Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Dvärsätt (WA64938473)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Dvärsätt (WA64938473)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Dvärsätt (WA64938473)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Dvärsätt (WA64938473)
Stationen skapades: 2015-01-20 16:10 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2016-02-09 13:32 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jämtland - 23
Kommun
Krokom - 2309
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Storsjöbygden
Startår
2010
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Uddero
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 30000_337 Uddero (Krokom)
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Uddero

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   1 gång per år 2012 2017
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län pH   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Alkalinitet   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2012 2017
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Arsenik   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   1 gång per år 2012 2017
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Klorid   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2012 2017
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Sulfat   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2010 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Bensen   En gång 2010 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi 1,2-dikloretan   En gång 2010 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   En gång 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Ammonium   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Konduktivitet   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Nitrat   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Totalaluminium   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Kalcium   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Järn   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Kalium   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Magnesium   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Mangan   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Natrium   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koltetraklorid   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2012 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2012 2017
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Zink   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Koppar   Var sjätte år 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2010 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Benso(a)pyrene   En gång 2010 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Jämtlands län Uran   Var sjätte år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningGRMÖ Grundvattenkemi i NorrlandAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial