Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hargsviken (WA29097594)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hargsviken (WA29097594)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hargsviken (WA29097594)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hargsviken (WA29097594)
Stationen skapades: 2011-02-25 08:22 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Uppsala - 03
Kommun
Östhammar - 0382
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Hargsviken
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6676201
SWEREF99 TM Östlig: 693221

RT 90 2,5 gon V - X: 6676155
RT 90 2,5 gon V - Y: 1648646

WGS84 Latitud: 60.176817
WGS84 Longitud: 18.483822

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton RMÖ-KUST--U13 U13 Hargshamn
SCR och VER miljögifter Uppsala län Miljögifter i vatten och sediment
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi SKVVF-U13 U13 Hargshamn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton Växtplankton   2 gånger per år 2008 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2008 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR och VER miljögifter Uppsala län Miljögifter i vatten och sediment Prioriterade ämnen   En gång 2008 -
SCR och VER miljögifter Uppsala län Miljögifter i vatten och sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 2008 -
SCR och VER miljögifter Uppsala län Miljögifter i vatten och sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2008 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningGRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringVäxtplankton
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup
SCR och VER miljögifter Uppsala länPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Operativ övervakningGRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringVäxtplankton
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbundNäringsämnenTotalmängd fosfor - sommar
NäringsämnenTotalmängd kväve - sommar