Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön (WA70439087)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön (WA70439087)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön (WA70439087)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön (WA70439087)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Hallstahammar - 1961
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6610724
SWEREF99 TM Östlig: 567929

RT 90 2,5 gon V - X: 6612190
RT 90 2,5 gon V - Y: 1522530

WGS84 Latitud: 59.6291187103
WGS84 Longitud: 16.2044472383

ETRS-89 Latitud: 59.62911
ETRS-89 Longitud: 16.20444

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Trångfors
SRK Kolbäcksån Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Trångfors

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 1978 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Kolbäcksån Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 -
SRK Kolbäcksån Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 -
SRK Kolbäcksån Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK KolbäcksånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK KolbäcksånPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000