RMÖ, Kalmar län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kalmar län
RMÖ, Regional miljöövervakning
0
-
Pågående
Kalmar
Jönköping
2011-04-05 13:49
2020-08-13 13:55
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Allgunnen utlopp Uddevallshyltan SE631551-151445 AL080 Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen Alsterån
2 Alsterån Ned Uddevallshyltan SE631519-151474 Alsterån Ned Uddevallshyltan EF083 Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen Alsterån
3 B2, E22 Glasholmsån SE625912-151748 B2 Glasholmsån Bruatorpsån
4 B3, Nedstr.S-åkra SE625715-151658 B3 Torsåsån: Glasholmsån - Applerumsån Bruatorpsån
5 B4, Nedstr. Torsås SE625357-151323 B4 Torsåsån: Applerumsån - Tjärekullaån Bruatorpsån
6 Bleken utlo SE641188-153757 Bleken utlo 08STA4537 Bleken Kustområde
7 Blekhemsån, E22 SE641219-153787 BL01 Blekhemsån Kustområde
8 Botorpströmmen Rössle ström SE639348-154124 Botorpsströmmen
9 Bredsjön utlo SE637677-153050 Bredsjön utlo 08STA3153 Marströmmen
10 Bruatorpsån nedstr gamla E22 SE625720-151650 Bruatorpsån nedstr gamla E22 EF081 Torsåsån: Glasholmsån - Applerumsån Bruatorpsån
11 Bråhultesjön utlo SE635865-152229 Bråhultesjön utlo 08STA3332 Bråhultesjön Virån
12 Bällsjösjön utlo SE628167-149828 Bällsjösjön utlo 08STA3602 Bällsjösjön Hagbyån
13 Dackebosjön utlo SE628185-150146 Dackebosjön utlo 08STA3598 Hagbyån
14 Dynestadsån, Gursten SE642369-153565 DY01 Dynestadsån Kustområde
15 E66 SE626879-152309 HG06 Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken Hagbyån
16 Eckern utlo SE635112-153355 Eckern utlo 08STA3253 Eckern Kustområde
17 Ekenässjön utlo SE639853-153808 Ekenässjön utlo 08STA3476 Botorpsströmmen
18 Ellaren utlo SE635833-150753 Ellaren utlo 08STA3329 Ellaren Virån
19 Emmekalvebäcken, A2 SE633690-153982 Emmekalvebäcken Kustområde
20 Fisklösan utlo SE631761-152773 Fisklösan utlo 08STA3876 Alsterån
21 Forserum SE642521-154001 Loftaån: Kumlabäcken - Ryven Kustområde
22 Forshulteb lanemålen SE634563-153141 Forshulteb lanemålen 08STA3387 Forshultebäcken: Tjuståsasjön - Hammarsjön Emån
23 Frisksjön utlo SE642257-155368 Frisksjön utlo 08STA3546 Landbäcken Kustområde
24 Frönäskanalen, mynningen SE632853-157039 FR01 Frönäskanalen Öland
25 Frösslundabäcken uppstr landsvägen SE626885-154935 Frösslundabäcken uppstr landsvägen EF080 Frösslundabäcken Öland
26 Frösslundabäcken, N. Kvinneby SE626882-154942 FRÖ01 Frösslundabäcken Öland
27 Fullbosjön utlo SE644277-153413 Fullbosjön utlo 08STA3524 Vindommen Vindån
28 Fälgaren utlo SE640269-153673 Fälgaren utlo 08STA3453 Kustområde
29 Gamlebyån, utlopp i Gamleby SE642422-154088 GA01 Bäck vid Gamleby: mynningen Gamlebyviken - Rummen Kustområde
30 Gissen utlo SE638325-150082 Gissen utlo 08STA3228 Motala ström
31 Gissjön inlo SE638115-152968 Gissjön inlo 08STA3163 Marströmmen
32 Grankullavikskanalen, mynningen SE635787-157702 GS01 Grankullavikskanalen Öland
33 Gryssjön utlo SE638679-150910 Gryssjön utlo 08STA3203 Marströmmen
34 Grytsjön inlo SE635995-153244 Grytsjön inlo 08STA4407 Virån: Virån - Hummeln Virån
35 Gränsjön utlo SE638637-151708 Gränsjön utlo 08STA3241 Gränsjön Botorpsströmmen
36 Gullaskruvssjön utlo SE630463-149646 Gullaskruvssjön utlo 08STA3642 BARKABÄCKEN: Ljungbyån - Kulltorp Ljungbyån
37 Götemar utlo SE637450-154844 Götemar utlo 08STA3145 Gerseboån Kustområde
38 Habbestorpebäcken, Fliserydsvägen SE632556-153789 HA01 Habbestorpebäcken Kustområde
39 Hagsjön utlo SE634839-151454 Hagsjön utlo 08STA3291 Hagasjön Emån
40 Hallingebergån, Hallingeberg SE641234-152677 HAL01 Hallingebergån: Kogaren - Tynnsån Botorpsströmmen
41 Hjorten utlo SE640541-154283 Hjorten utlo 08STA3489 Hjorten Kustområde
42 Holm SE642983-154773 Holmån Kustområde
43 Hornsjön, Klosterholmen SE634178-156870 HO01 Hornssjön Öland
44 Hulteglänn utlo SE635663-153332 Hulteglänn utlo 08STA3267 Hulteglänn Kustområde
45 Håndsvalen utlo SE640851-152189 Håndsvalen utlo 08STA3471 Botorpsströmmen
46 Hörningen utlo SE640711-148542 Hörningen utlo 08STA3466 Hörningen Motala ström
47 Hörtigerumsån SE640172-154493 Hörtigerumsån EF085 Hörtingerumsbäcken Kustområde
48 Illern utlo SE636544-151448 Illern utlo 08STA3305 Virån
49 Issjön inlo SE637247-152791 Issjön inlo 08STA3187 Hökforsbäcken Marströmmen
50 Kamragöl söder SE628771-149827 Kamragöl söder 08STA6007 Kamragöl Ljungbyån
51 Karlsro SE628250-152925 TÖ01 Törnebybäcken Kustområde
52 Kvarngölen utlo SE637084-153981 Kvarngölen utlo 08STA4408 Marströmmen
53 Kvarnsjön utlo SE638120-151763 Kvarnsjön utlo 08STA3223 Kvarnsjön Marströmmen
54 L vrången utlo SE643267-152638 L vrången utlo 08STA3508 Lilla Vrången Kustområde
55 Lermon utlo SE644070-152863 Lermon utlo 08STA3521 Lermon Storån
56 Lilla kyllen SE634020-151976 Lilla Kyllen 08STA5097 Lilla Kyllen Emån
57 Linden utlo SE637771-149290 Linden utlo 08STA3157 Linden Emån
58 Linneasjön utlo SE629002-150709 Linneasjön utlo 08STA4124 Bolanders Bäck Ljungbyån
59 Ljungbyån Piltaholmen SE627890-152475 Ljungbyån Piltaholmen EF084 Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken Ljungbyån
60 Loftaån Sågartorp SE642635-153675 Loftaån Sågartorp EF077 Loftaån: Kumlabäcken - Ryven Kustområde
61 Loftaåns utlopp vid Ottinge SE642430-154084 LO05 Loftaån: mynningen Gudingen - Kumlabäcken Kustområde
62 Maren utlo SE635087-150307 Maren utlo 08STA3250 Emån
63 Marströmmen Götehultsströmmen SE637390-154030 Marströmmen Götehultsströmmen EF082 Bodaån: Ramnebäcken-Plåttorpebäcken Marströmmen
64 MELBY SE643589-154703 Vindån: bäck från Skirgöl - Vindommen Vindån
65 Mjösjön utlo SE637818-152787 Mjösjön utlo 08STA3160 Marströmmen
66 Mossjön utlo SE639044-149330 Mossjön utlo 08STA3198 Motala ström
67 Mossnäs, sm177 SE639296-149263 Mossnäs, sm177 08STA5014 Stångån: Herrestorpeån - Lillån Motala ström
68 Mösjön utlo SE636389-152196 Mösjön utlo 08STA3301 Mösjön Virån
69 Ned. Kvännaren SE640129-154879 VA02 Vassbäcksån Kustområde
70 NEDRA BÄGBY SE629375-155775 STR01 Strömmen Öland
71 Nelhammar SE644109-153068 Storån: Melbyån - Åkervristen Storån
72 Norra kvillen, Torsrum SE631414-153594 Norra kvillen, Torsrum EF049 Alsterån: Rikebäcken - Tohagebäcken Alsterån
73 Nyebro, stångån SE639877-148580 Nyebro, stångån 08STA3389 Stångån: Lillån - Stångån Motala ström
74 Nykvarn SE639259-152139 Nykvarn EF018 Yxeredsån: Tätsjöbäcken - Yxern Botorpsströmmen
75 Nykvarn SE639260-152135 Nykvarn 08STA5015 Yxeredsån: Tätsjöbäcken - Yxern Botorpsströmmen
76 Nyn utlo SE639302-151036 Nyn utlo 08STA3206 Botorpsströmmen
77 Nävrån, mynning SE630701-153839 NÄ01 Nävraån Kustområde
78 Nötån, Svindlans kvarn SE634286-150636 Nötån, Svindlans kvarn EF030 Nötån: Emån - Salen Emån
79 Oknebäck, E22 SE632226-153808 OK02 Oknebäcken Kustområde
80 Oppbjärken utlo SE637184-150931 Oppbjärken utlo 08STA3184 Nerbjärken Virån
81 Pappersbruksforsen SE639294-149267 SM177,Mossnäs EF019 Stångån: Herrestorpeån - Lillån Motala ström
82 Pelnabrobäcken, Pelnabro SE628259-155378 PEL01 Pelnabrobäcken Öland
83 Petgärdekanalen, mynningen SE631509-156543 PET01 Petgärdekanalen Öland
84 Rummen utlo SE642382-152947 Rummen utlo 08STA3547 Rummen Kustområde
85 Rumsjön inlo SE639758-149613 Rumsjön inlo 08STA3529 Högerumsån Motala ström
86 Sandsjön utlo SE638580-153377 Sandsjön utlo 08STA3238 Marströmmen
87 Silverån, Rosenfors; nedstr. Kraftstation SE636018-150194 EM502A Silverån: Emån - Hulingen Emån
88 Skedemossekanalen, Nedre Sandby SE630000-156027 SK01 Skedemossekanalen Öland
89 Skälsjön utlo SE636978-153633 Skälsjön utlo 08STA3172 Skälsjön Marströmmen
90 Skärveteån, slagdal SE635698-148685 Skärveteån, slagdal 08STA3294 Skärveteån: Gårdvedaån - Narrveten Emån
91 Smälten utlo SE634908-152715 Smälten utlo 08STA3258 Smälten Kustområde
92 Solaren utlo SE640302-151015 Solaren utlo 08STA3456 Hällån: Gerssjöbäcken - Solaren Botorpsströmmen
93 Spillen utlo SE641588-151538 Spillen utlo 08STA3553 Botorpsströmmen: Spillen - Spillen Botorpsströmmen
94 Stensjön utlo SE636074-151378 Stensjön utlo 08STA3337 Rösjön Virån
95 Storyttern utlo SE636521-153284 Storyttern utlo 08STA3308 Virån: Virån - Storyttern Virån
96 Strömsrum SE631235-153752 AL110 Alsterån: Rikebäcken - Tohagebäcken Alsterån
97 STÅNGÅN, STOREBRO SE638443-150188 MS01 Stångån: Högerumsån - Älsterebäcken Motala ström
98 STÅNGÅN, VIMMERBY SE639558-150150 MS04 Stångån: Högerumsån - Älsterebäcken Motala ström
99 Stärringen utlo SE635722-154011 Stärringen utlo 08STA3325 Stärringen Virån
100 Svartgölen utlo SE643022-154336 Svartgölen utlo 08STA3504 Svartgölen Kustområde
101 Tensjö utlo SE636307-151023 Tensjö utlo 08STA3309 Tensjö Virån
102 Tindered SE642825-154069 Tinderedbäcken Kustområde
103 Trästen utlo SE636169-153963 Trästen utlo 08STA3342 Virån: Virån - Storyttern Virån
104 Tvingen utlo SE636782-152994 Tvingen utlo 08STA3318 Virån: Storyttern - Tvingen Virån
105 Tynn utlo SE642221-152062 Tynn utlo 08STA3543 Tynn Botorpsströmmen
106 Tällsjön utlo SE638107-153532 Tällsjön utlo 08STA3222 Tällsjön Marströmmen
107 Upp. Deponi Fredriksberg SE634937-153743 DÖ01 Döderhultsbäcken Kustområde
108 Upp. Storsjö och Ukna arv vid Storsjö va SE643797-153244 ST06 Storån: Storsjön - Melbyån Storån
109 Uppströms Loverslundsbron SE626865-152325 Hagbyån, uppstr Loverslundsbron EF064 Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken Hagbyån
110 Ver utlo SE637232-151566 Ver utlo 08STA4187 Virån
111 Väg 125 SE629472-152933 ÅB01 Åbyån Kustområde
112 Väg 135 SE642092-152143 Botorpsströmmen: Tynnsån - Kyrksjön Botorpsströmmen
113 Värnanäs SE626362-152143 HL05 Halltorpsån: mynningen - överledning till Hagbyån Kustområde
114 Åbybäcken ned Ålebäcken SE627450-155310 Åbybäcken ned Ålebäcken EF078 Åbybäcken Öland
115 Åbyån E22 SE629507-153262 ÅB02 Åbyån Kustområde
116 Åsjön mitt SE638869-148759 Åsjön mitt 08STA4548 Åsjön (norra) Emån
117 Öbälen utlo SE638537-153599 Öbälen utlo 08STA3236 Öbälen Marströmmen
118 Öv ämten utlo SE640184-151936 Öv ämten utlo 08STA3452 Botorpsströmmen

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 F.d. Järnvägen SE628191-152984 TÖ03 Törnebybäcken Kustområde
2 Lillån, Lilla Forsa SE632744-153816 LI01 Örnebäck: Habbestorpebäcken - källan Kustområde
3 Nedströms Rockneby ARV SE629622-153539 SN02 Ryssbyån: mynningen Bockskärs skärgård - Torsbäcken Snärjebäcken
4 Snärjebäcken, Rosendal SE629642-153492 SN02B Ryssbyån: mynningen Bockskärs skärgård - Torsbäcken Snärjebäcken
5 Sörstävlö SE629074-153218 FÖ01 Surrebäcken Kustområde
6 Upp. Ankarsrum arv Långasjön SE639721-153108 BO03 Långsjön Botorpsströmmen
7 Åbybäcken, Gårdby SE627451-155189 Pv18 Åbybäcken Öland