RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar av växtskyddsmedelsrester i jordbrukspåverkade vattendrag i Örebro län under åren 2007-2009.

Undersökningarna utfördes som ett led i Länsstyrelsens arbete med att kartlägga länets vatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Resultaten har använts som stöd vid bedömningar av vattendragens kemiska och ekologiska status, men kan också komma att fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
2009
Avslutat
Örebro
2011-02-14 11:09
2011-02-14 11:13
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blackstaån SE658024-145720 Blackstaån Blackstaån Norrström
2 Bronaån 237 SE653271-144519 Bronaån-Ängatorp Bronaån Motala ström
3 Brostugubäcken 246 SE653595-146896 Brostugubäcken 246 Rävsjöbäcken/Brostugubäcken Motala ström
4 Dohnaforsån SE652815-144760 Dohnaforsån Dohnaforsån Motala ström
5 Dyltaån-Frövivägen SE658946-146459 Dyltaån-Frövivägen Järleån/Dyltaån Norrström
6 Finnåkersån 244 SE660329-148715 Finnåkersån 244 Finnåkersån Norrström
7 Frösvidalsån 283 SE657967-145636 Frösvidalsån 283 Frösvidalsån Norrström
8 Gallabergsbäcken 335 SE654532-144426 Gallabergsbäcken 335 Gallabergsbäcken från Gallabergssjön till Vibysjön Norrström
9 Hammarsån vid Hammar SE655975-147575 Hammarsån-Hammar3410 Sköllerstabäcken/Hammarsån Norrström
10 Klockarbäcken-Ervalla SE659094-146787 Klockarbäcken-Ervalla Klockarbäcken Norrström
11 Kumlaån 329 SE656014-146313 Kumlaån 329 Kumlaån Norrström
12 Lillån-Vekhyttan SE655935-144219 Lillån-Vekhyttan Lillån vid Vekhyttan Norrström
13 Näsbygraven 334 SE656002-147091 Näsbygraven 334 Näsbygraven/Frogestabäcken Norrström
14 Ralaån 337 SE655445-146343 Ralaån 337 Ralaån Norrström
15 Svartån Hidingebro SE656700-144795 Svartån Hidingebro Svartån från Garphytteåns utlopp till Logsjön-Lillåns utlopp Norrström
16 Torpabäcken norr SE655683-145347 Torpabäcken norr Torpabäcken Norrström
17 Täljeån utflöde i Storhjälmaren SE656150-148730 Kvismare kanal, Segersjö Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren Norrström
18 Ullersättersbäcken SE659195-148016 Ullersättersbäcken Ullersättersbäcken Norrström
19 Venaån 267 SE659381-144678 Venaån 267 Mogruvälven mellan Venaån och Vikern Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blackstaån uppstr Blacksta SE658190-145776 Blackstaån uppstr Blacksta Blackstaån Norrström
2 Bobäcken vid Bobäcken SE657665-142077 Bobäcken vid Bobäcken Bobäcken/Lankbäcken Göta älv
3 Kanalen-Lindbacka SE657188-146024 Kanalen-Lindbacka Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån Norrström
4 Kedjans mynning SE658561-142435 Kedjans mynning Kedjan Göta älv
5 Lillån från Logsjön SE656120-144720 Lillån från Logsjön Lillån mellan Logsjön och Svartån Norrström
6 Lillån-Nybron SE659571-148399 Lillån-Nybron Lillån med utflöde i Ässingån Norrström
7 Loviseholmsbäcken SE656913-145448 Loviseholmsbäcken Norrström
8 Skagersholmsån elfiske3 SE653682-141924 Skagersholmsån elfiske3 Skagersholmsån Göta älv
9 Skedviån-Åvik SE658943-149330 Skedviån-Åvik Skedviån Norrström
10 Stenebäcken-E20 SE656011-146002 Stenebäcken-E20 Stenebäcken Norrström
11 Storån 203 SE662644-146396 Storån 203 Storån mellan Sörsjön och Råsvalen Norrström
12 Svartån-Snavlunda SE657168-146148 Svartån-Snavlunda Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
13 Sverkestaån 265 SE659344-148189 Sverkestaån 265 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
14 Sörbybäcken-Pålsbodavägen SE655073-146373 Sörbybäcken-Pålsbodavägen Sörbybäcken Norrström
15 Timsälven-LV205 SE658234-142644 Timsälven-LV205 Timsälven Göta älv
16 Täljeån 339 SE655971-145304 Täljeån 339 Täljeån från Torpabäckens utlopp till Stenebäckens utlopp Norrström
17 Täljeån-Bärsta SE655515-145039 Täljeån-Bärsta Täljeån från Vibysjön till Torpabäckens utlopp Norrström
18 Ässingån-Nedre 272 SE659340-148650 Ässingån-Nedre 272 Ässingån mellan Lillån och Arbogaån Norrström
19 Äverstaån-Ströbo SE657713-147563 Äverstaån-Ströbo Äverstaån från Harsjön till inloppet i Hjälmaren Norrström