV SE679812-139032 ÅSENS KRV 1896 Åsdammen Dalälven
366 ÄCKLINGEN SE707306-136204 ÄCKLINGEN 1309 Äcklingen Indalsälven
367 ÄLVKARLEBY KRV SE671735-158977 ÄLVKARLEBY KRV 2423 Dalälven - Älvkarleby-Havet Dalälven
368 ÄNGABÄCKS KRV SE626534-135855 ÄNGABÄCKS KRV 1953 Lagan (Vänneån-Tånnerydsdammen) Lagan
369 ÄRRARP SE624269-131739 ÄRRARP 2325 Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån Rönne å
370 ÖSTAVALLSELET SE692340-148200 ÖSTAVALLSELET 20036 Holmsjön Ljungan
371 ÖSTRA NORN SE704314-135059 ÖSTRA NORN 1328 Öster-Noren Indalsälven
372 ÖVERUMAN NEDRE SE731720-146439 ÖVERUMAN NEDRE 1856 Överuman Umeälven
373 ÖVRE ABISKOJOKK SE758857-162276 ÖVRE ABISKOJOKK 957 Abiskojåkka Torneälven
374 ÖVRE HYNDEVAD SE657810-153762 ÖVRE HYNDEVAD 138 Eskilstunaån - Torshällaån Norrström
375 ÖVRE LANSJÄRV SE740807-178404 ÖVRE LANSJÄRV 1740 Övre Lansjärv Kalixälven
376 ÖVRE STOCKHOLM SE657803-162939 ÖVRE STOCKHOLM 516 Mälaren-Årstaviken Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Jönåkers idrottsplats SE651344-155275 Jönåkers idrottsplats 90015 Kilaån
2 Kangos SE750157-179322 Kangos 90017 Torneälven
3 Kvarnstugan SE652349-157478 Kvarnstugan 90014 Svärtaån Svärtaån
4 Rutakvarn SE646846-133832 Rutakvarn 90022 WA83083468 Göta älv
5 Ryssån SE675793-141067 Ryssån 90044 Ryssån Dalälven
6 Stor-En SE664615-136691 Stor-En 90048 Stor-En Göta älv