SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Bohuskustens vattenvårdsförbund är en organisation som utför undersökningar i den marina miljön. Undersökningar genomförs i sediment, vatten, växter och djur. Verksamheten påbörjades 1990 och utförs med olika intervaller för olika typer av undersökningar. Syftet med undersökningarna är att genomföra regional miljöövervakning. Förbundets medlemmar är företag och kommuner med egna utsläpp i havet eller som indirekt påverkar eller påverkas av miljön i havet.

Förutom delprogrammen Hydrografi & Närsalter, Växtplankton, Miljögifter och Makrofauna ingår även delprogrammet Mjukbottenfauna. Detta delprogram är en del av det gemensamma delprogrammet tillsammans med HaV och Länsstyrelsen och redovisas därför under övervakningsprogrammet "NMÖ, RMÖ, SRK, Samordnat program för mjukbottenfauna på Västkusten".
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Bohuskustens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Västra Götaland
2011-01-18 10:56
2022-10-13 11:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arendal (31) SE640294-401964 Arendal (31) Rivö fjord nord Havet
2 Brofjorden (13) SE647905-124498 Brofjorden (13) Brofjorden Havet
3 Brofjorden (316) SE647439-123919 M Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
4 Brofjorden (319) SE647820-396490 Brofjorden (319) Brofjorden Havet
5 Brofjorden (324) SE647961-124500 Brofjorden (324) Brofjorden Havet
6 Brofjorden (S112) SE647727-395595 Brofjorden (S112) Yttre Brofjorden Havet
7 Brofjorden (S119) SE648088-396321 Brofjorden (S119) Brofjorden Havet
8 Brofjorden (S129) SE647627-395191 Brofjorden (S129) Yttre Brofjorden Havet
9 Brofjorden (S139) SE647789-396433 Brofjorden (S139) Brofjorden Havet
10 Brofjorden (S150) SE647823-395958 Brofjorden (S150) Brofjorden Havet
11 Brofjorden (Stretudden) SE647732-124231 Brofjorden (Stretudden) 9 Yttre Brofjorden Havet
12 Brofjorden 13 (Bro 4) SE647852-124395 Brofjorden 13 (Bro 4) Brofjorden Havet
13 Brofjorden 13 (Bro 5) SE647762-124208 Brofjorden 13 (Bro 5) Yttre Brofjorden Havet
14 Brofjorden 13 (Bro Extra) SE647828-124335 Brofjorden 13 (Bro Extra) Brofjorden Havet
15 Byfjorden SE647447-127032 Byfjorden 13 Byfjorden Havet
16 Byfjorden (18) SE647462-404808 Byfjorden (18) Byfjorden Havet
17 Byttelocket SE647907-123283 Byttelocket 12 Kungshamn s skärgård Havet
18 Byttelocket (17) SE647902-392764 Byttelocket (17) Kungshamn s skärgård Havet
19 Danafjord SE640109-125429 Danafjord 4 Dana fjord Havet
20 Danafjord (4) SE640157-125349 Danafjord (4) Dana fjord Havet
21 Danafjord (4a) SE640113-399480 Danafjord (4a) Dana fjord Havet
22 Fjällbacka (24) SE650921-393636 Fjällbacka (24) Fjällbacka inre skärgård Havet
23 Galterö SE644978-126455 Galterö 6 Halsefjorden Havet
24 Galterö (10) SE644945-126385 Galterö (10) Halsefjorden Havet
25 Galterö (G2) SE640062-400487 Galterö (G2) Dana fjord Havet
26 Gullmarn (GK2) SE647504-398369 Gullmarn (GK2) Gullmarn centralbassäng Havet
27 Gullmarn inre (12) SE648335-125532 Gullmarn inre (12) Gullmarn centralbassäng Havet
28 Gullmarn yttre (12a) SE646808-124231 Gullmarn yttre (12a) Gullmarn centralbassäng Havet
29 Havstensfjord SE647253-126375 Havstensfjord 14 Havstensfjorden Havet
30 Havstensfjord (19) SE646065-403837 Havstensfjord (19) Havstensfjorden Havet
31 Inre Gullmarn (Björkholmen) SE648205-125572 Inre Gullmarn (Björkholmen) 8 Gullmarn centralbassäng Havet
32 Instö Ränna SE642715-125469 Instö Ränna 5 Älgöfjorden Havet
33 Koljöfjord SE646416-125107 Koljöfjord 7 Koljö fjord Havet
34 Kopparholmen (G6) SE640074-402066 Kopparholmen (G6) Rivö fjord syd Havet
35 Kosterfjorden SE653690-122887 Kosterfjorden 11 S Kosterfjorden Havet
36 Kosterfjorden (16) SE653789-391598 Kosterfjorden (16) S Kosterfjorden Havet
37 Kosterfjorden (16a) SE653684-391633 Kosterfjorden (16a) S Kosterfjorden Havet
38 Kungshamn (17) SE647920-123486 Kungshamn (17) Hovenäset området Havet
39 Kungsviken (11) SE646378-125208 Kungsviken (11) Koljö fjord Havet
40 Kungsö (G9) SE638904-400891 Kungsö (G9) Göteborgs s skärgårds kustvatten Havet
41 L Rösö (G10) SE639669-402799 L Rösö (G10) Asperöfjorden sek namn Havet
42 Ränneskär (G3) SE640245-400394 Ränneskär (G3) Dana fjord Havet
43 Rävungarna (5) SE641308-400566 Rävungarna (5) Nordre Älvs fjord Havet
44 Saltkällefjorden (12) SE648516-400509 Saltkällefjorden (12) Saltkällefjorden Havet
45 Skalkorgarna SE640205-125923 Skalkorgarna 2 Rivö fjord nord Havet
46 Skalkorgarna (2) SE640238-125935 Skalkorgarna (2) Rivö fjord nord Havet
47 Skeppstadsholmen (G4) SE640367-401331 Skeppstadsholmen (G4) Rivö fjord nord Havet
48 Stenungsund (A3) SE643660-401235 Stenungsund (A3) Hake fjord Havet
49 Stenungsund (B3) SE644042-402063 Stenungsund (B3) Hake fjord Havet
50 Stenungsund (C2) SE644348-402474 Stenungsund (C2) Hake fjord Havet
51 Stenungsund (D1) SE644506-402687 Stenungsund (D1) Askeröfjorden Havet
52 Stenungsund (D7) SE644672-402535 Stenungsund (D7) Askeröfjorden Havet
53 Stenungsund (E1) SE644606-402350 Stenungsund (E1) Askeröfjorden Havet
54 Stenungsund (F2) SE644750-402633 Stenungsund (F2) Askeröfjorden Havet
55 Stenungsund (F4) SE644802-402477 Stenungsund (F4) Askeröfjorden Havet
56 Stenungsund (G1) SE644909-402589 Stenungsund (G1) Askeröfjorden Havet
57 Stenungsund (G2) SE644905-126403 Stenungsund (G2) Askeröfjorden Havet
58 Stenungsund (H3) SE645048-402802 Stenungsund (H3) Halsefjorden Havet
59 Stenungsund (I2) SE645193-403156 Stenungsund (I3) Halsefjorden Havet
60 Stenungsund (K2) SE645551-403681 Stenungsund (K2) Havstensfjorden Havet
61 Strömstad (23) SE654352-392659 Strömstad (23) Strömstadsfjorden Havet
62 Valö SE638758-126077 Valö 1 Onsala kustvatten Havet
63 Valö (1) SE638580-400570 Valö (1) Onsala kustvatten Havet
64 Vinga (30) SE639431-399347 Vinga (30) Göteborgs s skärgårds kustvatten Havet
65 Åstol SE642948-125047 Åstol 10 Marstrandsfjorden Havet
66 Älvsborgsbron E SE640300-126756 Älvsborgsbron E 3 Göta älv - Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron