Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2007-02-12 11:56 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6250007
SWEREF99 TM Östlig: 455435

RT 90 2,5 gon V - X: 6252690
RT 90 2,5 gon V - Y: 1405690

WGS84 Latitud: 56,3927367
WGS84 Longitud: 14,28094459

ETRS-89 Latitud: 56.39257
ETRS-89 Longitud: 14.27810

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar 12SkrImmPP44 Hjärtasjön C
KEU, Skåne län Nätprovfiske i sjöar 12SkrImmPP44 Hjärtasjön C
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12SkrImmPP44 Hjärtasjön C
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12SkrImmPP44 Hjärtasjön C
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Växtplankton i extensivsjöar (klorofyll) 2328 Hjärtasjön
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar 2328 Hjärtasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton   2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger var sjätte år 1995 -
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Växtplankton i extensivsjöar (klorofyll) Växtplankton   4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Växtplankton i extensivsjöar (klorofyll) Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2005 2009
KEU, Skåne län Nätprovfiske i sjöar Fisk   Var sjätte år 1983 -
KEU, Skåne län Nätprovfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1983 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1991 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger var sjätte år 1995 -
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2005 2009
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger var sjätte år 1995 -
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2005 2009
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1995 -
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2005 2009
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger var sjätte år 1995 -
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2005 2009
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1995 -
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2005 2009
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger var sjätte år 1995 -
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2005 2009
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger var sjätte år 1995 -
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Försurning   4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Försurning pH 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 2005 2009
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Sjöar IKEU, Vattenkemi i extensivsjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2005 2009
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 1995 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 1995 -