Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-02-27 08:52 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mellerud - 1461
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Dalbergså och Holmsån
Startår
2011
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6506127
SWEREF99 TM Östlig: 343820

RT 90 2,5 gon V - X: 6510260
RT 90 2,5 gon V - Y: 1297065

WGS84 Latitud: 58,6671648544215
WGS84 Longitud: 12,3070662440922

ETRS-89 Latitud: 58.66716
ETRS-89 Longitud: 12.30705

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar S8 Örsjön
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar S8 Örsjön
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Örsjön
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Örsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2014 -
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton   En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa En gång 2011 2011
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar Växtplankton   Var tredje år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2014 -
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2011 2011
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas En gång 2011 2011
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2011 2011
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2011 2011
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2011 2011
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur En gång 2011 2011
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Dalbergså och HolmsånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Dalbergså och HolmsånLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas