Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Märstaån (WA23364451)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Märstaån (WA23364451)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Märstaån (WA23364451)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Märstaån (WA23364451)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Sigtuna - 0191
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skarven-Närområde
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6610914
SWEREF99 TM Östlig: 659365

RT 90 2,5 gon V - X: 6611270
RT 90 2,5 gon V - Y: 1613990

WGS84 Latitud: 59.6059297814
WGS84 Longitud: 17.8242082683

ETRS-89 Latitud: 59.60592
ETRS-89 Longitud: 17.82419

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag AB15 Märstaån, mynning
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) AB15 Märstaån, mynning
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten Märstaån, mynning
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån AB15 Märstaån, mynning
SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån AB15 Märstaån, mynning

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1988 -
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten Prioriterade ämnen   annat 2012 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2012 2013
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2012 -
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen   annat 2012 2012
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 10 gånger per år 2012 2012
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning pH 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 1988 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. TrendvattendragFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SRK, Märstaåns vattensamverkanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. TrendvattendragNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SRK, Märstaåns vattensamverkanNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Märstaån Arbetsmaterial
Natura 2000