Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Unden (WA30830064)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Unden (WA30830064)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Unden (WA30830064)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Unden (WA30830064)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Laxå - 1860
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1968
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6512378
SWEREF99 TM Östlig: 469621

RT 90 2,5 gon V - X: 6515000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1423000

WGS84 Latitud: 58,7503960477896
WGS84 Longitud: 14,4750219796049

ETRS-89 Latitud: 58.75039
ETRS-89 Longitud: 14.47502

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 8362 Unden
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Unden
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Unden
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar 1560 Unden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   En gång 2003 2003

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 2017 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1975 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1975 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1975 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1976 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1975 1996
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1976 2013
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1968 1988
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1968 1998
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2017 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1975 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1975 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1975 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1975 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1975 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1975 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Var sjätte år 2023 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 2017 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1975 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1975 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1976 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 1 gång per år 2000 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1975 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2000 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1997 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2000 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2000 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2000 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2000 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var sjätte år 2023 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 2023 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var sjätte år 2023 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 2023 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var sjätte år 2023 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
TemperaturförhållandeTemperatur