Dioxinprojekt 1, Västerbotten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kartläggning av källor till dioxiner i två kustvatten i Västerbottens län, Nordmalingsfjärden och Kallholmsfjärden. Jämförelse av dioxinmönster i utsläppsvatten från pågående verksamheter och sedimentens dioxinmönster. Sedimentprover togs 2003-2007 och prover på utsläppsvatten togs 2008.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Annat
2003
2008
Avslutat
Västerbotten
2016-12-14 11:13
2018-11-13 09:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 22L-005 SE718293-176339 Skelleftebukten Skelleftebukten Havet
2 22L-007 SE718618-176041 Kallholmsfjärden Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
3 22L-023 SE716561-177425 Bjuröfjärden Bjuröfjärden Havet
4 22L-024 SE717920-176670 Yttre Bureå Skelleftebukten Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 06_0169 SE705055-168410 Nordmaling Nordmalingsfjärden Havet
2 22L-013 SE717920-176277 Inre Bureå Burefjärden Havet
3 Snöan 1, Dioxinprojekt 1 SE704477-170162 Snöan ref 1 S n Kvarkens kustvatten Ligger utanför HARO
4 Snöan 2, Dioxinprojekt 1 SE705030-170024 Snöan ref 2 Örefjärden Ligger utanför HARO