Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Yxningen (WA76219289)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Yxningen (WA76219289)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Yxningen (WA76219289)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Yxningen (WA76219289)
Stationen skapades: 2015-02-24 10:03 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Åtvidaberg - 0561
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Söderköpingsån - SE68000
Åtgärdsområde
Söderköpingsån och Slätbaken
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6459889
SWEREF99 TM Östlig: 571537

RT 90 2,5 gon V - X: 6461270
RT 90 2,5 gon V - Y: 1524320

WGS84 Latitud: 58,2742354813391
WGS84 Longitud: 16,2196390832973

ETRS-89 Latitud: 58.27422
ETRS-89 Longitud: 16.21963

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Vattenkemi i sjöar, Åtvidabergs kommun Östergötland Vattenkemi i sjöar Yxningen
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Vattenkemi i sjöar, Åtvidabergs kommun Östergötland Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1992 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Vattenkemi i sjöar, Åtvidabergs kommun Östergötland Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2016 -
KÖ, Vattenkemi i sjöar, Åtvidabergs kommun Östergötland Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1992 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2016 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Krom   En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk PFAS 11   En gång 2016 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Miljögifter i fisk, ÖstergötlandPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000