Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlskrona - 1080
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6228277
SWEREF99 TM Östlig: 541018

RT 90 2,5 gon V - X: 6229950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1491050

WGS84 Latitud: 56.1976786925
WGS84 Longitud: 15.6610669527

ETRS-89 Latitud: 56.19767
ETRS-89 Longitud: 15.66106

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lyckebyån Vattenkemi LY1095 17 Lyckeby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Sulfat 12 gånger per år 1988 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LyckebyånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LyckebyånNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000