Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västra Vram (WA49289283)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västra Vram (WA49289283)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västra Vram (WA49289283)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västra Vram (WA49289283)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-09-29 14:02
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1964
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6198762
SWEREF99 TM Östlig: 435949

RT 90 2,5 gon V - X: 6201651
RT 90 2,5 gon V - Y: 1385596

WGS84 Latitud: 55,9299922629942
WGS84 Longitud: 13,9748479228806

ETRS-89 Latitud: 55.92998
ETRS-89 Longitud: 13.97484

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 3:14 Kristianstad
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi 3_14 Kristianstad

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi pH   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 1971 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Arsenik   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 1996 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 1996 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 1964 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Alaklor   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Atrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Klorfenvinfos   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 1971 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 1973 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 1971 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 1996 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Krom   1 gång per år 1996 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 1996 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 1996 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bentazon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bisfenol A   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Krom   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Koppar   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fenpropimorf   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Glyfosat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nonylfenoletoxilater   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nonylfenol (4-nonylfenol)   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bly och blyföreningar   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Pirimikarb   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Sulfosulfuron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Tribenuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Zink   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 1996 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Syrgas   2 gånger per år 1995 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 1967 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 1996 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 1996 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 1992 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 1984 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 1988 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 1970 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrit   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 1966 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 1981 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 1967 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 1964 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 1964 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 1964 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi AMPA   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Desisopropylatrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Azoxystrobin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi BAM   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bitertanol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Boskalid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kobolt   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Cyprodinil   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Desetylatrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Terbutylazin-desetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Diflufenikan   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Diklofenak   1 gång per år 2011 2016
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi 17-alfa-etinylöstradiol   1 gång per år 2016 2016
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Etofumesat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Etylbensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fenmedifam   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fluroxipyr   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Flurtamon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fuberidazol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Hexazinon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Imazalil   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Imidakloprid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Klopyralid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kvinmerac   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Metalaxyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Pendimetalin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Pikoxystrobin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Prokloraz   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Propikonazol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Propyzamid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Prosulfokarb   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Terbutryn   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Terbutylazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Toluen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Vanadin   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Ciprofloxacin   1 gång per år 2016 2016
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Diklorvos   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi 17-beta-östradiol   1 gång per år 2016 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa
Brunn Ja Beslutad