RMÖ, Skåne övrigt

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Hit förs undersökningar som inte är löpande och sådan som utgör en eller några få undsökningar inom en given undersökningstyp och som inte naturligt hör hemma under någon annat självklar programrubrik.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Skåne län
RK, Recipientkontroll
1850
-
Pågående
Skåne
2015-01-29 11:36
2019-09-25 15:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Börringesjön SE615363-134280 Nätprovfiske i Börringesjön Börringesjön Sege å
2 Ellestadsjön SE615899-136823 Nätprovfiske i Ellestadsjön Ellestadssjön Kävlingeån
3 Farlången SE196096-441430 Nätprovfiske i Farlången Farlången Skräbeån
4 Finjasjön SE195537-429928 Nätprovfiske i Finjasjön Finjasjön Helge å
5 Fjällfotasjön SE615750-134200 Nätprovfiske i Fjällfotasjön Fjällfotasjön Sege å
6 Hammarsjön SE620406-140165 Nätprovfiske i Hammarsjön Hammarsjön Helge å
7 Hjälmsjön SE196003-422377 Nätprovfiske i Hjälmsjön Hjälmsjön Rönne å
8 Levrasjön SE622030-141820 Nätprovfiske i Levrasjön Levrasjön Skräbeån
9 Lursjön SE195876-433081 Nätprovfiske i Lursjön Lursjön Helge å
10 Oppmannasjön SE195250-442469 Nätprovfiske i Oppmannasjön Oppmannasjön Skräbeån
11 Råbelövssjön SE621900-140150 Nätprovfiske i Råbelövssjön Råbelövssjön Helge å
12 Rössjön SE196123-418012 Nätprovfiske i Rössjön Rössjön Rönne å
13 Sövdesjön SE616340-136490 Nätprovfiske i Sövdesjön Sövdesjön Kävlingeån
14 Tydingen SE195835-435982 Nätprovfiske i Tydingen Tydingen Helge å
15 Vombsjön SE193947-426572 Nätprovfiske i Vombsjön Vombsjön Kävlingeån
16 Västersjön SE196146-417783 Nätprovfiske i Västersjön Västersjön Rönne å
17 Västra Ringsjön SE194699-424603 Nätprovfiske i Västra Ringsjön Västra Ringsjön Rönne å
18 Yddingesjön SE193468-420417 Nätprovfiske i Yddingesjön Yddingesjön Sege å
19 Östra Ringsjön SE194562-425674 Nätprovfiske i Östra Ringsjön Östra Ringsjön Rönne å

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bäljane å, Vedby SE622679-133747 Bäljane å, Vedby 1-09 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån Rönne å
2 Bäljane å, Vedby 2 SE622680-133755 Bäljane å, Vedby 2 2-09 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån Rönne å
3 Edre ström, Ned fisktrappa/regle SE624174-141269 Edre ström, Ned fisktrappa/regle 1 SKRÄBEÅN:Filkesjön-Immeln (Edre ström) Skräbeån
4 Edre ström, Nedstr landsvägsbro SE624171-141274 Edre ström, Nedstr landsvägsbro 3-07 SKRÄBEÅN:Filkesjön-Immeln (Edre ström) Skräbeån
5 Ekeshultsån, Ekeshult hällorna SE624331-140756 Ekeshultsån, Ekeshult hällorna SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
6 Ekeshultsån, Ekeshult kalkbäddarn SE624329-140758 Ekeshultsån, Ekeshult kalkbäddarn SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
7 Farstorpsån, Getabäcken Tofta SE624309-137578 Farstorpsån, Getabäcken Tofta Farstorpsån: Almaån-Fredskogsån Helge å
8 Farstorpsån, Troedstorp SE624185-137634 Farstorpsån, Troedstorp Farstorpsån: Fredskogsån-Källa Helge å
9 Höje å, 200 m ned GenarpsARV SE616704-134799 Höje å, 200 m ned GenarpsARV Höje å
10 Höje å, 400 m ned GenarpsARV SE616710-134782 Höje å, 400 m ned GenarpsARV Höje å
11 Höje å, Bjällerups kvarn SE617276-133987 Höje å, Bjällerups kvarn HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
12 Höje å, Huvudfåran SE617800-133264 Höje å, Huvudfåran HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
13 Höje å, Häckeberga kvarn SE616549-134968 Höje å, Häckeberga kvarn 4 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
14 Höje å, Landsvägsbron Genarp SE616686-134869 Höje å, Landsvägsbron Genarp 3 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
15 Höje å, Trolleberg Ny 1 SE617836-133148 Höje å, Trolleberg Ny 1 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
16 Höje å, Trolleberg Ny 2 SE617834-133157 Höje å, Trolleberg Ny 2 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
17 Kägleån, Upp Rössjöholmsån SE624283-131750 Kägleån, Upp Rössjöholmsån Rönne å
18 Kägleån, Önnersmölla ned damm SE624916-131954 Kägleån, Önnersmölla ned damm 4-03 Rönne å
19 Långgropen, Ö:a Asmundtorp SE619482-134168 Långgropen, Ö:a Asmundtorp 4 Långgropen Saxån
20 Mjöån, Everöd Anneborg SE619783-139169 Mjöån, Everöd Anneborg Mjöån Helge å
21 Nybroån, Baldrin nedstr bro SE615911-137779 Nybroån, Baldrin nedstr bro NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
22 Nybroån, Nedstr Köpingemölla SE614983-138186 Nybroån, Nedstr Köpingemölla 1-11 Nybroån
23 Nybroån, Nedstr Svenstorp SE615161-138210 Nybroån, Nedstr Svenstorp Nybroån
24 Nybroån, Strömkoncentr. SE614988-138194 Nybroån, Strömkoncentr. 2 Nybroån
25 Nybroån, Vassabjär SE615425-138031 Nybroån, Vassabjär Nybroån
26 Pinnån, Björkliden SE623921-133924 Pinnån, Björkliden 1-08 Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
27 Pinnån, Lycksta SE624159-134353 Pinnån, Lycksta 7-09 Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
28 Pinnån, Uppstr Flinkabäcken SE623927-133926 Pinnån, Uppstr Flinkabäcken 2-08 Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
29 Pinnån, Uppstr reningsverket SE624146-134336 Pinnån, Uppstr reningsverket 6-09 Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
30 Pinnån, Vattenverket SE624148-134250 Pinnån, Vattenverket 5-09 Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
31 Rössjöholmsån, Forsmöllan SE624095-132425 Rössjöholmsån, Forsmöllan 3-05 Rössjöholmsån: Kägleån-Rössjön Rönne å
32 Sege å, SV Ebbarp SE616136-133051 Sege å, SV Ebbarp SEGE Å: Spångholmsbäcken-Börringesjön Luleälven
33 Trydeån, Banvaktarstugan SE616017-137745 Trydeån, Banvaktarstugan T-1 NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
34 Trydeån, Fåglasångs kvarn SE616069-137977 Trydeån, Fåglasångs kvarn T-2 NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
35 Trydeån, Norra kvarn Onslunda SE616595-138852 Trydeån, Norra kvarn Onslunda T-5 NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
36 Trydeån, Spjutstorps camping SE616265-138704 Trydeån, Spjutstorps camping T-4 NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
37 Trydeån, V Hedeberga SE616225-138634 Trydeån, V Hedeberga T-3 NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
38 Trydeån, Ängagården SE616789-138851 Trydeån, Ängagården T-6 NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
39 Verkaån, Kristinehov SE617803-138494 Verkaån, Kristinehov 112:4 Verkaån Kustområde
40 Önnerupsbäcken, 650 m upp Fjelie k:a SE618100-133101 Önnerupsbäcken, 650 m upp Fjelie k:a Önnerupsbäcken Höje å
41 Önnerupsbäcken, Fredentorps begr.pla SE618100-133510 Önnerupsbäcken, Fredentorps begr.pla Önnerupsbäcken Höje å
42 Önnerupsbäcken, Fruktodlingen SE618049-133014 Önnerupsbäcken, Fruktodlingen Önnerupsbäcken Höje å
43 Önnerupsbäcken, Nedre SE617946-132936 Önnerupsbäcken, Nedre Önnerupsbäcken Höje å
44 Önnerupsbäcken, Nedstr Vallkärra SE618205-133410 Önnerupsbäcken, Nedstr Vallkärra 3-12 Önnerupsbäcken Höje å
45 Önnerupsbäcken, Stångby SE618262-133574 Önnerupsbäcken, Stångby Höje å
46 Önnerupsbäcken, Vallkärra norra gren SE618224-133442 Önnerupsbäcken, Vallkärra norra gren Höje å
47 Önnerupsbäcken, Vallkärra södra gren SE618194-133498 Önnerupsbäcken, Vallkärra södra gren Önnerupsbäcken Höje å