SRK, Ljungbyån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-03-01 08:03
Sötvatten
Löpande program
Kommittén för SRK i Ljungbyån
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Kalmar
2011-02-18 13:35
2018-10-17 11:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 G:a vägen Gullaskruv SE630534-149190 G:a vägen Gullaskruv LJ02 LJUNGBYÅN: Norra Flottbäcken - Stora Hemmad Ljungbyån
2 Hetelåga göl SE630836-149008 Hetelåga göl LJ01D Ljungbyån
3 Hälleberga kvarn SE630441-149248 Hälleberga kvarn LJ03 LJUNGBYÅN: Norra Flottbäcken - Stora Hemmad Ljungbyån
4 Idehult SE629193-150559 Idehult LJ61 Bolanders Bäck Ljungbyån
5 Kvarnfors SE628471-151970 Kvarnfors LJ56 Smedstorpsån: Ljungbyån - Äspebäcken Ljungbyån
6 Källstorp SE628545-152049 Källstorp LJ11 Ljungbyån: Smedstorpsån - Gunnaboån Ljungbyån
7 Linneasjön utlo SE629002-150709 Linneasjöns utlopp LJ64 Bolanders Bäck Ljungbyån
8 Långegöl SE630855-148425 Långegöl LJ01C Långegöl Ljungbyån
9 Långegöl utlo SE630800-148414 Långegöls utlopp LJ01A Ljungbyån
10 Madesjö SE628996-150475 Tostetorp LJ50 S:t Sigfridsån: Bolanders Bäck - bäck från Björnahult Ljungbyån
11 Markustorp SE629792-150728 Markustorps kvarn LJ09 Ljungbyån: Gunnaboån - Västrakullebäcken Ljungbyån
12 Orranäsasjön SE630230-149400 Orranäsasjön LJ04 Orranäsasjön Ljungbyån
13 Riveberg SE630211-149731 Riveberg LJ06 Ljungbyån: Barkabäcken - Orranäsasjön Ljungbyån
14 Råsbäcken, Ljungbyholm SE627822-152164 Råsbäcken, Ljungbyholm LJ32 Råsbäcken Ljungbyån
15 Råsbäcken, Skogsborg SE627885-151378 Råsbäcken, Skogsborg LJ31 Råsbäcken Ljungbyån
16 Skabro kvarndamm SE628740-150993 Skabro kvarndamm LJ52 S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck Ljungbyån
17 Smedfors kvarn SE630082-149982 Smedfors kvarn LJ08 Ljungbyån: Västrakullabäcken - Barkabäcken Ljungbyån
18 Stora Binga SE627888-152532 Stora Binga LJ13 Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken Ljungbyån
19 Tomtebybäcken SE628445-152249 Tomtebybäcken LJ21 Ljungbyån
20 Tostetorp SE628841-151017 Tostetorp LJ70 Ljungbyån
21 us pukebergs glasbruk SE628949-150717 Pukeberg LJ51 S:t Sigfridsån: Bolanders Bäck - bäck från Björnahult Ljungbyån
22 Vägbro Skabro SE628730-151021 Vägbro Skabro LJ53 S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck Ljungbyån
23 Vägbro St Sigfrid SE628546-151227 Vägbro St Sigfrid LJ54 S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck Ljungbyån
24 Yttratorp SE630774-148748 Yttratorp LJ01B Ljungbyån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gisslabo damm SE628600-151526 Gisslabo damm LJ55 S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck Ljungbyån
2 Kölby kvarndamm SE627890-152385 Kölby kvarndamm LJ12B Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken Ljungbyån
3 Ljungbyholm SE627856-152280 Ljungbyholm LJ12A Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken Ljungbyån