Mellan-Svan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656732-131347
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mellan-Svan (WA18420905)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mellan-Svan (WA18420905)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mellan-Svan (WA18420905)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mellan-Svan (WA18420905)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Säffle - 1785
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
1989
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6563348
SWEREF99 TM Östlig: 359533

RT 90 2,5 gon V - X: 6567322
RT 90 2,5 gon V - Y: 1313477

WGS84 Latitud: 59.1859686473
WGS84 Longitud: 12.5414556684

ETRS-89 Latitud: 59.18596
ETRS-89 Longitud: 12.54144

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar MS2 Mellan-Svan
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning MS2 Mellan-Svan
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton MS2 Mellan-Svan
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna MS2 Mellan-Svan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna   Var femte år 1999 2011
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var femte år 1999 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen   annat 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve annat 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor annat 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1989 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 2000 2011