SRK, Ätran

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar i Ätran har med varierande omfattning genomförts sedan början av 1970-talet. Från och med 1974 har Ätrans vattenvårdsförbund, numera Ätrans vattenråd, ansvarat för verksamheten. Undersökningar som motsvarar dagens omfattning och inriktning har genomförts sedan mitten av 1980-talet. Programmet omfattar för närvarande följande delar: 1) vattenkemiska undersökningar i sjöar och vattendrag, 2) bottenfauna i sjöar och vattendrag, 3) växtplankton i sjöar och 4) metaller i vattenmossa.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 11:19
Sötvatten
Löpande program
Ätrans vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1986
-
Pågående
Västra Götaland
Halland
2011-02-10 08:36
2021-08-13 14:48
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Assman, nedströms Tranemosjön SE637518-135179 Assman, ned Tranemosjön Atr Assman: Genom Tranemosjön Ätran
2 Assman, Örsås SE637120-133995 Assman, Örsås A4 Assman: sammanflödet med Musån - sammanflödet med Ätran Ätran
3 Fegen V (pelagialt, djupaste punkten) SE634820-133920 Fegen V (pelagialt, djupaste punkten) B2 Fegen Ätran
4 Fegen V (sublitoral) SE634756-133880 Fegen V (sublitoral) Fegen Ätran
5 Högvadsån, Sumpafallet SE633431-131022 Högvadsån, Sumpafallet D16 Högvadsån (Lillån-Hjärtaredsån) Ätran
6 Högvadsån, utlopp i Ätran SE632729-130869 Högvadsån, utlopp i Ätran D4 Högvadsån (Mynningen-Stockån) Ätran
7 Jälmån, uppströms Tranemo SE637668-135358 Jälmån, uppströms Tranemo A2 Jälmån: nedströms Dalstorpasjön Ätran
8 Kättarpsån 21 SE634940-133584 Lillån, Kalvsjöholm Kalv1 Stångån: Håvsjö - Kalvsjön Ätran
9 Lillån, Mölneby SE635942-133362 Lillån, Mölneby B5 Lillån: Kalvsjön - sammanflödet med Ätran Ätran
10 Lönern (pelagialt, djupaste punkten) SE642348-137005 Lönern (pelagialt, djupaste punkten) 3 Lönern Ätran
11 Månstadsån, uppströms Tranemo SE637760-135252 Månstadsån, uppströms Tranemo A15 Månstadsån Ätran
12 Pineboån, f d järnvägsbron SE640375-135715 Pineboån, f d järnvägsbron 7b Pineboån Ätran
13 Sannarpsån SE631730-130770 Sannarpsån S1 Sannarpsån Ätran
14 Skåpanäsdammen SE634472-132947 Skåpanäsdammen Skåp1 Ätran (Dämn.Omr) Ätran
15 Stampån, Vismered SE633323-132205 Stampån St1 Stampån (Mynningen-Vismen) Ätran
16 Sämsjön (pelagialt, djupaste punkten) SE639350-135475 Sämsjön (pelagialt, djupaste punkten) A12 Sämsjön Ätran
17 Sämån, nedströms reningsanläggning SE639446-135612 Sämån, nedströms reningsanläggning A11 Sämån: uppströms Sämsjön Ätran
18 Tjärnesjön (pelagialt, djupaste punkten) SE633925-132165 Tjärnesjön (pelagialt, djupaste punkten) D11 Tjärnesjön Ätran
19 Tjärnesjön (sublitoral) SE633964-132170 Tjärnesjön (sublitoral) Tjärnesjön Ätran
20 Tranemosjön SE637579-135235 Tranemosjön Tr1 Assman: Genom Tranemosjön Ätran
21 Vinån, Faurås SE631460-130305 Vinån, Faurås V2 Vinån (Mynningen-förgrening) Ätran
22 Yttre Åsunden (pelagialt, djupaste punkten) SE639550-135075 Yttre Åsunden (pelagialt, djupaste punkten) 10 Åsunden Ätran
23 Åsakabäcken SE643760-136836 Åsakabäcken Ås1 Åsakabäcken Ätran
24 Åsunden (pelagialt, djupaste punkten) SE640550-135617 Åsunden (pelagialt, djupaste punkten) 9 Åsunden Ätran
25 Åsunden (sublitoral) SE640635-135670 Åsunden (sublitoral) Åsunden Ätran
26 Ätran, Axelfors SE637201-133748 Ätran, Axelfors 15 Ätran: Svenljunga - sammaflöde med Assman Ätran
27 Ätran, Falkenberg SE631335-129832 Ätran, Falkenberg 24 Ätran (Mynningen-Vinån) Ätran
28 Ätran, Forsa SE639577-134720 Ätran, Forsa 11 Ätran: Åsunden - Hillared Ätran
29 Ätran, nedströms Böne SE642102-136467 Ätran, nedströms Böne 2 Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön Ätran
30 Ätran, nedströms Svenljunga SE637427-133808 Ätran, nedströms Svenljunga 14 Ätran: Svenljunga - sammaflöde med Assman Ätran
31 Ätran, Norrströmmen SE635355-133075 Ätran, Norrströmmen 17a Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev Ätran
32 Ätran, Nybygget SE641490-135890 Ätran, Nybygget 5g Ätran: Åsarp - Åsunden Ätran
33 Ätran, Sexdrega SE638645-133989 Ätran, Sexdrega vägbro 12 Ligger utanför HARO
34 Ätran, Skåpanäs SE634395-132849 Ätran, Skåpanäs 18a Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs Ätran
35 Ätran, uppströms Svenljunga SE637780-133865 Ätran, uppströms Svenljunga 13a Ätran: Svenljunga - sammaflöde med Assman Ätran
36 Ätran, uppströms Åsarp SE643650-136760 Ätran, uppströms Åsarp 4 Ätran: Åsarp - Åsunden Ätran
37 Ätran, Vist kyrka SE641238-135777 Ätran, Vist kyrka 6 Ätran: Åsarp - Åsunden Ätran
38 Ätran, Ätrafors SE632740-130951 Ätran, Ätrafors 20 Ätran (Högvadsån-Ätrafors) Ätran

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lillån, nedströms Sjötofta SE636205-134838 Lillån, nedströms Sjötofta B11 Drägvedsån Ätran
2 Lillån, uppströms Sjötofta SE636290-134865 Lillån, uppströms Sjötofta B10 Drägvedsån Ätran
3 Lillån, Vessige kyrka SE632087-130885 Lillån, Vessige kyrka L1 Lilla Å (Mynningen-Musån) Ätran
4 Lönern (sublitoral) SE642344-137020 Lönern (sublitoral) Lönern Ätran
5 Sämsjön (sublitoral) SE639365-135577 Sämsjön (sublitoral) Sämsjön Ätran
6 Yttre Åsunden (sublitoral) SE639635-135121 Yttre Åsunden (sublitoral) Åsunden Ätran
7 Åsakabäcken, Öja SE644097-137207 Åsakabäcken, Öja Åsakabäcken Ätran
8 Ätran, Ledet SE636399-133510 Ätran, Ledet 16 Ätran: sammaflöde med Assman - Östra Frölunda Ätran
9 Ätran, nedströms Timmele SE641565-135882 Ätran, nedströms Timmele 5f Ätran: Åsarp - Åsunden Ätran