Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nyhem (WA62892492)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nyhem (WA62892492)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nyhem (WA62892492)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nyhem (WA62892492)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-17 13:11 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jämtland - 23
Kommun
Bräcke - 2305
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljungan - SE42000
Åtgärdsområde
Gimån
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län 20023_28 Nyhem
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet 2400 Nyhem

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet pH   3 gånger per år 2007 2016
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län pH   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Alkalinitet   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Alkalinitet   2 gånger per år 2007 2009
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Arsenik   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Klorid   2 gånger per år 2007 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Konduktivitet   3 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Ammonium   3 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitratkväve   2 gånger per år 2007 2008
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Klorid   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Ammonium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Konduktivitet   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Järn   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Kalcium   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kalcium   2 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Koppar   2 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Järn   3 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2009 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitrat   2 gånger per år 2007 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Sulfat   2 gånger per år 2007 2008
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Sulfat   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Zink   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Koppar   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Nitrat   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Uran   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Kalium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Mangan   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Natrium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Magnesium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Totalaluminium   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Totalaluminium   2 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kemisk syreförbrukning, Mn   2 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Fluor   2 gånger per år 2007 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Vattenfärg   3 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kalium   2 gånger per år 2007 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Magnesium   2 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Mangan   2 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Natrium   2 gånger per år 2007 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitrit   2 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Grumlighet   3 gånger per år 2007 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningGRMÖ Grundvattenkemi i NorrlandAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa