Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ljusnans dalgång vid Sveg-Älvros (SE688120-142672)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljusnans dalgång vid Sveg-Älvros (SE688120-142672)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljusnans dalgång vid Sveg-Älvros (SE688120-142672)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:25 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jämtland - 23
Kommun
Härjedalen - 2361
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Övre Ljusnan
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 10015_1 Sveg
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Sveg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Arsenik   7 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   7 gånger per år 2007 2017
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Arsenik   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   En gång 2012 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2007 2017
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Konduktivitet   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Ammonium   En gång 2012 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Krom   7 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nonylfenol (4-nonylfenol)   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   7 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   7 gånger per år 2007 2017
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Nitrat   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Sulfat   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Bensen   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi 1,2-dikloretan   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Bly och blyföreningar   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   En gång 2012 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bisfenol A   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kobolt   7 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Diklofenak   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Etylbensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nonylfenoletoxilater   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Toluen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Vanadin   7 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Zink   7 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koppar   7 gånger per år 2007 2017
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Zink   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Koppar   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Benso(a)pyrene   En gång 2012 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa
Brunn Ja Beslutad